Skip to Content

11 multimodale medewerkers ontslagen voor zware fout bij de MIVB

De MIVB heeft vandaag, vrijdag 12 maart, 11 multimodale medewerkers ontslagen voor zware fout. De multimodale medewerkers zorgen voor de begeleiding van de klanten in de stations en op het bus- en tramnet. Deze medewerkers hebben het vertrouwen ernstig geschaad van hun werkgever door bewust en regelmatig het punteringssysteem van de onderneming te omzeilen om zo hun werk niet te moeten doen.

Na de aantijgingen in de pers over fraude met tijdsregistraties, voerde de MIVB een grondig intern onderzoek naar de vermeende feiten.

Daaruit blijkt dat 11 multimodale medewerkers herhaaldelijk het punteringssysteem van de onderneming hebben omzeild om te laten uitschijnen dat ze aan het werk waren.

Hiervoor gebruikten ze verschillende werkwijzen:

  • Puntering door medewerker die niet naar zijn werkplaats gaat na de tijdsregistratie.
  • Derde (ondergeschikte of collega) die punt in de plaats van een medewerker met zijn/haar badge.

In geen van deze gevallen werd het gebruik van een valse gekopieerde badge ontdekt.

De MIVB diende klacht in bij de onderzoeksrechter. Het juridisch onderzoek moet dit punt uitdiepen.

Hoe kan deze fraude tot stand komen?

Alle personeelsleden die betrokken waren bij deze fraude maken deel uit van de dienst van de multimodale medewerkers van de Service Unit Field Support. Na IT-controles en kruising van informatie werden tot nog toe geen gelijkaardige feiten in andere afdelingen ontdekt.

De taak van de multimodale medewerkers bestaat erin de klanten op het netwerk te begeleiden, hen te helpen en hen over hun traject te informeren. Hun opdracht bestaat er ook in de werking van de installaties te controleren en eventuele incidenten te melden. In geval van evenementen of verstoringen op het netwerk, wordt een beroep gedaan op de multimodale medewerkers om de reizigersstromen te beheren. De taken van deze medewerkers vereisen dat zij zich vaak verplaatsen op het netwerk. Het toezicht op het terrein wordt uitgevoerd door de zone- en de proximity managers. Er bestaan ook tools voor rapportering en communicatie op afstand. De relatie tussen werkgever en werknemer is echter ook gebaseerd op vertrouwen en respect voor de waarden van de MIVB.

Onder de ontslagen medewerkers bevinden zich ook managers, net als vakbondsafgevaardigden. De voorziene ontslagprocedure voor beschermd personeel werd geactiveerd bij de arbeidsrechtbank.

Remediërende maatregelen

De MIVB nam intussen een reeks maatregelen. Zo verbetert het management van de betrokken dienst de planning en verstrengt ze het toezicht op de ploegen op het terrein. De komende weken neemt de dienst nieuw geleverde ‘tools’ in gebruik om de rapportering van de medewerkers te vergemakkelijken en hun controle te verbeteren. Voorts zullen systematisch periodieke controles van de tijdsregistratie worden uitgevoerd.

Het huidige reorganisatieprogramma voorziet ook in meer opleiding voor de proximity managers. Er loopt momenteel een cursus leiderschap die zal worden gevolgd door andere modules om de managementvaardigheden van wie toezicht houdt te ontwikkelen. ​

Beveiliging van de sites

Bovendien heeft de MIVB, los van deze gebeurtenissen, een veiligheidsplan voor haar werkplaatsen in werking gesteld. Een eerste werkplek werd uitgerust met een nieuw toegangssysteem met badges die niet kunnen worden gekopieerd of vervalst. De invoering van dit systeem in alle MIVB-vestigingen zal worden versneld. ​

Ook al betreft deze fraude maar een kleine minderheid van het personeel, toch is de MIVB diep geschokt dat sommigen zich schuldig hebben gemaakt aan dergelijke schendingen van de deontologie en de bedrijfsregels. Dit verbreekt het vertrouwen dat hoort bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Het noodzaakt een versterkte controle door het management in een tijd waarin verantwoordelijkheid de belangrijkste waarde binnen de onderneming zou moeten zijn.

​Het gedrag van bepaalde individuen is in geen geval een weerspiegeling van de houding van alle andere medewerkers van de MIVB, die hun toewijding aan de onderneming en haar klanten nog tijdens de huidige gezondheidscrisis hebben getoond.

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 55 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel