2022 bij de MIVB: terugkeer van de reizigers, investeringen en toekomstplannen

Het herstel van de reizigersaantallen, dat in 2021 begon, wist de MIVB in 2022 verder te zetten. Er kwamen nieuwe voertuigen, een verhoging van de frequenties en talrijke projecten. Met één enkel doel: de mobiliteit in Brussel blijven verbeteren.

Met 337,7 miljoen ritten in 2022 (23% meer dan in 2021) blijft het aantal MIVB-reizigers toenemen. Dat ondanks de impact van de gezondheidscrisis, die begin 2022 nog voelbaar was, en het feit dat telewerken meer en meer is ingeburgerd onder werknemers.

Terwijl het aantal reizigers in februari maar 66% van het referentiepercentage bedroeg, steeg het vanaf augustus 2022 tot 84%. Als we het effect van thuiswerken uitsluiten (geschat op 12% tot 14% van het aantal reizigers), komen we in de buurt van het percentage van voor de crisis. In de daluren en in het weekend ligt het gebruik van het openbaar vervoer nog hoger dan vóór de crisis.

De metro blijft de onbetwiste kampioen wat het aantal reizigers betreft (38,3%), gevolgd door de tram (31,6%) en de bus (30,1%). Alle drie de vervoerswijzen gaan erop vooruit, met een aanzienlijke stijging voor de metro, die in 2022 129,2 miljoen verplaatsingen realiseerde, tegenover 96,3 miljoen reizigers in 2021. De toename tijdens de daluren en de geleidelijke invoering van nieuwe M7-voertuigen droegen bij tot dit record.

Meer dan 52 miljoen kilometer

Met 52,7 miljoen afgelegde kilometer in 2022 overtreft de MIVB het record van 2021 (50,6 miljoen). Dit betekent een stijging van 4,1% tussen 2021 en 2022. Dankzij de verhoging van de frequenties bij de bussen en de metro en de invoering van buslijn 73 in het kader van het busplan konden de voertuigen van de MIVB een afstand afleggen die overeenkomt met 136 reizen tussen de aarde en de maan.

Deze stijging gaat gepaard met een verhoging van het aantal plaatsen-kilometers, van 9,4 miljard in 2021 naar 9,7 miljard in 2022 (+3,2%). Dit is vooral het gevolg van de investeringen van de MIVB: aankoop van nieuwe voertuigen en verhoging van de frequenties.

Evolutie van de inkomsten

Net als het aantal reizigers stegen ook de verkeersinkomsten van de MIVB in 2022. Ze bedragen 265 miljoen euro (+21%). Hoewel de MIVB het jaar ervoor nog te lijden had onder de gevolgen van de gezondheidscrisis, wijzen de cijfers voor 2022 op een geleidelijke terugkeer naar het niveau van 2019.

De gewestdotaties werden aangepast om de extra kosten door de inflatie en de stijgende energieprijzen te compenseren. De MIVB streeft van haar kant voortdurend naar een optimale kostenbeheersing en een grotere efficiëntie om haar impact op de gewestfinanciën onder controle te houden.

De verkoop van tickets en maandabonnementen steeg sterk in 2022. Hetzelfde geldt voor het volume van jongerenabonnementen, waarvan de inkomsten daalden door de tariefaanpassingen.

Almaar groener, almaar toegankelijker

Milieu blijft centraal staan in de acties en bekommernissen van de MIVB. 2022 was daar geen uitzondering op. Naast de indienstneming van elektrische en hybride bussen, de installatie van zonnepanelen op de gebouwen en het gebruik van duurzame bouwprincipes voor de infrastructuur, sloot de MIVB een innovatief contract voor haar energiebevoorrading. De Brusselse vervoersmaatschappij probeert zo de grillen van de markt te omzeilen met de ondertekening van een contract met de Belgische producent voor hernieuwbare windenergie ASPIRAVI.

Dankzij al deze maatregelen verbeterde de energieprestatie van de MIVB tussen 2018 en 2022 met 12,3%.

Hergebruik en recyclage werden ook in de verf gezet. Restmaterialen (vooral stoffen) worden gebruikt om nieuwe voorwerpen te creëren. Daarnaast nemen MIVB-personeelsleden deel aan Repair Cafés die maandelijks in de Jacques Brel-stelplaats plaatsvinden en openstaan voor het grote publiek.

Iedereen in staat stellen zich zelfstandig te verplaatsen is een van de doelstellingen van de MIVB. In 2022 kwamen er liften in de stations Anneessens en Hallepoort. Momenteel zijn de perrons van 53 van de 69 (pre)metrostations van de MIVB volledig toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. In de stations Simonis, Madou, Horta, Albert, Park en Jacques Brel werden liften geïnstalleerd of is de installatie ervan gepland.

Toegankelijkheid betekent ook dat de reizigers de juiste informatie krijgen. Om het reizen voor slechtzienden of mensen die moeite hebben met lezen te vergemakkelijken, rustte de MIVB haar recentste bussen en trams uit met een nieuw systeem voor externe audio-aankondiging. Zodra de bus of tram bij de halte aankom en de deuren openen, geeft dit systeem informatie over het lijnnummer en de bestemming. Dat is een zeer nuttige informatiebron bij haltes die door meerdere lijnen worden bediend.

Tevreden reizigers

Reizigers gaven de MIVB een score van 7,3/10 in de laatste tevredenheidsbarometer. 70 van de 94 gecontroleerde criteria verbeterden. De metro blijft het favoriete vervoermiddel, gevolgd door de tram. De bus maakt de grootste inhaalbeweging, komt nu op gelijke hoogte met de tram en beent de metro geleidelijk bij.

De betalingsmogelijkheden (contactloos betalen, online aankopen, verkoopautomaten, enz.), de rijstijl van de metrobestuurders, de aangeboden diensten in de BOOTIK, de klantgerichte houding in BOOTIK en KIOSK en de weergave van de wachttijden in de metro kregen scores van 8/10 of meer. Verbindingen, de klantvriendelijke houding van het personeel, de rijstijl en het gevoel van veiligheid 's avonds tekenden de grootste verbetering op.

Personeel ten dienste van de mobiliteit

De MIVB verwelkomde in 2022 liefst 705 nieuwe werknemers. Op 1 januari 2023 telde de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij 10.355 werknemers die zich dagelijks inzetten om Brussel in beweging te krijgen. Vrouwen vertegenwoordigen 11% van de MIVB-leden. Het aandeel vrouwen nam vooral toe bij het kaderpersoneel (+5%).

Dat is een van de redenen waarom uit het tweejaarlijkse analyseverslag over de loonkloof blijkt dat vrouwen bij de MIVB in 2021 en 2022 globaal beter betaald worden dan mannen. Dit verschil weerspiegelt hun betere positie binnen de onderneming, wat goed nieuws is voor vrouwen. De classificatie- en verloningssystemen garanderen ook transparante loonschalen die in de tijd evolueren, een gelijke erkenning van de ervaring en een gelijke toepassing van de gendergelijkheid binnen de onderneming.

In 2022 bleef het MIVB-personeel opleidingen volgen over nieuwe technologieën, onder andere door de komst van elektrische bussen. Andere opleidingen spitsten zich dan weer toe op het onthaal van klanten en op leiderschap. Vorig jaar volgden alle personeelsleden van de MIVB samen 642.976 uren opleiding.

Projecten en investeringen

De mobiliteit van vandaag en morgen kan niet in één jaar worden opgebouwd. Het gaat om projecten en langetermijninvesteringen om van Brussel een almaar aangenamere en duurzamere stad te maken. Tussen 2019 en 2030 is meer dan 7 miljard euro aan investeringen gepland: elektrificatie van de busvloot, komst van de Tram New Generation, ingebruikname van de nieuwe M7-metrostellen, aanleg van nieuwe tramlijnen (Neder-Over-Heembeek, Tour & Taxi, enz.), metrolijn 3, enz.

In 2022 zette de MIVB haar programma voor onderhoud, verbetering en vernieuwing van het net verder, met investeringen voor een totaalbedrag van 329,4 miljoen euro.

Omvorming tot een elektrische busvloot

Tegen 2035 zal de MIVB uitsluitend met elektrische bussen rijden. De elektrificatie van de vloot begon in 2018 met de ingebruikname van buslijn 33. Deze omvorming wordt volop voortgezet. Afgelopen maart bestelde de MIVB 70 elektrische gelede bussen, en in september volgt een nieuwe bestelling van 24 standaard elektrische bussen, voor levering in 2024-2025. Deze bussen moeten onderdak krijgen en worden opgeladen. De stelplaatsen en eindpunten moeten dus worden aangepast. Begin 2023 kreeg de MIVB de bouw- en milieuvergunningen voor de bouw van een nieuwe busremise aan de Tyraslaan, naast de bestaande "Marly"-site in Neder-Over-Heembeek. "Marly II" wordt de eerste MIVB-remise die voor 100% voor elektrische bussen werd ontworpen. De MIVB zal geleidelijk aan verschillende van haar eindpunten uitrusten met laadstations. Voor de eindpunten in Moortebeek, Westland Shopping en Pannenhuis is al een bouwvergunning verkregen en andere haltes zijn al gepland (Simonis, Beekkant en Centraal Station).

De buslijnen 33 en 64 zijn momenteel volledig elektrisch. De lijnen 13 en 37 worden gedeeltelijk uitgebaat met elektrische bussen. De volgende gelede buslijnen die worden geëlektrificeerd zijn 46 (Pannenhuis-Moortebeek), 53 (Militair Hospitaal - Westland Shopping Center), 87 (Simonis - Beekkant) en 89 (Centraal Station - Westland Shopping Center).

Nieuwe trams en nieuwe lijn

De Tram New Generation (TNG) verwelkomt sinds eind april reizigers aan boord. De MIVB bestelde 90 exemplaren van dit nieuwe model. Er zijn al vijf TNG's geleverd en er worden er nog telkens twee per maand geleverd. Deze nieuwe trams zijn comfortabeler, moderner en toegankelijker en versterken de vloot van de MIVB met meer dan 10.000 extra zitplaatsen.

Na de verlenging van tramlijn 9 naar Koning Boudewijn wordt nu een gloednieuwe tramlijn aangelegd. Lijn 10 zal Rogier verbinden met het Militair Hospitaal en Neder-Over-Heembeek bedienen, een stadsdeel in volle groei. De werken vorderen goed en de nieuwe lijn van 5,5 km lang en 10 nieuwe haltes, wordt in het najaar van 2024 in gebruik genomen.

De Brusselse regering keurde zopas haar Tramvisie goed. Dit stappenplan geeft aan hoe het tramnet tegen 2035 zal evolueren om aan nieuwe behoeften te voldoen. Tot de geplande projecten behoren de tram Tour & Taxi, de ontwikkeling van de Mediapark-lijn en de omvorming van buslijn 95 tot een tramlijn.

Naar de metro van morgen

De komst van de nieuwe M7-metrostellen gaat door. Achttien metrostellen kwamen in 2022 in dienst en de volgende vier van de eerste reeks die de MIVB bestelde, komen er in 2023 bij. Ook hier worden comfortabelere, modernere en beter toegankelijke voertuigen ter beschikking gesteld van de reizigers, die over 8.000 extra zitplaatsen zullen beschikken. De productie van de tweede serie van de bestelling, namelijk 21 metrostellen, is begonnen. Door de invoering van de M7's op de lijnen 1-5 kwamen er Boa-metrostellen vrij, die sinds dit jaar op de lijnen 2-6 rijden.

Ondanks de moeilijkheden met de 120 meter tunnel onder het Zuidpaleis vorderen de werkzaamheden aan het eerste deel van Metro 3 tussen Albert en het Noordstation goed met de bouw van de diepwanden over een afstand van +/- 500 meter tussen het Zuidpaleis en het Baraplein. De dakplaat van de tunnel onder de Stalingradlaan is net klaar en de graafwerkzaamheden zijn begonnen. De verbouwing van het premetrostation Albert wordt voortgezet met de bouw van de nieuwe verdieping voor de toekomstige metro’s en de herinrichting van de tramverdieping.

En nog veel meer

Andere projecten zijn lopende of gepland voor de komende jaren, op verschillende vlakken: stationsrenovaties, onder meer in Park en Centraal Station; installatie van perronwanden in de metro om de automatische metro te testen; rubberen boorden op tramperrons om de toegankelijkheid te verbeteren, lancering van MaaS, enz.

"Dankzij de invoering van extra bussen, trams en metro's en de verhoging van de frequenties wist de MIVB niet alleen haar aanbod, maar ook het comfort voor haar reizigers te vergroten. En dat werpt vruchten af: de reizigers zijn zeer tevreden over de aangeboden diensten en blijven massaal voor het openbaar vervoer kiezen. Vorig jaar legden onze voertuigen 52,7 miljoen kilometer af. Dat is 136 keer de afstand tussen de aarde en de maan. Dat is enorm veel, en het laat zien hoe belangrijk het openbaar vervoer is in de huidige klimaatuitdagingen. Onze meer dan 10.000 medewerkers dragen elke dag bij tot deze uitdagingen en we zijn bijzonder trots op hen", zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.
“Het is essentieel om te investeren en te blijven investeren in het openbaar vervoer. Het gaat om meer dan 7 miljard euro tussen 2019 en 2030, bestemd voor de aankoop van nieuwe voertuigen, om de busvloot elektrisch te maken, nieuwe lijnen te ontwikkelen,… Dat zijn allemaal projecten die noodzakelijk zijn om Brussel een openbaarvervoersnet te bieden dat almaar performanter is, aantrekkelijker en milieuvriendelijker”, verklaart Merlijn Erbuer, voorzitter van de raad van bestuur van de MIVB.

http://2022.stib-activityreports.brussels/nl

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 55 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel