338 miljoen reizigers en tal van nieuwigheden

Het jaar 2022 klokt af op 337,7 miljoen reizigers, of 23% meer dan in 2021. In 2023 staan er tal van nieuwigheden voor de reizigers op het programma, zowel voertuigen als diensten. De Tram New Generation neemt de eerste reizigers aan boord, de nieuwe M7-metrostellen worden verder ingezet op de lijnen 1 en 5 en de omvorming tot een elektrische busvloot wint nog terrein. In dat licht en dat van de huidige energiecrisis, diversifieert de MIVB haar bevoorradingsbronnen om minder afhankelijk te zijn van de schommelingen op de markt en meer lokaal te consumeren.

In 2022 tekende de MIVB 337,7 miljoen reizigers op, 23% meer dan in 2021 en 79% van het aantal reizigers in 2019, dat de MIVB als referentiejaar voor corona koos. Het begin van het jaar werd nog gekenmerkt door coronamaatregelen, die in de loop van de maanden zijn versoepeld. Deze evolutie komt tot uiting in het aantal reizigers op het MIVB-net. Dat nam in de loop van het jaar gestaag ​ toe. Tegen het einde van de zomer bereikte het tram-, bus- en metrovervoer 84% van het niveau van 2019.

De terugkeer naar een normale situatie was vooral merkbaar tijdens de daluren en in het weekend. In die periode ligt het aantal reizigers sinds mei regelmatig hoger dan in 2019, vooral op zondag, 's ochtends vroeg en 's avonds (vanaf 22 uur). In de oudejaarsnacht bedroeg het aantal vervoerde reizigers 115.000 tegenover 114.000 in 2019, wat bevestigt dat reizigers de MIVB almaar meer zien als een aantrekkelijke en efficiënte manier om van het stadsleven te genieten. Het aantal thuis-schoolritten is eveneens gestabiliseerd. Het effect van thuiswerk op het woon-werkverkeer wordt geschat op 12 tot 14%.

Naar een elektrische busvloot

Met de steun van de Brusselse minister van Mobiliteit bestelt de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij dit jaar 94 nieuwe elektrische bussen, waarvan 70 gelede en 24 standaardexemplaren. De levering is gepland voor eind 2024 - begin 2025. Tegelijkertijd past de MIVB haar remises aan voor elektrische bussen en rust ze de eindpunten uit met snellaadstations.

Om aan haar behoeften aan hoogspanningsenergie te voldoen, gebruikt de MIVB groene en lokale energie. Daartoe sloot de vervoersmaatschappij een onderhandeld contract (Corporate Power Purchase Agreement) met de Belgische producent van hernieuwbare energie ASPIRAVI in Harelbeke. Het bedrijf baat verschillende windmolenparken uit in België. Dit vijfjarige contract omvat de levering van 50 GWh/jaar, of 20% van het hoogspanningsverbruik van de MIVB. Het zal vanaf april 2023 operationeel zijn. Op die manier wil de MIVB haar bronnen van hoogspanningsenergie diversifiëren en aanzienlijke besparingen realiseren door lokaal en buiten de nationale elektriciteitsbeurzen te verbruiken. Met het nieuwe contract bespaart de MIVB 4 tot 7 miljoen euro over een periode van 5 jaar.

De TNG neemt eerste reizigers aan boord

In 2023 zullen de trams van de nieuwe generatie (TNG) de eerste reizigers vervoeren. De MIVB neemt tegen de zomer vijf trams in gebruik. Dit jaar worden nog twaalf extra trams geleverd. De eerste TNG-trams werden enkele maanden getest in de stelplaats en vervolgens op het net. In totaal bestelde de MIVB 90 van deze voertuigen, waarvan 79 met een lengte van 32 meter en 11 met een lengte van 43 meter. Ze zijn comfortabeler, ruimer en toegankelijker en maken het mogelijk nieuwe lijnen te bedienen en een deel van de tramvloot te vervangen.

Momenteel zijn er 18 nieuwe M7-metro's in dienst. In 2023 komen er nog vier M7-voertuigen bij, waarmee de eerste reeks van 22 van de 43 bestelde metrostellen is voltooid. Ze rijden op de lijnen 1 en 5. Hierdoor komen metrostellen van het type "Boa" vrij voor reizigers op de lijnen 2 en 6. In 2023 begint fabrikant CAF met de bouw van de tweede serie van 21 M7-metrostellen.

De MIVB verhoogt ook de frequentie van verschillende bus- en tramlijnen 's avonds, tijdens de daluren en ’s ochtends vroeg. Het gaat om de frequenties van de tramlijnen 7 en 25, en van de buslijnen die naar het stadscentrum rijden.

De werken voor de omvorming van premetro tot volwaardige metro op lijn 3 vorderen goed. Goed nieuws voor de gebruikers van lijn 51: de eindhalte op de verdieping -1 in station Albert zou aan het eind van de zomer in gebruik kunnen worden genomen. De tram zal vanaf dan zijn traject verder kunnen zetten tot voorbij Hoogte 100 en aansluiten op de lijnen 3 en 4.

Tram 10 op sporen

De MIVB begint het jaar goed met de start van de aanleg van tram 10. Deze nieuwe lijn van 5,5 kilometer lang zal een snelle en comfortabele dienst met hoge capaciteit bieden tussen Rogier in het stadscentrum en Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Verschillende studies bevestigden de noodzaak van deze nieuwe verbinding met wijken in volle ontwikkeling. Kenmerkend aan dit project is de unieke participatieve aanpak met de buurt.

In maart 2022 begonnen de werken van de nutsbedrijven, gevolgd door de rioleringswerken. In januari 2023 start de MIVB met de aanleg van de tramsporen. Deze fase moet duren tot het najaar van 2024, en vanaf dan kunnen de eerste trams er rijden. De werken van Brussel Mobiliteit voor de aanleg van de wegen en de omgeving, lopen parallel met de werken van de MIVB en zijn gepland tot 2025.

Drie andere grote projecten gaan in 2023 van start: de herinrichting van de Prinses Elisabethlaan, de Neerstallesteenweg en de Léon Théodorstraat. In de Prinses Elisabethlaan is de MIVB gestart met de vernieuwing van de tramsporen van lijn 92, die aan vernieuwing toe zijn. Tegelijk worden ook de haltes "Prinses Elisabeth" toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. De noodzaak voor spoorvernieuwing in de Neerstallesteenweg bood Brussel Mobiliteit en de gemeenten Ukkel en Vorst de gelegenheid om de hele weg opnieuw aan te leggen. De werken begonnen midden 2022 en worden in 2023 voortgezet met nieuwe fasen in de richting van het Sint-Denijsplein. In de Léon Theodorstraat begint de MIVB in juni 2023 met de aanleg van de nieuwe sporen. Die werken zijn noodzakelijk voor het onderhoud en de veiligheid van de infrastructuur. Het profiel van de laan wordt volledig herzien en er komt een herinrichting van gevel tot gevel van de openbare ruimte.

In Anderlecht loopt de werf van de Wayezstraat langzaam ten einde. Tram 81, die sinds eind 2021 onderbroken is tussen het Albert I-plein en Marius Renard, keert in het voorjaar van 2023 terug op zijn volledige traject. Dit is goed nieuws voor reizigers, bewoners en handelaars, die zullen genieten van een gebruiksvriendelijkere ruimte en sneller en regelmatiger openbaar vervoer.

Nieuwigheden op het vlak van tarieven

Op 1 februari wordt een nieuw ticket ingevoerd: 75 ritten. Dit ticket is alleen geldig op het MIVB-net, gedurende 90 dagen vanaf de eerste validering, en biedt meer flexibiliteit aan mensen die thuis werken combineren met 2 tot 3 keer per week heen-en-terugritten op het Brusselse openbaar vervoer. ​

Ten slotte kunnen Brusselse 65-plussers vanaf juli 2023 genieten van een jaarabonnement voor 12 euro, net als dat al het geval is voor studenten en voor Brusselse jongeren. Met deze maatregel wil het Gewest zijn inspanningen voortzetten om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Na AccessiBus lanceert de MIVB AccessiTram

Tien jaar na de lancering is AccessiBus nu een realiteit voor alle buslijnen van de MIVB die overdag rijden. Dit informatiesysteem voor reizigers met beperkte mobiliteit neemt begin 2023 een nieuwe stap voorwaarts met de integratie van het nachtbusnetwerk Noctis en de oprichting van zijn tegenhanger bij de tram: AccessiTram.

Met AccessiTram krijgen reizigers met beperkte mobiliteit duidelijke informatie over het toegankelijkheidsniveau van de tramhaltes van de MIVB: zelfstandig toegankelijk, met assistentie of niet toegankelijk. Deze informatie is essentieel om mensen met mobiliteitsproblemen in staat te stellen hun ritjes met een gerust hart te plannen.

Lijn 7 wordt als eerste met dit nieuwe informatiesysteem uitgerust en wordt spoedig gevolgd door de lijnen 3 en 4. Deze lijnen zijn niet willekeurig gekozen: ze worden allemaal uitsluitend uitgebaat met trams van het type T4000, die onlangs werden uitgerust met draagbare toegangshellingen. De oprijplaten zijn opgeborgen in de ruimte voor rolstoelen en kunnen makkelijk worden uitgeklapt om een rolstoelgebruiker te helpen bij het instappen in de tram. De T3000-trams worden in de nabije toekomst hier ook mee uitgerust. ​

Tegelijkertijd gaat de MIVB door met het toegankelijk maken van haar bovengrondse haltes door het aanbrengen van rubberen boorden om de ruimte tussen de voertuigen en het perron op te vullen, en waar nodig worden grotere aanpassingen van haltes uitgevoerd. Brussel Mobiliteit rust de metro en premetro verder uit met liften. In 2023 worden het station Madou (in het voorjaar) en het station Jacques Brel (aan het eind van het jaar) uitgerust, waardoor het aantal stations met liften op 55 van de 69 komt. Een meer doorgedreven renovatie gebeurt in de stations Park en Centraal Station onder andere voor de verbetering van de toegankelijkheid.

"Of het nu gaat om voertuigen, infrastructuur of diensten, de MIVB investeert voortdurend om haar reizigers een zo efficiënt mogelijke ervaring te bieden en duurzame mobiliteit te bevorderen. Na de eerste elektrische bussen en de M7-metrostellen is het nu de beurt aan de nieuwe generatie trams. Bovendien is de MIVB haar aanbod blijven ontwikkelen, ook tijdens de coronacrisis. Al die inspanningen werpen hun vruchten af: we zien dat de reizigers ons vertrouwen en terugkeren op het net, en dat er zelfs meer reizigers zijn dan vroeger tijdens de daluren en in het weekend", zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel