Aanvullende verzekering voor de slachtoffers van Maalbeek

De MIVB communiceerde aan de slachtoffers en nabestaanden van de terroristische aanslag van 22 maart in metrostation Maalbeek dat er een mogelijkheid bestaat om toegang te krijgen tot aanvullende uitkeringen onder bepaalde voorwaarden. Deze vergoeding komt van een Britse polis die de MIVB onderschreef in 2014 en die volledig los staat van de uitkeringen van andere verzekeringspolissen die geactiveerd werden op 22 maart 2016.

Uit bekommernis voor de belangen van haar reizigers onderschreef de MIVB in 2014 een verzekering die de specifieke risico’s dekt verbonden aan een terroristische aanslag. De MIVB onderschreef deze verzekering bij een Engelse verzekeraar omdat een dergelijk product destijds niet bestond in België.

Op 22 maart 2016 werd deze polis op hetzelfde ogenblik geactiveerd als de andere verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid van de MIVB. Maar het is pas recent dat de MIVB de bevestiging kreeg dat deze terrorismepolis kan worden ingeroepen onafhankelijk van andere vergoedingen die verschuldigd zijn aan de slachtoffers. Dat betekent dat de uitkering door deze Britse polis, voorzien onder bepaalde voorwaarden, in geen enkel geval de rechten kan beïnvloeden die de slachtoffers kunnen uitoefenen op andere polissen.

Voorwaarden

Deze bijkomende polis dekt alleen het risico op een dodelijk ongeval en het risico op een permanente economische onbekwaamheid door de fysieke verwondingen als gevolg van een terroristische aanslag. Dat betekent dat niet alle slachtoffers van de aanslag van Maalbeek toegang zullen hebben tot deze vergoeding maar dat bepaalde onder hen en de erfgenamen van de overleden slachtoffers ervan zullen kunnen genieten volgens de voorwaarden en de beperkingen die voorzien zijn door deze verzekering en dat bovenop de andere beschikbare uitkeringen.

Uniek contact

Om de slachtoffers toe te laten hun rechten uit te oefenen, heeft de MIVB aan haar verzekeraar gevraagd om een vertegenwoordiging in België in te stellen. Het gaat om de maatschappij BROADSPIRE, BY CRAWFORD & COMPANY in Vilvoorde en gemandateerd voor de behandeling van de dossiers. Een mailadres en een uniek telefoonnummer worden ter beschikking gesteld om het de slachtoffers makkelijker te maken. De MIVB heeft er bij BROADSPIRE, BY CRAWFORD & COMPANY op aangedrongen dat de behandeling van de dossiers in alle transparantie en respect voor de slachtoffers kan verlopen.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel