Activiteitenverslag 2018: de MIVB heeft de wind in de zeilen

Met 417,6 miljoen ritten in 2018, of een stijging met 4% ten opzichte van 2017, tekende de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij afgelopen jaar een nieuw record op qua rittenaantallen. De afgelopen jaren nam het aantal ritten onophoudelijk toe (+ 45,9 % tussen 2008 en 2018) en de MIVB is de voorkeuroplossing geworden voor mobiliteit in Brussel. Dat is een van de conclusies van het jaarverslag 2018 dat de MIVB vandaag voorstelde.

De MIVB maakte de balans op voor 2018 en de cijfers zijn veelbelovend. Talloze verbeteringen die werden aangebracht hebben hun doelstelling voor een grotere aantrekkingskracht van het net bereikt. 2018 bevestigt de tendens van de constant stijgende rittenaantallen van het Brusselse openbaar vervoer de afgelopen jaren. In 2018 verwezenlijkte de MIVB 417,6 miljoen ritten, wat een stijging is met 4% ten opzichte van 2017, dat op zich al een grote toename van de rittenaantallen vertoonde. Het gaat om 16,6 miljoen extra ritten.

Tussen 2008 en 2018 tekende de MIVB 45,9% meer ritten op. Het is een feit: almaar meer mensen kiezen de MIVB om zich te verplaatsen in de hoofdstad. Het marktaandeel van het openbaar vervoer neemt toe. Dat bevestigt de resultaten van een recente studie van VIAS Institute: 72% van de Brusselaars verklaren de afgelopen twaalf maanden het openbaar vervoer te hebben gebruikt. Deze stijging van de rittenaantallen vertaalt zich eveneens op het vlak van de netto verkeersontvangsten. Met een bedrag van 215,8 miljoen euro in 2018 stegen de inkomsten met 3,4% ten opzichte van het afgelopen jaar. De tarieven werden niet duurder en bijgevolg ging het dus om een toename in de ticketverkoop.

Tevreden reizigers

De reizigers zijn niet alleen almaar talrijker om de MIVB te gebruiken maar ze zijn ook tevreden over de dienstverlening die hen wordt verleend. In de jongste tevredenheidsbarometer geven ze de MIVB een algemene score van 7/10. De openbaarvervoersmaatschappij bevestigt daarmee de onderscheiding behaald in de vorige enquête. Volgens 82% van de ondervraagden is de mobiliteit met de MIVB erop vooruit gegaan of stabiel gebleven, terwijl 43% onder hen menen dat de mobiliteit in het algemeen er in Brussel op achteruit ging. De tevredenheidsgraad verbetert onder meer voor de bussen, na de levering van de nieuwe voertuigen. Het comfort, de frequenties, de dynamische informatie, de verkoopkanalen en de klantgerichte houding van het personeel zijn criteria waarvoor de tevredenheid er het meeste op vooruitgaat.

Een aanbod dat evolueert met de klant

Om dit almaar stijgende aantal reizigers te kunnen ontvangen moet de MIVB voortdurend de capaciteit van haar net verhogen (frequenties, nieuwe voertuigen, uitbreidingen van het net). In 10 jaar tijd steeg de capaciteit van het MIVB-net met 38%. In 2018 bood de MIVB 8,8 miljard plaatsen-kilometer (plaatsen-kilometer = het aantal plaatsen dat beschikbaar is in de metro’s, trams en bussen, vermenigvuldigd met het aantal afgelegde kilometer). Deze trams, bussen en metro’s legden alles samen liefst 46,7 miljoen kilometer af, ofwel 778.947 kilometer meer dan het jaar ervoor.

Afgelopen jaar investeerde de MIVB 340 miljoen euro in de ontwikkeling van het net. De drie vervoersmodi genoten op bepaalde lijnen gerichte frequentieverbeteringen, vooral ‘s morgens vroeg, tijdens het weekend of de zomer. De tram kende de sterkste stijging van de capaciteit na de netuitbreidingen van september. De nieuwe tramlijn 9 bedient het noordwesten van Brussel via Simonis en Dikke Beuk en de werken voor de verlenging van de lijn richting Heizel startten in februari 2019. Tramlijn 8 (voordien lijn 94) zet voortaan zijn traject verder van aan het Trammuseum tot aan metrostation Roodebeek, via een grote oostelijk ringweg. Er is ook een project voor de uitbreiding naar de Marcel Thirylaan.

De MIVB stelde bovendien de nieuwe buslijn 33 in dienst, die het stadscentrum van Brussel bedient met volledig elektrische midibusjes. De komst van de elektrische midibussen betekent het startschot voor de omvorming van de MIVB-vloot naar 100% elektrisch park.

Wie uitbreiding van het net zegt, zegt ook de aankoop van bijkomende voertuigen. Behalve 7 volledig elektrische midibussen voor de uitbating van lijn 33, zijn er ook 5 volledig elektrische standaardbussen in dienst op de lijn 13 en doken 110 hybride standaardbussen geleidelijk op het net op. De levering van de nieuwe bussen gaat verder in 2019 met de komst van 141 hybride gelede bussen en 25 volledig elektrische gelede bussen. Alles samen gaat het om 288 nieuwe bussen, uitgerust met nieuwe technologie, die de vloot tegen het einde van het jaar komen vervoegen en de oudste en meest vervuilende voertuigen vervangen.

Het tramnet blijft niet achter, aangezien de levering van 90 TNG’s (Tram New Generation) wordt verwacht vanaf de lente 2020. Ook de 43 nieuwe metrostellen M7 zullen toelaten de frequenties te laten stijgen op de bestaande lijnen en de exploitatie mogelijk te maken van de toekomstige lijn 3.

Het leven van de klanten vergemakkelijken

Om het gebruik van het openbaar vervoer te vergemakkelijken en nieuwe klanten aan te trekken, zet de MIVB in op nieuwe technologie. In de herfst 2018 lanceerde ze de nieuwe mobiele app, uitgerust met bijkomende functies. Daardoor kan de gebruiker onder andere gepersonaliseerde info krijgen in functie van zijn gewoontes (vaak gebruikte lijnen, recente opzoekingen, verstoringen,…). De nieuwe app bevat ook nuttige informatie voor personen met beperkte mobiliteit (toegankelijkheid van de lijnen). En dat alles niet zonder succes: de nieuwe app telt gemiddeld meer dan 160.000 gebruikers per maand.

De MIVB versterkt ook de informatie op het terrein met de installatie van 120 extra bovengrondse schermen die de wachttijd aangeven. Liefst 70% van de bovengrondse haltes zijn voortaan uitgerust met een wachttijdaanduider. De MIVB overschreed zo ruim de ambitieuze doelstelling van het beheerscontract 2013-2017 om 40% van de bovengrondse haltes uit te rusten. Wetende dat de drukste haltes prioritair worden uitgerust, betekent dit dat 98% van de reizigers een aanduiding van de wachttijd aan hun halte genieten.

De MIVB zorgt ervoor dat de reizigers vele gemakkelijke manieren hebben om een ticket te kopen. Online aankopen kent meer en meer succes. In 2018 wordt voor het eerst de kaap van 100.000 aankopen gerond. De stijging van de ticketverkoop (+1 miljoen ten opzichte van 2017) en van de MOBIB Basic-kaarten (+3%) getuigen van een opvallende terugkeer van occasionele gebruikers.

Investeren in de toekomst

Achter deze verwezenlijkingen en de talloze projecten staan mannen en vrouwen die hun competenties ten dienste van de klanten stellen. Eind 2018 telde de MIVB 9.037 medewerkers, of 8.798,7 voltijdse equivalenten (+ 3% ten opzichte van 2017). Onder hen 968 vrouwen, of 10,71% van het personeel. Tussen 2015 en 2018 steeg het aantal vrouwen binnen de MIVB met 30,8%.

Afgelopen jaar wierf de MIVB 862 nieuwe medewerkers aan (17,5% vrouwen). Van de nieuwe rekruten is een meerderheid bestuurder (38,5%) en technisch personeel (22,2%). Om gekwalificeerd technisch personeel te vinden en meer vrouwen aan te trekken wendt de MIVB verschillende middelen aan (gerichte beurzen, ontvangst van 126 stagiairs, Young Starters-programma, 107 eerste tewerkstellingscontracten,…).

In 2019 voorziet de openbaarvervoersmaatschappij in de aanwerving van 840 nieuwe medewerkers, waaronder + /- 500 bestuurders, maar ook technici (50 elektromechanici, 40 mechanici, 40 elektriciens, 30 IT & Telecom), projectleiders, administratief personeel,…

Deze aanwervingen moeten de pensioneringen opvangen en zullen de MIVB toelaten de projecten voor de ontwikkelingen van het net tot een goed einde te brengen.

De Brusselse regering voorziet in 6,2 miljard euro tussen 2019 en 2028 voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Brussel. Er staan de MIVB de komende jaren heel wat uitdagingen te wachten. Met de toename van de frequenties op de bestaande metrolijnen en de komst van de toekomstige lijn 3 naar het noorden van de stad, staan er bij de Brusselse metro heel wat aanpassingen op stapel.

Het busnet zet de transformatie eveneens voort. Het nieuwe busplan, goedgekeurd in 2018, voorziet de komende jaren in de grondige herstructurering van 2/3 van de lijnen. Er staan ook nieuwe uitbreidingen van het tramnet op het programma (lijn 9 richting Heizel, Tour & Taxis, Neder-over-Heembeek…). Zonder de levering van de nieuwe voertuigen daarbij te vergeten.

De doelstellingen van het nieuwe contract van openbare dienst 2019-2023 zijn zeer ambitieus. Het contract voorziet in een stijging van de rittenaantallen in het openbaar vervoer tussen 450 tot 475 miljoen in 2023. Dat betekent dat het programma voor de verbetering van het aanbod en de ontwikkeling van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen (partnerships, MaaS-innovaties, vervoer op aanvraag,…) verder worden bekeken.

De MIVB in 2018 in enkele muisklikken

Met enkele muisklikken laat de miniwebsite van het activiteitenverslag (www.mivb.brussels/activiteitenverslag) toe terug te komen op de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar maar ook een blik te werpen op de toekomst, via de talloze projecten die er worden overlopen. Met veel kleuren, foto’s en video’s biedt de website dit jaar een nieuwigheid: een tijdlijn die toelaat maand per maand de hoogtepunten van 2018 te overlopen, die telkens met een muisklik doorverwijzen naar het overeenstemmende hoofdstuk voor meer details.
 

De Z-kaart (enige papieren document) omvat de belangrijkste cijfers van het activiteitenverslag met een link naar de website en een netplan van de metro en de chrono-tramlijnen van de MIVB. Praktisch en nuttig om op zak te hebben.

 

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel