Betere frequentie en meer regelmaat op tramlijnen 9 en 19 vanaf 6 juli

Lijn 62 verlengd tot Heizel

Tramlijnen 9 en 19 worden gereorganiseerd vanaf 6 juli. Zo kan de frequentie tussen Simonis en UZ Brussel worden verbeterd en komt er meer regelmaat tussen Simonis en Groot-Bijgaarden. Een andere verbetering aan het tramnet: lijn 62 wordt verlengd tot aan de Heizel. ​ ​

Tramlijn 9 rijdt vandaag tussen Simonis en Koning Boudewijn. Tram 19 rijdt tussen Groot-Bijgaarden en De Wand. Vanaf 6 juli worden deze twee lijnen heringericht. De noordelijke takken van lijnen 9 en 19 worden verwisseld: lijn 9 zal voortaan rijden tussen Groot-Bijgaarden en Koning Boudewijn en lijn 19 tussen Simonis en De Wand. Deze herschikking zal de frequentie op het meest gebruikte deel van de lijn verbeteren en een grotere regelmaat bieden. ​

Inspelen op de noden van de reizigers

De MIVB analyseert voortdurend haar net om de evolutie van de noden van de reizigers op te volgen. Met de herinrichting van lijnen 9 en 19 kunnen we de frequentie en de regelmaat verhogen waar de nood het hoogst is.

Tramlijn 19 rijdt vandaag veel frequenter dan tramlijn 9, maar de frequentie van lijn 9 verhoogt gestaag sinds de ingebruikname in 2018. Door lijn 9 te combineren met de tak Simonis – Groot-Bijgaarden 19 kunnen we een hogere frequentie aanbieden aan de reizigers op de as Simonis-UZ Brussel, met een tram om de 4 minuten tijdens de spits in plaats van om de 6 minuten zoals nu.

Anderzijds kampt lijn 19 met problemen op het vlak van regelmaat. Dit is te wijten aan de lengte van de lijn en het gebrek aan eigen bedding op een groot deel van het traject. Lijn 9, daarentegen, rijdt volledig in eigen bedding. Door de tak Simonis – Groot-Bijgaarden te combineren met lijn 9 zullen de reizigers kunnen genieten van meer regelmaat op de as Simonis – Groot-Bijgaarden dankzij de volledige eigen bedding tussen deze haltes.

Lijn 62 verlengd

Lijn 62, die nu rijdt tussen Eurocontrol en Kerkhof van Jette, wordt doorgetrokken tot de Heizel vanaf 6 juli. Zo kunnen de reizigers gebruikmaken van twee tramlijnen om van de Heizel naar het centrum te geraken, lijnen 7 en 62.

Informeren en ter plekke begeleiden

Er zal personeel van de MIVB aanwezig zijn op het net, aan de haltes en in de voertuigen in de dagen voor deze reorganisaties en ook nog na de invoering van de wijzigingen aan de lijnen. Zij zullen de wijzigingen toelichten en de reizigers helpen die moeite hebben om hun bestemming te bereiken.

Deze begeleiding ter plaatse komt bovenop de informatie die wordt verschaft aan de haltes, op de schermen in de voertuigen, met stemomroep in het station en in de voertuigen, en op de verschillende communicatiekanalen van de MIVB: flyers, internetsite, app, sociale media, enz.

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel