Skip to Content

Bus 71 sneller en regelmatiger dankzij nieuwe aanpassingen

Buslijn 71 genoot de afgelopen tijd van verschillende aanpassingen. Dat levert volgens de laatste analyse een tijdswinst op tot 7 minuten tijdens de spits. Naast deze verbetering van de reistijd ging ook de regelmaat op de drukste lijn van het MIVB-net erop vooruit. En dat is niet alleen een voordeel voor de reizigers, maar ook voor de bedrijven en winkels die de lijn bedient.

Buslijn 71 is de belangrijkste lijn van het MIVB-busnet. Elke dag maken 20.000 reizigers er gebruik van. De afgelopen vijf jaar gebeurden er talloze aanpassingen op het traject van de lijn om de prestaties ervan te verbeteren. Deze aanpassingen vormen een pakket dat werd bestudeerd in het kader van het project voor de aanleg van een tramlijn 71. Het Gewest voerde deze aanpassingen uit ten voordele van de bus in samenwerking met de betrokken gemeenten.

Er kwamen aanpassingen op de Hippodroom- en de Buyllaan, eigen beddingen op de Regentlaan tussen Troon en de Naamsepoort, de Ravensteinstraat en de Wolvengracht tussen de Arenberg en De Brouckère. De Elsensesteenweg, die voordien veel last had van verkeershinder, werd sinds 2016 ook helemaal heraangelegd om er een voetgangerszone van te maken die overdag uitsluitend toegankelijk is voor de bussen.

De laatste ontwikkeling is de aanleg van een baanvak in tegengestelde rijrichting ter hoogte van de Fraiteurbrug, tussen de haltes Fraiteur en Kerkhof van Elsene. Alleen al door deze ontwikkeling kon de bus een winst in reissnelheid boeken van gemiddeld 1,5 km/u. Het belangrijkste voordeel van deze verbeteringen is dat de bussen zich beter aan hun dienstregeling kunnen houden. Dat terwijl ze vroeger vast kwamen te zitten in het verkeer en vanaf het begin van hun rit vertraging opliepen, wat gevolgen had op het hele traject.

Sneller tijdens de spits

In de ochtendspits winnen reizigers van buslijn 71 liefst 3 minuten richting Delta en 7 minuten richting De Brouckère in vergelijking met dezelfde rit in 2016. In de avondspits is de tendens omgekeerd met een winst van 2 minuten naar De Brouckère en 5 minuten naar Delta. Dit verschil is te verklaren door het feit dat er 's morgens meer verkeersopstoppingen zijn in de richting van het centrum en 's avonds in de richting van de buitenwijken. De nieuwe regelingen om buslijn 71 uit de file te houden zijn vooral doeltreffend tijdens de spitsuren, wanneer de bus het meest te lijden heeft van het verkeer. Bovendien is de ochtendspits meer geconcentreerd (tussen 8 en 9 uur) dan de avondspits, die eerder gespreid verloopt (tussen 16 en 19 uur).

Een betere reissnelheid en meer regelmaat

Naast de reissnelheid verbeterde ook de regelmaat van lijn 71. Bussen konden een vertraging oplopen van 10 tot 15 minuten of nog meer tijdens de spits. Ze kwamen dan met drie of zelfs vier achter elkaar aan dezelfde halte. Dankzij de aangebrachte verbeteringen zijn de bussen nu veel minder afhankelijk van het autoverkeer, met als gevolg dat de dienstregelingen en de aangekondigde rittijden veel betrouwbaarder zijn. Met andere woorden: de reistijd is veel voorspelbaarder en de bussen komen op veel regelmatiger tijdstippen aan bij de haltes.

Prestaties blijven meten

Niet alleen de stedelijke context speelt een rol in deze prestatie-analyse, maar ook andere externe factoren kunnen de resultaten beïnvloeden, zoals de invoering van de zone 30 of de uitbreiding van de lus aan het eindpunt De Brouckère. De gezondheidscrisis leidde ook tot veranderingen in de reisgewoonten. Daarom is het belangrijk de prestaties van de lijn op lange termijn te blijven meten.

Lijn 71 is de drukste lijn van het netwerk. Dankzij de verbeterde regelmatigheid is het nu mogelijk een verhoging van de frequentie te overwegen. Buslijn 71 heeft momenteel een doorkomsttijd om de 5 minuten. Er zijn tests lopende om de effecten en uitdagingen van een korter interval te analyseren.

Story image
Story image
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 55 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel