De eerste volledige elektrische standaardbus van de MIVB is aangekomen

De vloot elektrische bussen van de MIVB breidt uit. Na de komst van de eerste elektische Citybussen enkele maanden geleden, ontving de Brusselse vervoersmaatschappij zopas haar eerste volledig elektrische standaardbus van het merk Bluebus. Dat brengt de MIVB een stapje dichterbij een nog groenere busvloot.

Hervorming van het busnet, versterking van de frequenties, nieuwe lijnen,… Om dat allemaal tot een goed einde te brengen, de oudste bussen op het net te vervangen en de vloot te versterken, heeft de MIVB nood aan nieuwe voertuigen. Voor die nieuwe voertuigen wendt de MIVB zich tot moderne technologieën die het leefmilieu respecteren, namelijk hybride en elektrische bussen. Om operationele praktijkervaring op te doen met deze nieuwe technologieën, die in volle ontwikkeling zijn, besliste de MIVB verschillende soorten elektrische bussen te kopen.

Eerste volledig elektrische standaardbus

Een jaar geleden bestelde de MIVB 5 elektrische standaardbussen bij Bluebus. De eerste van deze 5 voertuigen kwam zopas toe bij de MIVB. Deze voertuigen zijn uitgerust met «overnight charging»- technologie. Dat betekent dat de batterijen van deze bussen worden herladen als het voertuig in de stelplaats staat. Het duurt ongeveer 5 uur om de batterijen van de bus volledig op te laden. Met een volle batterij en een soepele manier van rijden heeft de bus een autonomie van ongeveer 16 uur. Een soepele rijstijl laat eveneens toe de remenergie te hergebruiken om zo de autonomie van de batterij te verzekeren.

De nieuwe voertuigen bieden een capaciteit van 68 plaatsen en alle modern comfort om reizigers in zo goed mogelijke omstandigheden te ontvangen en vervoeren: airco, aangepaste en moduleerbare verlichting, comfortabele zitjes, oprijplaten voor personen in een rolstoel, enz.

De eerste volledig elektrische standaardbus wordt op het net ingezet op 1 oktober op lijn 13 (Simonis – UZ-VUB). De levering van de vier volgende bussen is voorzien in de loop van oktober. Ze zullen eveneens worden ingezet op lijn 13. Tegen midden 2019 worden de 5 voertuigen verspreid over de lijnen 13 en de toekomstige lijn 37, die voorzien is in het Busplan. Deze nieuwe lijn zal Linkebeek Station met Albert verbinden, waardoor er opnieuw een rechtstreekse verbinding komt tussen de wijken rondom Linkebeek Station en Homborch richting Sint-Job via de Dolezlaan. De lijn biedt ook een overstapmogelijkheid met de lijnen 3 en 4 in Helden en Albert via een nieuwe bediening van de Coghenlaan en het Sint-Pieterscollege.

 «Het is een belangrijke en symbolische stap voor de groep Bolloré om onze eerste 12 meter-bussen over de grens te leveren en bij te dragen tot de verbetering van het leefmilieu in Brussel. We zijn verheugd dat de MIVB met Bluebus voor een Europese constructeur koos»,  vertelt Marie Bolloré, algemeen directeur van Blue Solutions.

Een opleiding op maat

Een elektrische bus besturen verschilt van een dieselbus. Elk voertuig heeft zijn eigenheid (inrichting van de stuurpost, wegligging, enz). De bestuurders en bestuursters moeten er eveneens over waken dat de remenergie zoveel mogelijk wordt gerecupereerd dankzij een soepele rijstijl. De instructeurs van de MIVB krijgen zelf ook een specifieke opleiding voor dit type voertuig om op hun beurt de chauffeurs te kunnen opleiden die achter het stuur van deze nieuwe voertuigen zullen plaatsnemen.

Voor elk bustype krijgt de bestuurder een opleiding van 2 uur (uitleg van het dashboard, plaatsnemen achter het stuur en rijden). Bijna 600 bestuurders worden dit jaar opgeleid om met de nieuwe elektrische standaardbussen te rijden. Bijna 400 personen genoten de opleiding om met de elektrische Citybussen te rijden en er volgen er nog 200. Ook de opleiding voor het rijden met de elektrische hybride bussen ging al van start. Alles samen krijgen in 2018 en 2019 liefst 2.000 bestuurders en bestuursters een opleiding om een milieuvriendelijke rijstijl aan te nemen achter het stuur van een elektrische en hybride bus.

Voor de pas aangeworven bestuurders en bestuursters maakt het besturen van hybride en volledig elektrische bussen integraal deel uit van hun basisopleiding, die verlengd is met vijf dagen om een doorgedreven praktijkopleiding rond milieuvriendelijk rijgedrag (Ecodrive) te kunnen integreren.

Gisteren Citybussen, vandaag elektrische standaardbussen, en morgen elektrische gelede bussen

De komst van de eerste volledig elektrische standaardbussen brengt de MIVB een stapje dichter bij een volledig elektrische vloot. De eerste stap werd in april gezet met de levering van de eerste volledig elektrische Citybus en de lancering in juni van de nieuwe lijn 33, de eerste buslijn die met volledig elektrische midibussen wordt uitgebaat.

Alles samen zijn er 5 verschillende aankoopprojecten voor verschillende bussen die lopen bij de MIVB: hybride elektrische en volledig elektrische bussen. De MIVB bestelde elektrisch hybride standaardbussen (eerste vaste bestelling van 110 voertuigen), elektrische midibussen (7 voertuigen), elektrische standaardbussen (5 voertuigen), elektrische gelede bussen (25 voertuigen) en elektrische hybride gelede bussen (141 voertuigen).

De elektrische midibussen begonnen eind juni op het net te rijden. De volledig elektrische standaardbussen worden in oktober op het net ingezet. De eerste elektrische hybride standaardbussen worden verwacht in de loop van oktober. De elektrische hybride gelede en volledig elektrische gelede bussen komen in de loop van 2019 aan.

Met de indienstname van de nieuwe voertuigen kan de MIVB haar capaciteit van het busnet opvoeren met een derde tegen eind 2019.

 «De komst van de eerste volledig elektrische standaardbussen, is na de indienststelling van de Citybussen op lijn 33 enkele weken geleden, een nieuwe stap richting moderne en milieuvriendelijke busvloot, ten dienste van de reizigers en van de lucht- en de levenskwaliteit in Brussel. Dat bewijst opnieuw dat het openbaar vervoer een meerwaarde biedt om van Brussel voor iedereen een aangenamere stad te maken om te leven», verheugt Brieuc de Meeûs zich, CEO van de MIVB.

De verbetering van de luchtkwaliteit in Brussel is noodzakelijk en daarom een belangrijke doelstelling voor de Brusselse regering. De komst van eerste volledig elektrische standaardbussen is een eerste stap in de richting van een volledig groene vloot bussen tegen 2030. De komende maanden zullen de bussen op het net rondrijden. Dit is een enorme stap vooruit voor de levens- en luchtkwaliteit in onze stad,” zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet. 

Een uitdaging voor het opleidingscentrum

De komst van deze nieuwe voertuigen is, samen met de aanwervingen dit jaar en de komende jaren, een echte uitdaging voor het opleidingscentrum van de MIVB. Er zullen heel wat extra bestuurders nodig zijn om de stijging van het vervoersaanbod en de invoering van het nieuwe busplan te kunnen verzekeren.

In 2017 werden 209 nieuwe chauffeurs opgeleid. Dit jaar zal dit cijfer rond de 230 draaien en tussen 2019 en 2021 zelfs stijgen tot ongeveer 350.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de opleidingsnoden, werden bijkomende lesgevers aangeworven. Vandaag zijn er 21 instructeurs die de opleiding van de chauffeurs voor hun rekening nemen. De opleiding voor buschauffeurs gebeurt sinds eind augustus op een splinternieuw oefenterrein. De oppervlakte van dit terrein werd daarmee bijna verdubbeld van 5.500m² naar 10.000 m².

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet van Pascal Smet
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel