De metro krijgt een nieuwe ondergrondse remise in Anderlecht

Terwijl de Brusselse metro binnenkort zijn 40-jarig bestaan viert, heeft de raad van bestuur van de MIVB vanavond, woensdag 20 juli 2016, het bedrijf aangesteld dat de nieuwe metroremise zal bouwen. Die remise komt grotendeels ondergronds te liggen in Anderlecht in de nabijheid van metrostation Erasmus.

De tijdelijke handelsvennootschap CFE Blaton zal de derde metroremise van de MIVB optrekken. Het complex zal bestaan uit een stelplaats, een onderhoudshal en een administratief en sociaal gebouw. Er komt ook een testspoor van 1.200 meter langs de spoorlijn.

De remise komt op grondgebied Anderlecht en wordt grotendeels ondergronds gebouwd. Alleen het administratieve gedeelte komt bovengronds te liggen. De onderhoudshal en de stelplaats komen onder de Henri Simonetlaan.

Een almaar groeiende vloot

In het kader van de modernisering en de verlenging van de metro, koopt de MIVB nieuwe metrostellen. Het bijkomende rollend materieel zal het hoofd bieden aan de reizigersgroei, vooral op de lijnen 1 en 5.

De remise Delta (Oudergem) en deze van Jacques Brel (Molenbeek) laten niet toe om de extra voertuigen te herbergen. Daarom moet de MIVB een nieuwe metroremise bouwen. De MIVB-vloot telt momenteel 66 metrostellen. In 2015 verwezenlijkte de Brusselse metro nagenoeg 135 miljoen ritten. Dat vertegenwoordigt 36,5% van de rittenaantallen van het openbaar vervoer van de MIVB.

«We bouwen momenteel aan de toekomst van de metro», aldus Thomas Ryckalts, voorzitter van de raad van bestuur van de MIVB. “Bijkomende ruimte voor het stallen zal ons toelaten nieuwe metrostellen te ontvangen om de frequentie op te trekken en vooral de capaciteit van het metronet uit te breiden, om meer reizigers te ontvangen en nieuwe zones te bedienen indien daar nood aan is.”

«Aan de vooravond van zijn 40ste verjaardag neemt de metro een hoge vlucht”, gaat Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, verder. De bouw van de nieuwe metroremise is een essentiële stap in de modernisering en de verlenging van de Brusselse metro. Ik verheug mij erop dat de markt is toegekend en bedank alle ploegen die hiertoe hebben bijgedragen.”

Vijf leveranciers dienden een offerte in. De tijdelijke handelsvennootschap CFE Blaton kreeg de gunning. De sterke punten van zijn offerte bevinden zich onder meer op het vlak van de kostprijs van de uitvoering en de planning voor de verwezenlijking ervan. Het gebouw dat CFE Blaton voorstelt, scoort bovendien het beste op het vlak van energetische waarde.

De opdracht die de raad van bestuur van de MIVB toewees, vertegenwoordigt een bedrag van 77,9 miljoen euro.

De eerstesteenlegging is deze herfst voorzien. De remise zal in het tweede semester van 2019 afgewerkt zijn. Er zullen 23 metrostellen onderdak vinden en ze laat het gelijktijdig onderhoud toe van 7 metrovoertuigen.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel