De MIVB bestelt extra elektrische standaardbussen

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB ondertekende een raamovereenkomst met de fabrikant Daimler Buses voor de aankoop van elektrische standaardbussen. De raad van bestuur van de MIVB keurde een eerste bestelling van 36 voertuigen op een potentieel van 80 goed. Deze nieuwe voertuigen zullen de vloot van de MIVB uitbreiden en de elektrificatie van de busvloot voortzetten die in 2018 begon.

De raamovereenkomst met Daimler Buses werd op 28 november 2023 ondertekend en omvat de studie, de levering en de indienststelling van maximaal 80 volledig elektrische standaardbussen met een lage vloer (eCitaro), inclusief de documentatie, opleiding en uitrustingen die nodig zijn om deze nieuwe voertuigen in exploitatie te stellen. De wetgeving inzake overheidsopdrachten voorziet in een standstill-periode van 15 dagen.

Meer volledig elektrische standaardbussen

De raad van bestuur van de MIVB zette het licht op groen voor de aankoop van 36 elektrische standaardbussen. Het eerste voertuig van deze bestelling zou begin 2026 de vloot van de MIVB moeten vervoegen. Vooraleer het de eerste reizigers op het net vervoert, wordt het eerst getest en gebruikt om het personeel van de MIVB op te leiden. ​

Deze 100% elektrische standaardbussen zullen worden gebruikt om de busvloot van de MIVB uit te breiden. Ze zullen worden opgeladen in de remise Marly (Neder-Over-Heembeek) en rijden op de lijnen die vanuit deze stelplaats worden bediend (56, 58, 83, enz.).

Naar een 100% elektrische vloot

De MIVB sloot eerder ook al een raamcontract af met Daimler Buses voor de bestelling van maximaal 70 gelede elektrische bussen.. Een eerste bestelling van 56 bussen werd in maart 2023 geplaatst.

Het eerste voertuig van deze bestelling wordt in het voorjaar van 2024 geleverd en de volgende 55 in de zomer van 2024. Deze 56 gelede bussen vervangen de Euro 5-bussen die vanaf 1 januari 2025 niet meer in Brussel mogen rijden in het kader van de lage-emissiezone (LEZ). Binnenkort bestelt de MIVB de resterende 14 extra gelede elektrische bussen.

Deze bussen zullen worden gebruikt om de vloot te versterken. De MIVB zet zo de geleidelijke elektrificatie van haar busvloot voort die in 2018 begon, met het oog op een volledige elektrificatie tegen 2035.

Het MIVB-netwerk telt momenteel 37 volledig elektrische bussen: 7 midibussen, 5 standaardbussen en 25 gelede bussen.

 

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel