De MIVB dimt de lichten in stations voor Earth Hour

Earth Hour is een initiatief van het WWF om de mensen bewust te maken van de klimaatnood, een thema dat de MIVB nauw aan het hart ligt. Daarom neemt de vervoersmaatschappij deel door op zaterdag 23 maart tussen 20.30 en 21.30 uur de lichten te dimmen in een derde van haar (pre)metrostations. Het doel is bij te dragen aan deze sensibiliseringsactie en tegelijkertijd de rol van het openbaar vervoer in de strijd tegen de klimaatverandering te benadrukken. ​

Op zaterdag 23 maart baden 23 van de 69 metro- en premetrostations een uur lang in gedempt licht. Hoewel het om veiligheidsredenen natuurlijk niet mogelijk is om het metronet volledig in duisternis te dompelen, zal de verlichting in verschillende stations worden teruggeschroefd. Deze actie zal ongeveer 470 kWh besparen, wat overeenkomt met het maandelijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 1,6 Brusselse huishoudens.

Energie-efficiënte LED-verlichting

De MIVB neemt een aantal milieuvriendelijke maatregelen om haar energieprestaties te verbeteren en de impact van haar activiteiten op het milieu te beperken. Een van die maatregelen is de vervanging van de verlichting. In samenwerking met Brussel Mobiliteit installeert de MIVB energiezuinige LED-verlichting in de (pre)metrostations. LED's verbruiken ongeveer 65% minder energie dan gewone verlichting.

De verlichting in het station Simonis werd in 2023 vervangen door LED-verlichting. De stations Zuidstations, Jacques Brel en Ossegem volgen in 2024. Nu de meeste stations al zijn uitgerust, is de MIVB ook bezig om de bestaande LED-verlichting te vervangen door een nieuw, nog efficiënter systeem. Dat werd in 2023 geïnstalleerd in de stations Horta, Rogier, Beurs en Anneessens.

Elektrische prestaties verbeterd met 10,6%

Tussen 2018 en 2023 verbeterde de MIVB haar elektrische prestaties met 10,6%, zowel voor het rollend materieel als voor de gebouwen. Om dit te bereiken heeft de MIVB een aantal maatregelen genomen op het vlak van infrastructuur, voertuigen en haar activiteiten. De aankoop van elektrische en hybride bussen leverde een belangrijke bijdrage aan deze verbetering. In de komende jaren zal de vloot worden uitgebreid met nieuwe elektrische bussen. De volgende levering is gepland in 2024.

De MIVB renoveert en isoleert ook haar gebouwen. Ze past milieuvriendelijke bouwprincipes toe op haar werven en bij de bouw van nieuwe remises, bijvoorbeeld in Erasmus en Marly. Op haar verschillende sites moedigt de MIVB haar personeel aan om goede milieupraktijken toe te passen (lichten uitschakelen, herbruikbare bekers gebruiken, enz.)

Een initiatief van het WWF

Earth Hour is een initiatief van het WWF dat in 2007 werd gelanceerd en waaraan de MIVB sinds 2009 deelneemt. Het doel van Earth Hour is mensen bewust te maken van de milieuproblematiek en meer bepaald om een vermindering van het energieverbruik aan te moedigen. Met deze actie roept de ngo het publiek op om “een uur aan de aarde te geven”. Elk jaar nemen verschillende spelers in 190 landen en gebieden deel aan deze actie. Naast deze eenmalige inspanning is deze actie een katalysator voor het aanmoedigen van structurele maatregelen op lange termijn om de planeet te beschermen.

Meer informatie over de dagelijkse milieu-inspanningen van de MIVB vindt u op www.mivb.brussels ("De MIVB", "Milieu") en in haar activiteitenverslag op stib-activityreports.brussels ("Verantwoordelijkheden").

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel