De MIVB installeert zes laadpalen voor elektrische bussen in Anderlecht

De omvorming tot een elektrische busvloot bij de MIVB komt in een stroomversnelling. Vier nieuwe lijnen voor elektrische, gelede bussen zien binnen dit en twee jaar het daglicht. Na Pannenhuis kreeg de MIVB zopas de toelating om zes extra laadpalen te plaatsen vlakbij Westland Shopping in Anderlecht.

Om haar gelede elektrische bussen op te laden, heeft de MIVB laadpalen nodig aan de eindpunten van de betrokken lijnen. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij kreeg zopas een vergunning om zes laadpunten te installeren naast Westland Shopping in Anderlecht.

De MIVB baat momenteel drie soorten elektrische bussen uit: midibussen, standaardbussen en gelede bussen. De batterijen van midi- en standaardbussen worden opgeladen wanneer de voertuigen zich in de remise bevinden. Gelede elektrische bussen moeten ook worden opgeladen in de stelplaats, maar ook op het netwerk, tijdens hun exploitatie. Hiervoor moeten laadpalen bij de eindpunten worden geïnstalleerd. Deze installaties zijn essentieel voor de verdere omvorming tot een volledig elektrische busvloot bij de MIVB.

Eerste test met lijn 64

De MIVB installeerde de eerste vier laadpalen in april 2019 aan het eindpunt van lijn 64 Naamsepoort (2 palen), en aan de ingang van de remise in Haren (2 palen). Dit zijn oplaadmasten. Gelede elektrische bussen, uitgerust met een stroomafnemer, kunnen zo elektriciteit op deze laadpunten opvangen door de stroomafnemer omhoog te brengen. De oplaadtijd aan het eindpunt duurt maar enkele minuten en maakt een bereik van 30 tot 40 km mogelijk, wat meer dan voldoende is voor de normale uitbating van een buslijn.

Zes extra laadpalen in Anderlecht

"Om de omvorming tot een elektrische vloot verder te zetten moeten we het busnet uitrusten met extra laadpalen voor de toekomstige elektrische gelede bussen", zegt CEO Brieuc de Meeûs. "Er worden zes nieuwe palen geïnstalleerd aan de eindpunten Moortebeek en Westland naast Westland Shopping in Anderlecht. Dit eindpunt ontvangt de lijnen 46, 53 en 89."

De werken beginnen in 2023 en moeten midden 2024 klaar zijn. Dankzij deze laadpalen zal de MIVB deze drie lijnen in 2025 kunnen uitbaten met gelede elektrische bussen.

In totaal worden 18 eindpunten uitgerust met laadpalen tegen de tijd dat de vloot volledig elektrisch is. De vergunning voor lijn 46 aan Pannenhuis heeft de MIVB al eerder gekregen. Andere plaatsen volgen naarmate de omvorming tot een elektrische vloot en de vergunningen worden verkregen.

Met elektrische gelede bussen uitgebate lijnen

De MIVB baat momenteel lijn 64 uit met elektrische gelede bussen. Vanaf 2025 worden nog vier lijnen geëxploiteerd met gelede elektrische bussen: de lijnen 46 (Pannenhuis - Moortebeek), 53 (Marly - Westland Shopping Center), 87 (Simonis - Beekkant) en 89 (Centraal Station - Westland Shopping Center). Andere lijnen volgen tussen 2027 en 2029 en alle buslijnen die door gelede bussen worden bediend zullen tegen eind 2035 elektrisch rijden.

Naar een 100% elektrische vloot

De MIVB wil haar uitstoot verminderen door tegen eind 2035 geleidelijk haar volledige vloot te vervangen door elektrische bussen.

De eerste elektrische bussen, midibussen, verschenen midden 2018 op het netwerk, gevolgd door standaard elektrische bussen in de tweede helft van 2018. De eerste gelede elektrische bussen zijn in april 2019 in gebruik genomen, waarbij de eerste laadladen bij het eindpunt en in de remises zijn geïnstalleerd.

De MIVB telt momenteel 7 elektrische midibussen, 5 elektrische standaardbussen, 25 elektrische gelede bussen, 402 hybride en 411 dieselbussen.

Er loopt een aanbesteding voor de aankoop van ongeveer 70 elektrische gelede bussen. Deze gelede bussen en 36 standaard elektrische bussen zullen de 52 gelede Citaro D2 Euro 5-bussen van de MIVB vervangen. Deze bussen mogen vanaf 1 januari 2025 niet meer in het Brussels Gewest rijden als gevolg van de lage emissiezone (LEZ).

Een tweede golf elektrische voertuigen moet tussen 2027 en 2030 de Citaro D3- en A330 D2-bussen vervangen door 79 elektrische gelede bussen en 282 elektrische standaardbussen.

De hybride bussen en de elektrische bussen die momenteel in dienst zijn, worden tussen 2033 en 2035 allemaal vervangen door nieuwe elektrische bussen, d.w.z. in totaal 7 midi-, 243 standaardbussen en 189 gelede bussen.

“Brussel heeft absoluut nood aan een betere luchtkwaliteit en aan minder geluidsoverlast. Naar goede gewoonte geeft de MIVB het goede voorbeeld. Alle voertuigen worden elektrisch tegen 2035 en dat proces is al volop aan de gang. Deze reeks laadpalen in Anderlecht is een nieuwe belangrijke stap. Dankzij de investering van de MIVB in de elektrificatie van haar vloot kunnen Brusselaars genieten van gezondere lucht en een stillere stad”, aldus minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt.

De remises uitrusten

De omvorming tot een elektrische busvloot noodzaakt aanpassingswerken aan de stelplaatsen.

Momenteel worden twee remises gebruikt voor de stalling en het opladen van elektrische bussen, naast andere voertuigmodellen: Jacques Brel en Haren. De MIVB breidt dus niet alleen haar vloot uit, maar ontwikkelt en vernieuwt ook verder haar sites.

De tweede fase van de remise Marly, waar elektrische bussen kunnen worden opgeladen, zal eind 2024 voltooid zijn. De volledige uitrusting van de remises Jacques Brel en Klein Eiland is gepland voor 2025-2027. De werken op de site in Haren zijn gepland voor 2027-2032 en die van de huidige remise Delta voor 2033-2035.

Tussen 2033 en 2035 wordt in Delta in samenwerking met Leefmilieu Brussel ook een nieuwe bijkomende remise voor elektrische bussen gebouwd.

 

 

 

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 55 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel