De MIVB is voor het tweede jaar op rij Top Employer

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB mag voor het tweede jaar op rij het label "Top Employer België" opkleven. Dit label beloont ondernemingen voor de kwaliteit van hun werkomgeving en voor de maatregelen die ze nemen voor hun personeel.

De MIVB behaalde opnieuw het certificaat Top Employer België voor het jaar 2016. Voor het tweede opeenvolgende jaar krijgt de onderneming van het Top Employers Institute een erkenning voor haar werkomgeving en de maatregelen die ze neemt voor haar personeel. De MIVB is met 8.000 medewerkers de grootste werkgever van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werft volop aan.

Het certificaat van Top Employer wordt elk jaar afgeleverd aan een beperkt aantal ondernemingen door het Top Employers Institute en wordt toegekend aan ondernemingen die de striktste criteria toepassen op het vlak van arbeidsvoorwaarden. Het certificaat onderscheidt de werkgevers die een zeer kwalitatieve werkomgeving aanbieden, de ontwikkeling van talent aanmoedigen in alle geledingen van het bedrijf en ernaar streven om voortdurend hun personeelsbeleid te verbeteren. Om dit label te verkrijgen worden ondernemingen onderworpen aan een strenge studie en beantwoorden aan strikte criteria via een onafhankelijke audit.

Het Top Employers Institute evalueerde de maatregelen voor het MIVB-personeel op basis van verschillende criteria: het beheer van de prestaties, verloning en sociale voordelen, planning van het personeelsbestand, integratie, opleiding en ontwikkeling van competenties en leadership, het beheer van loopbanen en opvolging, het beheer van talent, bedrijfscultuur, enz. De studie bracht het zeer goede werkkader voor het MIVB-personeel naar voren. Het Top Employers Institute apprecieerde onder andere de aandacht die de MIVB besteedt aan het welzijn van haar werknemers (psychosociale assitentie) en de communicatie over de verschillende interne processen.

“Dit jaar onderscheidde het Top Employers Institute de MIVB voor haar uitstekende arbeidsvoorwaarden, waarbij de werknemers kunnen genieten van opleidingen, kunnen evolueren, zich ontwikkelen en zich zo kunnen ontplooien in een gunstige werkomgeving”, legt het Top Employers Institute uit.

“Dit label toont opnieuw dat de inspanningen van de MIVB om alle werknemers de beste werkomstandigheden te bieden en een werkomgeving die volop kansen biedt om zich te ontplooien, hun vruchten afwerpen. Op een ogenblik dat het de MIVB niet ontbreekt aan projecten en uitdagingen voor de toekomst, en de vervoersmaatschappij almaar meer medewerkers zoekt, bevestigt dit de MIVB als onbetwistbare kwalitatieve werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, juicht Brieuc de Meeûs toe, CEO van de MIVB.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel