De MIVB kiest leveranciers nieuwe metrostellen en signalisatie

De Brusselse metro kent een stijging van de rittenaantallen. Om het hoofd te blijven bieden aan de toevloed aan reizigers en om de frequentie op te drijven moet de metro evolueren en vernieuwen. Daarom nam de MIVB zopas een nieuwe stap om de ondergrondse te moderniseren. De raad van bestuur van de MIVB duidde de onderneming aan die de toekomstige metrostellen zal leveren en deze die de nieuwe veiligheidssignalisatie voor rekening neemt.

De Brusselse metro krijgt ieder jaar meer en meer reizigers over de vloer. Afgelopen jaar telde de metro liefst 135 miljoen ritten op de vier lijnen (of 36,5% van het totale rittenaantal van de openbaarvervoersmaatschappij) en de vraag blijft nog stijgen. Om aan die stijging te kunnen blijven beantwoorden moet de capaciteit van de metro de hoogte in. Daarom startte de MIVB een omvangrijk moderniseringsprogramma op, dat onder andere in een raamovereenkomst voorziet voor de aankoop van nieuw rollend materieel, en een raamovereenkomst voor de installatie van nieuwe veiligheidssignalisatie. De raad van bestuur van de MIVB duidde de ondernemingen aan die de raamovereenkomsten zullen verwezenlijken.

Een nieuwe signalisatie

De doorkomstfrequenties van de metrostellen verhogen. Die rijden momenteel tijdens de spits met een interval van minstens 2’30’’ op de lijnen 1-5, om te komen tot een interval van 2 minuten en op termijn zelfs 90 seconden. Dat zal de MIVB toelaten om de toevloed aan reizigers op te vangen, maar dat noodzaakt de modernisering van de veiligheidssignalisatie in de metro. De MIVB schakelt over op een nieuw soort signalisatie: CBTC (communication based train control), die in verschillende fasen op het net wordt geïnstalleerd, beginnende met de lijnen 1 en 5.

De raad van bestuur van de MIVB duidde de onderneming ANSALDO STS France S.A. (« ASTS ») aan als opdrachtnemer voor de raamovereenkomst voor de veiligheidssignalisatie. De eerste bestelling gaat over de verwezenlijking en de installatie van de nieuwe veiligheidssignalisatie en de bijhorende uitrustingen op de lijnen 1 en 5 voor een bedrag van 88 miljoen euro zonder btw. De indienststelling van de nieuwe signalisatie op een eerste gedeelte van de lijnen 1 en 5 is voorzien voor 2020.

De nieuwe metrostellen

Om het hoofd te bieden aan de stijgende rittenaantallen en om de uitbreiding van het toekomstige metronet naar het noorden van de stad voor te bereiden, volstaan de huidige 66 metrostellen niet. De MIVB moet daarom bijkomende metrovoertuigen bestellen. De raad van bestuur van de MIVB duidde de onderneming Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (Espagne) (« CAF ») aan als opdrachtnemer van de raamovereenkomst voor de levering van de nieuwe metrostellen.

De toekenning van de raamovereenkomst voor een duurtijd van 12 jaar, wordt onmiddellijk gevolgd door een bestelling van 43 metrostellen en bijhorende uitrustingen (wisselstukken, specifiek gereedschap, testbanken, rijsimulator, enz) voor een bedrag van 353 miljoen euro, zonder btw. De levering van de eerste metrotreinen is voorzien voor 2019. Daarna kan de MIVB nog gedurende 12 jaar, indien nodig, één of meerdere bijkomende bestellingen realiseren voor een maximum aantal van 90 metrotreinen.

De nieuwe metrostellen, nieuwe veiligheidssignalisatie, een nieuwe remise achter station Erasmus,… de toekomstige Brusselse metro neemt beetje bij beetje vorm aan, ten voordele van de reizigers van morgen.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel