De MIVB lanceert campagne om meer vrouwen aan te trekken

De MIVB telt bijna 8.300 medewerkers en blijft dus ontegensprekelijk één van de belangrijkste werkgevers van het Brusselse gewest. Een werkgever die weliswaar elk jaar meer vrouwen aantrekt maar desondanks al bij al nog vrij weinig vrouwen in haar geledingen telt. Daarom pakt de MIVB opnieuw uit met een rekruteringscampagne gericht op dames.

Almaar meer vrouwen

De rekruteringscampagnes om vrouwelijke kandidaten aan te werven werpen hun vruchten af. 14,5% van de nieuwe medewerkers in 2016 zijn effectief medewerksters. Eind 2016 vertegenwoordigden de vrouwen 9,78% van de personeelsleden, tegenover 9,43% in 2015, 9,05% in 2014 en slechts 6,9% in 2000.

Een positieve evolutie maar de MIVB wil dit de komende maanden en jaren nog versterken door nog meer vrouwen te rekruteren.

Gerichte campagnes

"Bij de MIVB vragen we niet liever dan dat we vrouwen kunnen aanwerven, maar dan moeten ze natuurlijk eerst solliciteren! Daarom voeren we al enkele jaren campagnes zodat ze de Brusselse vervoersmaatschappij ook zien als een mogelijke werkgever waarvoor ze echt gericht kiezen. Een werkgever die vele voordelen en vooruitzichten biedt om door te groeien maar ook een gelijk loon aanbiedt voor mannen en vrouwen”, legt Johan Claes uit, Employer Branding & Sourcing Manager bij de MIVB.

Om medewerksters met uiteenlopende vaardigheden aan te trekken en aan te werven zet de MIVB in 2017, en in het bijzonder tijdens de week van 8 maart (Internationale vrouwendag), haar rekruteringscampagnes voor vrouwen verder: medewerksters staan in de spotlights op affiches, er verschijnen portretten van vrouwelijke MIVB’ers in de gespecialiseerde pers, er komen gerichte acties via social media,…

"Met meer dan 8.200 medewerkers en een toename van meer dan 40% van haar personeel sinds 2000, is de MIVB nog altijd een onvermijdelijke partner in het leven in Brussel. Niet alleen op het vlak van mobiliteit maar ook op het vlak van innovatie, tewerkstelling en loopbaanvooruitzichten», benadrukt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “En omdat die carrièreperspectieven voor iedereen toegankelijk zijn, lanceer ik een oproep aan de dames om niet te aarzelen om ons te vervoegen.”

Meer dan 1.000 aanwervingen in 2016

De MIVB kondigde in januari 2016 aan nagenoeg 800 vacatures te zullen invullen op een jaar tijd: chauffeurs, ingenieurs, technische profielen in elektriciteit, elektronica, elektromechanica, IT,… En de uitdaging is behaald. Afgelopen jaar wierf de MIVB uiteindelijk 1.010 personen mensen aan. Bovenop 243 interne aanwervingen, vervoegden liefst 767 nieuwe medewerkers het bedrijf. Op 31 december 2016 telde de MIVB 8.295 medewerkers (+4% ten opzichte van 31/12/2015). Sinds het jaar 2000 steeg het personeelsbestand met 41%, goed voor 2.416 nieuw gecreëerde vacatures.

“Meer vrouwen een plaats geven binnen de MIVB, dat is een doelstelling die me nauw aan het hart ligt”, zegt Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit. “De afgelopen weken ontmoette ik dames die verschillende beroepen uitoefenen bij de MIVB. De motivatie waarmee ze hun job uitoefenen en de voldoening die ze hieruit halen maakten een diepe indruk op me. Ze willen dan ook allemaal graag vergezeld worden door andere vrouwelijke collega’s. Ik heb de MIVB aangemoedigd om maatregelen te nemen om de aanwerving van vrouwen te bevorderen. Want het is van essentieel belang dat de MIVB een spiegel is van de samenleving en een voorbeeld vormt op gebied van gendergelijkheid.”

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel