De MIVB neemt de polsslag van haar reizigers

 «Wat denkt u van de frequenties?», «Welke score geeft u de aansluitingen?», «Vindt u de voertuigen netjes?». Van eind oktober tot eind december vraagt de MIVB in samenwerking met Brussel Mobiliteit haar reizigers om hun mening te geven over de dienstverlening. Deze tevredenheidsenquête geeft de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij de mogelijkheid de vragen, noden en verwachtingen van de reizigers te kennen en tegelijk de sterke en zwakke punten te identificeren. Afgelopen jaar gaven de respondenten de MIVB een onderscheiding en dit voor het vierde opeenvolgende jaar.

De reizigers kunnen nog tot eind december hun mening geven door deel te nemen aan de tevredenheidsbarometer van de MIVB.

Aan bod komen de frequenties, netheid, aansluitingen, veiligheidsgevoel, toegankelijkheid, maar ook de website, de app, de wachttijdaanduiders,…passeren de revue. De reizigers kunnen zich uitspreken over talloze onderwerpen gelinkt aan de dienstverlening van de MIVB.

Onafhankelijke enquête

De enquête wordt elk jaar online en via de telefoon uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau op vraag van Brussel Mobiliteit, zoals voorzien in het beheerscontract dat de MIVB aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbindt. De enquête is toegankelijk tot eind december op de website van de MIVB: www.mivb.brussels

Essentiële informatiebron

De tevredenheidsbarometer omvat een essentiële informatiebron voor de MIVB. Daaruit kan de vervoersmaatschappij opmaken wat de verwachtingen, noden en vragen zijn van de reizigers, om zo de zwakke en sterke punten beter te kennen.

Onderscheiding

Afgelopen jaar antwoordden meer dan 7.000 personen op de MIVB-tevredenheidsbarometer online of via de telefoon. De reizigers kenden de MIVB een onderscheiding toe en dit voor het vierde opeenvolgende jaar. 74% van de respondenten gaven de MIVB een score van 7/10 of meer. En voor meer dan 82% bleef de mobiliteit met de MIVB stabiel of verbeterde in 2018, terwijl 43% vindt dat de mobiliteit in het algemeen in Brussel verslechterde in dezelfde periode. Onder de diensten van de MIVB die het afgelopen jaar meer bijval kregen is er onder andere het busnet in het algemeen terug te vinden, het comfort aan de bovengrondse haltes, de frequenties tijdens het weekend en ‘s avonds, de aansluitingen tijdens het weekend, de houding van de bestuurders en van de controleurs, de verkoopkanalen, het personeel in de BOOTIK, het Contact Center van de MIVB,…

 

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel