De MIVB richt haar inspanningen op de essentiële noden

Het MIVB-net maakt deel uit van de essentiële diensten voor de bevolking. In deze crisistijd worden de bestuurders en al het ondersteunend personeel gemobiliseerd om te kunnen beantwoorden aan de prioritaire noden van diegenen die zich moeten verplaatsen. Door de algemene oproep om thuis te blijven, wordt het aanbod dit weekend met de helft verminderd, terwijl toch het gehele grondgebied wordt bediend. Vanaf maandag past de MIVB haar aanbod opnieuw aan de verplaatsingsnoden op weekdagen aan.

De overheid vraagt de bevolking zich niet onnodig te verplaatsen. Het MIVB-personeel wordt gemobiliseerd om personen die zich wel moeten verplaatsen om naar het werk te gaan (personeel in de zorgsector, voedingswinkels, werknemers van essentiële sectoren,…) of om boodschappen te doen, zorgbehoevenden te helpen,… dat toe te laten in de best mogelijke omstandigheden en zoveel mogelijk de gevraagde social distancing te respecteren. Het feit dat gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven, heeft vanzelfsprekend een invloed op de rittenaantallen van het openbaar vervoer, die momenteel 15% bedragen van de gebruikelijke rittenaantallen in de bussen, trams en metro’s op weekdagen.

Dit weekend zullen de woon-werkverplaatsingen nog verminderen en daarom past de MIVB haar aanbod aan. Het gehele grondgebied wordt bediend, maar de frequenties dalen met de helft. Deze maatregel beantwoordt aan het beperken van de onnodige verplaatsingen en stelt de bestuurders in de gelegenheid hun inspanningen te concentreren om aan de prioritaire noden te beantwoorden.

Volgende week

Vanaf maandag 23 maart worden de de frequenties van het openbaar vervoer opnieuw aangepast aan de verplaatsingsnoden op weekdagen. Bijzondere aandacht gaat naar periodes waarbinnen de meeste woon-werkverplaatsingen gebeuren en naar lijnen die ziekenhuizen en zorginstellingen bedienen.

Het gehele openbaarvervoersnet wordt gedekt maar bepaalde niet-essentiële lijnen kunnen in deze periode van thuisblijven en in het geval dit nodig blijkt tijdelijk worden onderbroken. Ook lijn 33, die hoofdzakelijk toeristen en mensen in hun vrije tijd aan boord krijgt,wordt als niet-prioritair beschouwd. Dat is ook het geval voor lijn 72, die niet zo druk bezet is en ULB en ADEPS bedienen, die beide gesloten zijn.

Informatie op de website van de MIVB: mivb.brussels en op de aankondigingsborden in real-time.

Laten we zorgen voor onszelf en de anderen

De MIVB vraagt haar reizigers de hygiëneregels te respecteren (handen wassen, niezen en hoesten in de elleboogvouw, wegwerpzakdoekjes gebruiken, enz.) en onderling voldoende afstand te houden.

De MIVB bedankt het voltallige personeel voor hun inspanningen om de opdracht van openbare dienst te blijven vervullen in deze moeilijke periode, én haar reizigers voor hun begrip en burgerzin.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel