De MIVB rondt de kaap van 400 miljoen ritten in 2017

2017 betekent een echt recordjaar voor de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij. Volgens de eerste ramingen stegen de rittenaantallen op het Brusselse net het afgelopen jaar met meer dan 8%. De MIVB realiseerde in 2017 31,5 miljoen ritten meer dan in 2016, goed voor in totaal van 401 miljoen ritten. Het gaat om de sterkste stijging in meer dan tien jaar.

Het MIVB-net kende nooit eerder zo’n hoge rittenaantallen. Volgens de eerste schattingen verzorgden de bussen, trams en metro’s in 2017 liefst 401 miljoen ritten. Dat zijn 31,5 miljoen ritten meer ten opzichte van 2016, of een stijging met meer dan 8%.

De sterkste toename in tien jaar

Met een vooruitgang van meer dan 8% tekende de MIVB de sterkste stijging op van de afgelopen tien jaar. Op tien jaar tijd namen de rittenaantallen trouwens toe met ruim 44%, komende van 277,3 miljoen ritten in 2007 tot 401 miljoen ritten in 2017.

De MIVB noteert jaar na jaar een stijging van de rittenaantallen. Enige uitzondering was 2016, dat getekend werd door de nasleep van de lockdown en de gevolgen van de aanslagen op 22 maart. Je moet al tot 2003 teruggaan om een gelijkaardige toename als dit jaar aan te treffen.

Investeringen, schoolabonnementen, sluiting tunnels, bewustmaking,…

Verschillende factoren liggen aan de basis van deze sterke toename van de rittenaantallen op het MIVB-net. De inhaalbeweging van het status quo van 2016 is ongetwijfeld de voornaamste reden.

De inspanningen op het vlak van kwaliteit van de dienstverlening en de aanhoudende investeringen van de MIVB de afgelopen jaren ten dienste van de mobiliteit in de hoofdstad maakten het openbaar vervoer duidelijk aantrekkelijker: meer comfort, meer veiligheid, betere frequenties,… Verbeteringen die elk jaar worden aangehaald door de reizigers in de tevredenheidsbarometer. In 2017 behaalde de MIVB  voor het tweede jaar op rij een onderscheiding (7,1/10) op deze tevredenheidsenquête.

Op het vlak van vervoerbewijzen merkte de MIVB de sterkste stijging in de verkoop van schoolabonnementen, die erop vooruit gaan met +20%, gevolgd door de  MIVB-maandabonnementen, waarvan de verkoop stijgt met 7%. De sterke toename in de verkoop van de schoolabonnementen is mogelijk een gevolg van de tariefverlaging in 2016, die zijn effect vooral liet voelen vanaf afgelopen jaar. In 2016 daalde de prijs van een schoolabonnement voor het eerste kind van 120 naar 50 euro, ofwel dezelfde prijs als een schoolabonnement voor het tweede kind (vanaf het derde kind is een schoolabonnement gratis).

De toenemende verkeersopstoppingen (onder andere als gevolg van de sluiting van de Brusselse tunnels) hadden eveneens een impact op de rittenaantallen van het openbaar vervoer. Ze gaven  heel wat automobilisten mogelijk dat extra zetje om over te stappen op andere vervoerswijzen.

Ten slotte deed ook de economische groei in verschillende sectoren in 2017 de hoofdstad opnieuw herleven.

Grote projecten voor 2018 en de jaren erna

Er staan tal van projecten op stapel in 2018 en de komende jaren, zoals het verderzetten van de modernisering van de metro en het project voor de bouw van een vijfde lijn die het zuiden met het noorden van de stad verbindt. Voorts staat de indienstname van de nieuwe bussen – hybride en elektrische – op stapel, net als de indienstname van tramlijn 9 en de verlengde lijn 94, de opening van een nieuw intermodaal eindpunt in Simonis, de renovatie van de stations De Brouckère en Beurs, de lancering van een nieuwe mobiele app,… Met andere woorden projecten die het openbaar vervoer in Brussel nog meer op de kaart zetten.

“Wat we hebben verwezenlijkt is buitengewoon. Een stijging met meer dan 8% op een jaar tijd, hebben we sinds de jaren 2000 niet meer meegemaakt. We hebben niet alleen de groei voortgezet maar zijn er ook in geslaagd onze groeivertraging in te halen ondanks een status quo in 2016. Dit record, waar ik bijzonder trots op ben, konden we alleen bereiken dankzij de inzet van iedereen: het personeel, de klanten, de overheid. De komende jaren zullen de uitdagingen nog bijzonder talrijk zijn. We bouwen aan de mobiliteit van morgen ten voordele van een duurzame en performante stad, waar het aangenaam leven is”, aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

“Steeds meer Brusselaars maken gebruik van het openbaar vervoer. Afgelopen jaar steeg de verkoop van de schoolabonnementen met 20 procent. Om deze evolutie verder te stimuleren, is het belangrijk kwalitatief openbaar vervoer aan te bieden dat toegankelijk is voor iedereen. Daarom heeft de Brusselse regering besloten om de tarieven van 2018 op het niveau van 2017 te houden. De gebruiker van het openbaar in Brussel zal de prijs van zijn ticket of abonnement dus niet zien verhogen”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel