De MIVB verwerft een nieuw terrein in Haren voor de toekomstige metro Noord

De MIVB en de Europese commissie bereikten zopas een akkoord over de ruil van terreinen. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij wordt zo eigenaar van een terrein grenzend aan haar remise in Haren. Het zal dienen om binnen dit en enkele jaren een nieuwe metroremise te bouwen voor de verlenging van de metro naar het noorden van de stad.

Tegen 2025 krijgt het Brusselse gewest een nieuwe metrolijn. De bestaande premetro-as tussen Albert en het Noordstation wordt omgevormd tot metro en een nieuwe tunnel wordt gegraven tussen het Noordstation en Bordet om het noorden van de stad te bedienen.

Deze nieuwe metrolijn noodzaakt de aankoop van nieuwe metrostellen en van nieuwe remises om ze te onderhouden en te stallen. De MIVB bestelde 43 metrostellen om in te zetten op deze nieuwe lijn en om de frequenties op de bestaande lijnen te versterken. De bouw van een nieuwe metrostelplaats in Erasmus begon enkele weken geleden. Die zal bijkomende capaciteit bieden om deze nieuwe metrostellen te stallen.

Een nieuwe remise is ook noodzakelijk aan het eindpunt van de toekomstige metrolijn Noord. Daarom verwierf de MIVB zopas een terrein in de Houtweg, ten westen van haar huidige tram- en busremise in Haren. Dit terrein ligt vlakbij het eindpunt en kan binnen dit en enkele jaren de nieuwe remise herbergen. Er komt een stelplaats van 6.000m² voor 8 metrostellen, een buitenremise van 16.000m² voor 6 metrostellen en werftreinen, een onderhoudswerkplaats voor de metro’s van 9.000m² en een administratief gebouw van 6.000m².  Samen met nog andere infrastructuur en sporen zal de site ongeveer 6 ha in beslag nemen.

Nog op dit terrein wordt een put gegraven om de tunnelboormachine, die de toekomstige metrolijn Noord zal graven, neer te laten in de Brusselse bodem.

Een ruil met de Europese commissie

Om het noodzakelijke terrein te verwerven voor de ontwikkeling van de toekomstige metrolijn, ging de MIVB over tot een ruil met de Europese commissie. Deze is al enkele jaren eigenaar van het terrein en was op zoek naar een ander terrein dat meer geschikt is voor haar opslagnoden. De MIVB beschikte van haar kant over een terrein aan de Vilvoordsesteenweg langs het kanaal, waar onder andere een loods op staat. Dat terrein stemt meer overeen met de noden van de commissie.

De MIVB en de Europese commissie sloten een akkoord af voor de ruil van beide terreinen, met de goedkeuring van de federale en Brusselse regeringen. De akte werd op 19 mei getekend.

Eens de verschillende administratieve stappen voltooid (zoals de effectenstudie, de bouwaanvraag,…), wordt het bestaande gebouw op de site afgebroken en kunnen de bouw van de put voor de tunnelboormachine en het nieuwe gebouw beginnen met het oog op de toekomstige exploitatie van de nieuwe metrolijn Noord.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel