MIVB vraagt reizigers zich altijd vast te houden

Campagne moet risico op valpartijen verminderen

Bruusk remmen voor een verstrooide voetganger, uitwijken voor een voertuig dat plots invoegt,… De MIVB-bestuurders gaan om met allerhande onverwachte manoeuvres in het verkeer. Maar in tegenstelling tot andere voertuigen, vervoeren zij ook reizigers die rechtstaan. Omdat hun veiligheid essentieel is, herinnert de MIVB eraan dat het belangrijk is zich vast te houden aan de handgrepen van de voertuigen, om het risico op valpartijen te verkleinen.

Elke dag vervoeren de bussen, trams en metro’s van de MIVB duizenden reizigers van de ene naar de andere kant van de stad. Reizigers die zitten, maar ook reizigers die rechtstaan. Dat terwijl deze voertuigen ook te kampen hebben met onverwachte omstandigheden in het verkeer: een voetganger die afgeleid door zijn gsm zonder kijken oversteekt, een auto die uitwijkt zonder waarschuwen, een noodrem, een put in het wegdek,… Ook al zijn de bestuurders opgeleid om defensief te rijden, is bruusk remmen nooit uitgesloten om een ongeval met een ander voertuig of met een zwakke weggebruiker te voorkomen. Situaties die als gevolg kunnen hebben dat reizigers die zich niet of niet goed vasthouden, ten val komen in het voertuig.
 

“Je vasthouden, daar bestaat nu eens geen app voor”

In 2017 telde de MIVB 620 valpartijen van reizigers in de voertuigen (grote meerderheid in de bussen en de trams). Om zo’n incidenten te vermijden lanceert de Brusselse vervoersmaatschappij een nieuwe sensibiliseringscampagne met de slogan: “Je vasthouden, daar bestaat nu eens geen app voor. Voor je eigen veiligheid, hou je vast in onze voertuigen.”

De campagne zal gedurende vier weken te zien zijn in de voertuigen en de stations.
 

Ook sportievelingen hebben er baat bij zich goed vast te houden

Op sociale media krijgt de sensibiliseringsboodschap een humoristisch kantje. Twee american football-teams nemen het in de tram tegen elkaar op tijdens een noodremming. De ploeg die zich vasthoudt, blijft mooi rechtop, terwijl deze die zich niet vasthoudt, op de grond eindigt.

 

GSM, spelletjes, afleiding…

Het gebruik van de gsm, afleiding, lectuur, pakjes in de hand,… Er zijn heel wat redenen om zich niet of slecht vast te houden wanneer we rechtstaan in het openbaar vervoer. “Ik stel vast dat er almaar meer redenen zijn om niet op te letten, zoals het geregeld gebruik van de gsm, waardoor mensen er niet meer aan denken zich vast te houden”, benadrukt Amal Kammachi, verantwoordelijke risk & safety bij de tram.

Ook al ligt de nadruk op gsm-gebruik bij deze campagne, toch herinnert Gaëtan Deckers, verantwoordelijke risk & safety bij de bus, eraan dat “de bus beweegt: remmen, versnellen, bochten nemen,… Zich niet vasthouden in een bewegend voertuig, dat is een risico nemen om te vallen. Er kan altijd een noodremming nodig zijn, of een uitwijkmanoeuvre… De stangen en handgrepen zijn er om de veiligheid van de reizigers te verzekeren? Het is dus belangrijk dat ze ook worden gebruikt.”

De metro is niet onderhevig aan het wegverkeer zoals de tram en de bus, maar ook daar kunnen valpartijen gebeuren. “We stellen vast dat dit voornamelijk gebeurt bij het vertrekken of aankomen in een station wanneer de reizigers zich verplaatsen om te gaan zitten of om uit te stappen. Het is ook het ogenblik waarop de snelheid van de metro varieert, onder andere bij het remmen. Er kunnen zich ook veiligheidsremmingen voordoen tijdens het traject. Daarom is het essentieel dat de reizigers zich altijd goed vasthouden in de metro”, legt François Poleur uit, risk & safety manager bij de metro.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel