De MIVB werft dit jaar 650 mensen aan

Uitbreidingen van het net, hogere frequenties, verlenging van lijnen, bestellingen van nieuwe voertuigen,… Het ontbreekt de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij niet aan projecten. En wie projecten zegt, zegt ook nood aan personeel. In 2017 rekruteerde de MIVB bijna 1.000 personen. In 2018 voorziet de vervoersmaatschappij in ruim 650 vacatures. Daarmee positioneert de Brusselse vervoersmaatschappij zich meer dan ooit als dé werkgever van het Brusselse gewest.

De nieuwe tramlijn 9, de verlenging van tram 94, het busplan, metrolijn 3, de komst van de hybride en elektrische bussen op het net,… 2018 wordt, net als de voorbije jaren, eentje waarin talloze projecten worden verdergezet, ontwikkeld en gelanceerd ten voordele van de Brusselse mobiliteit en de levenskwaliteit in de stad.

Meer dan 650 vacatures in 2018

Wie projecten en investeringen zegt, zegt ook nood aan personeel. Personeel om natuurlijk vertrek te compenseren én extra medewerkers om het aanbod te kunnen blijven verzekeren en het openbaar vervoer nog te verbeteren in Brussel. De aanwervingsgolf bij de MIVB van de afgelopen jaren gaat verder in 2018 met meer dan 650 vacatures: bestuurders (ongeveer 350, waarvan meer dan 150 buschauffeurs en 100 trambestuurders), elektriciens en elektromechanici met kennis van hydraulica en pneumatica (meer dan 120), veiligheidspersoneel (meer dan 20), technisch personeel (IT & Telecom, bouw,…) (meer dan 60), managers om de ploegen te omkaderen, enz. Bijna de helft van de vacatures is voorzien om vertrekkers via natuurlijk verloop te vervangen. De andere helft zijn bijkomende functies. Om nieuwe medewerkers aan te werven schakelt de MIVB verschillende kanalen in: gespecialiseerde pers, deelname aan verschillende tewerkstellingsbeurzen en jobevents, aanwezigheid op LinkedIn, organisatie van een Jobdating, enz.

Bijna 1.000 aanwervingen in 2017

De MIVB wierf afgelopen jaar 980 mensen aan. Bovenop 275 interne verschuivingen, vervoegden 705 nieuwe medewerkers de onderneming. Met 1.085 rekruteringen in 2015 en 1.010 in 2016, gaan de aanwervingen bij de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij verder. Vorig jaar zocht de MIVB vooral bestuurders (50%), ingenieurs en bachelors (20%) en technici (17%). Op 1 januari 2018 telde de MIVB 8.773 medewerkers, tegen 8.592 eind 2016 (+2%). Ter herinnering: in 2000 waren er nog 5.881 personeelsleden (+49% in 2017).

De kaap van 10% vrouwen gerond

De MIVB voert al enkele jaren een actief rekruteringsbeleid om meer vrouwen aan te trekken. Daarvoor nam ze deel aan gerichte tewerkstellingsbeurzen en rekruteringscampagnes, schoof ze de vrouwelijke werknemers naar voor,… Dit beleid wierp zijn vruchten af aangezien het aantal vrouwen in het bedrijf de jongste jaren almaar verder aangroeit. Onder de 705 nieuw aangeworven medewerkers in 2017 zijn er 17,4% vrouwelijke medewerkers. In 2015 telde de MIVB 740 vrouwen, tegen 811 in 2016 en 898 in 2017, wat een stijging met 21% betekent op twee jaar tijd. Nu vertegenwoordigen de vrouwen 10,2% van het voltallige personeel van de MIVB (tegen 9,3% in 2015 en 9,8% in 2016).

“Met meer dan 8.700 medewerkers en een stijging met ruim 40% van haar personeel sinds het jaar 2000 positioneert de MIVB zich nog altijd als een noodzakelijke speler in het leven in Brussel, niet alleen op het vlak van mobiliteit en innovatie maar ook op het vlak van tewerkstelling en carrièrevooruitzichten”, zegt een trotse CEO van de MIVB, Brieuc de Meeûs. “En die carrièreperspectieven zijn toegankelijk voor iedereen. Ik doe daarom ook een specifieke oproep naar vrouwen zodat ze vooral niet aarzelen om ons bedrijf te vervoegen!”

“Deze cijfers tonen opnieuw aan dat de MIVB één van de belangrijkste werkgevers in Brussel is”, zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet. “Het personeel van de MIVB weerspiegelt mooi de diversiteit die onze stad rijk is. Door nieuwe chauffeurs en personeel aan te werven, kunnen we het openbaar vervoersaanbod versterken met de uitbating van nieuwe tram- en metrolijnen en nieuwe voertuigen. Op die manier blijven we tegemoet komen aan het stijgend aantal reizigers.”

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel