De MIVB zet een extra pendeldienst “52” in voor de werf op het Globekruispunt in Ukkel

Om de mobiliteit tijdens de grote werf op de Alsembergsesteenweg en de Brugmannlaan in Ukkel (Globe) te verbeteren, legt de MIVB vanaf 31 juli een pendeldienst in met midibussen tussen het Marlowplein en de Drie Bomenstraat. Dat gebeurt op vraag van de gemeente. Het initiatief laat toe een gedeelte van de Alsembergsesteenweg lokaal te bedienen. Vanaf vandaag, 24 juli, wordt buslijn 98 beperkt tot het kruispunt Stalle. Dat moet de straten ontlasten die door de pendeldienst worden gebruikt.

De spoorvernieuwingswerken op de Alsembergsesteenweg en de Brugmannlaan hebben een grote impact op de lokale mobiliteit en de bereikbaarheid van de handelszaken. Door het belang van het Globekruispunt en de smalle wegen die langs de Alsembergsesteenweg lopen, moeten de bussen een grote omweg maken langs de Wolvendaellaan en de Sint-Jobsesteenweg. Dit geldt zowel voor de pendelbussen die de onderbroken tramlijnen (4, 51 en 97) vervangen als voor de omgelegde buslijnen (43, 98 en N11).

Om ondanks de werken toch de Alsembergsesteenweg tussen het Globekruispunt en het station van Kalevoet lokaal te kunnen blijven bedienen, stelt de MIVB vanaf 31 juli een pendeldienst met midibussen in tussen het Marlowplein en de Drie Bomenstraat.

Midibus 52 vertrekt van het Marlowplein (kant Postiljonstraat) en neemt de Wolvendaellaan en de Grasmusstraat om vervolgens de Alsembergsesteenweg te vervoegen tussen de Henri Van Zuylenlaan en de Drie Bomenstraat. In de andere richting neemt de pendeldienst de Haanstraat, de Waterkasteelstraat en de Grasmusstraat, de Wolvendaellaan en daarna de Postiljonstraat via het Marlowplein. De haltes Marlow, Klipveld, Rittweger en Drie Bomen op de Alsembergsesteenweg zijn toegankelijk.

Een midibus is kleiner dan een klassieke bus en heeft een beperkte capaciteit, waardoor hij door de smalle straten kan rijden. Deze pendelbus rijdt tussen 9 en 16 uur met een doorkomst om het half uur en zal vooral de verplaatsingen van ouderen en mensen met kleine kinderen vergemakkelijken door te lange afstanden te voet te vermijden.

Verschillende buslijnen zijn omgelegd via de Sint-Jobsesteenweg en de Diepestraat. Om die te ontlasten beperkt de MIVB buslijn 98 vanaf maandag 24 juli tot het Stalle-kruispunt.

Waarnemend burgemeester van Ukkel, Boris Dilliès, verheugt zich erover dat de MIVB inging op de vraag van de gemeente en zegt tevreden te zijn met het voorstel. “Het was absoluut noodzakelijk een oplossing te vinden voor het verminderde aanbod op de Alsembergsesteenweg. Na de werken van de MIVB legt Brussel Mobiliteit de steenweg opnieuw aan tussen Globe en het station van Kalevoet. Deze werken duren tot in mei 2018. De pendeldienst zal verschillende categorieën bewoners, die moeilijkheden ondervinden om te stappen, uit hun isolement halen door hen toch een manier aan te reiken om het openbaar vervoer te bereiken. Bovendien zal een vermindering van het aantal omgelegde bussen naar de Wolvendaellaan en de Sint-Jobsesteenweg de mobiliteit verbeteren op de gedeelten die normaal gezien al zeer belast worden én de omwonenden een zekere mate van rust bezorgen”, verduidelijkt hij.

Naast de pendeldienst engageerde de MIVB zich er eveneens toe bijzondere aandacht te besteden aan de signalisatie voor de bereikbaarheid van de winkels tijdens de verschillende werffases. MIVB-personeel zal eveneens ter plaatse aanwezig zijn om de reizigers te informeren.

“Wij realiseren ons dat reizigers en omwonenden momenteel moeilijkheden ondervinden door de vele werven in Brussel. Daarom stelt de MIVB alles in het werk om praktische oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die haar verbeteringswerken teweegbrengen. We zijn er ons volledig van bewust dat de oplossingen nooit helemaal de normale dienstverlening compenseren. Daarom bedanken we onze reizigers en de omwonenden voor hun geduld”, verklaart Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

De werf voor de vernieuwing van de tramsporen op het Globekruispunt duurt tot 1 september 2017. De sporen worden vervolgens vervangen op de Alsembergsesteenweg tussen Globe en Kalevoet. Daarna start Brussel Mobiliteit de heraanleg van de voet- en fietspaden. Deze werken eindigen in juni 2018.

«Ik benadruk de dialoog en de luisterbereidheid van alle betrokkenen in dit dossier. Brussel renoveert en verandert. Het Gewest en de MIVB waken er voortaan over dat alle werven gepaard gaan met begeleidingsmaatregelen die de gevolgen voor de omwonenden beperken. De oplossing die vandaag wordt voorgesteld is hier nog een voorbeeld van. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderhoudt haar net (door de tramsporen te vervangen) en investeert om de Brusselaars een betere openbare ruimte te bieden. Zo krijgt de Alsembergsesteenweg binnenkort een nieuw gezicht met bredere voetpaden, een beter fietspad en met rubber omhulde tramsporen waardoor de trams minder lawaai zullen maken als ze voorbijrijden. Brussel van morgen begint vandaag. Ook in Ukkel”, besluit minister van Mobiliteit Pascal Smet.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel