De Taxibusdienst voor personen met beperkte mobiliteit blaast 40 kaarsjes uit

Taxibus, de dienst voor collectief openbaar vervoer van de MIVB voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), heeft de wind in de zeilen. Met bijna 100.000 ritten dit jaar viert de dienst zijn 40-jarig bestaan met een recordrittenaantal. Sinds de hervorming in 2014 is Taxibus almaar performanter en wordt meer op prijs gesteld door de gebruikers.

De dienst voor collectief deur-aan-deur-vervoer zag exact 40 jaar geleden het daglicht. Deze vergemakkelijkt de verplaatsingen van personen met beperkte mobiliteit die niet van het reguliere openbaarvervoersaanbod kunnen gebruikmaken.

Een dienst voor personen met beperkte mobiliteit

«Sire, en wij ?» Deze woorden gericht aan koning Boudewijn tijdens de inwijding van de metro op 20 september 1976 leidden tot de geboorte van de vervoerdienst voor personen met een handicap en invaliden. Op 22 mei 1978 wijdde de Brusselse vervoersminister Jos Chabert de MIVB-minibusdienst in voor PBM. Op het moment van de lancering telde de dienst 8 minibussen.

Sinds 1978 evolueerde de dienst, onder andere met de komst van nieuwe voertuigen in 1985, 1996 en 2014. De dienstregeling breidde uit en de reservatiedeadline verkortte. Om een dienst aan te bieden die zo dicht mogelijk beantwoordt aan de noden van de klanten, werkt de MIVB nauw samen met de Gewestelijke mobiliteitscommissie (sectie PBM) en de verenigingen.

Een grote hervorming in 2014

In 2014 werd de dienst uitgebreid die tot dan beschikbaar was van maandag tot vrijdag van 06:30 tot 23 uur. Hij gaat voortaan ook als “Taxibus” door het leven.

Twaalf nieuwe minibussen vervingen de oude die op het einde van hun levensduur waren gekomen. Deze bussen zijn speciaal aangepast voor personen met beperkte mobiliteit en beschikken onder andere over een schuifdeur aan de zijkant om het in- en uitstappen zo ergonomisch mogelijk te maken. Er is ook een toegangslift aan de achterkant voor personen in een rolstoel.

De komst van nieuwe voertuigen ging gepaard met de indienstname van een nieuwe planningstool, een uitgebreidere dienstregeling (van 5 tot 1 uur ’s ochtends van maandag tot zaterdag met uitzondering van de feestdagen), een sneller en gemakkelijker reservatiesysteem en de integratie van een honderdtal Brusselse taxi’s. Deze taxi’s zijn eveneens aangepast voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit en laten toe het aanbod van Taxibus te versterken. Afhankelijk van de gevraagde verplaatsing en van het tijdstip is het ofwel een taxi ofwel een minibus die het vervoer verzorgt. Dankzij deze samenwerking kunnen de aanvragen voor verplaatsingen van de reizigers worden uitgevoerd. De reizigers krijgen de dag voor hun rit een sms’je om hen te herinneren aan het tijdstip van de afspraak.

Vraag stijgt voortdurend

Sinds de hervorming in 2014 neemt het aantal aanvragen voor ritten met de Taxibus voortdurend toe. De dienst zal dit jaar de kaap van 100.000 ritten ronden, tegenover 50.000 het jaar voor de hervorming. Het aantal reizigers dat van de dienst geniet, stijgt eveneens: de dienst bereikt vandaag nagenoeg 20% van zijn doelpubliek, tegen slechts 2,6% voor de hervorming.

Op vraag

Taxibus is een collectieve vervoerdienst op vraag en van deur tot deur. De werking verloopt volgens het principe van een collectieve taxi. Dat betekent dat als er verschillende vervoersaanvragen kunnen worden gecombineerd, Taxibus het traject zal aanpassen om andere mensen op te halen of af te zetten. Overdag zijn het vooral MIVB-chauffeurs die de minibusdienst verzekeren. ’s Avonds en op zaterdag worden de ritten verzekerd met de aangepaste taxivloot. De chauffeurs van de MIVB-minibussen en de chauffeurs van de taxi’s kregen allemaal een specifieke opleiding om personen met beperkte mobiliteit te ontvangen en vervoeren.

De dienst is uitsluitend bestemd voor personen met een handicap die erkend zijn door de FOD Sociale Zekerheid en die beantwoorden aan de toegangscriteria. Eens ze zijn ingeschreven in het systeem, na het versturen van het attest dat de FOD afleverde, kunnen de personen in kwestie genieten van de Taxibusdienst en hun ritten reserveren.

De reservatie moet ten laatste de avond voor de verplaatsing gebeuren, voor 19 uur. Dat kan via internet (www.taxibus.be) of telefoon (02/515.23.65). De prijs van een rit bedraagt 1,70 euro.

De ritten worden tegenwoordig verzorgd van maandag tot zaterdag (behalve op feestdagen) van 5 tot 1 uur ‘s ochtends. Binnen de MIVB staat een ploeg van 35 personen paraat om de reizigers te begeleiden binnen de Taxibusdienst.

“Iedereen moet zich vrij kunnen verplaatsen in onze stad. Daarom hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan beter openbaar vervoer voor mensen met beperkte mobiliteit. Sinds 2014 kent de TaxiBus een enorm succes omdat we investeerden in betere voertuigen, betere dienstverlening en betere communicatie. Taxibus vervoert nu jaarlijks dubbel zoveel ritten als voor 2014. Toch blijven we ambitieus en willen we in de toekomst nog beter tegemoet komen aan de wensen van mensen met beperkte mobiliteit. We bekijken met de MIVB hoe we het aanbod kunnen uitbreiden,” aldus Pascal Smet.

«Het aanbod van Taxibus is voor alles een bewonderenswaardig engagement van een ploeg van 35 personen die dagelijks op een opmerkelijke manier klanten met specifieke noden begeleidt. Het gaat ook om mechanici, informatici en bedienden van de klantendienst die de reservaties beheren en de voertuigen onderhouden om de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Dit teamwerk wordt ten zeerste gewaardeerd en erkend door de gebruikers van Taxibus. De MIVB is er net zo trots op als de betrokken personeelsleden zelf dat de klanten geen gelegenheid voorbij laten gaan om de toewijding en aandacht van de medewerkers voor hen te benadrukken”, aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel