Drie huizen van de MIVB omgevormd tot sociale woningen

De MIVB helpt panden op de huurmarkt te brengen met een lage huurprijs. Zo sloot de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij een overeenkomst met de vzw RENOVASSISTANCE en het sociaal verhuurkantoor Logement pour Tous voor drie onroerende goederen. RENOVASSISTANCE neemt de renovatie van de drie woningen voor haar rekening. Vervolgens worden die verhuurd aan wie recht heeft op sociale bijstand.

De MIVB wil graag bijdragen aan de economische, ecologische én de sociale ontwikkeling van Brussel. Als eigenaar van drie eigendommen in Vorst, Etterbeek en Schaarbeek, waarin elektrische onderstations zijn ondergebracht, besliste de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij om deze ter beschikking te stellen van mensen die op zoek zijn naar een goedkope huurwoning. Deze eigendommen bestaan uit een woning aan de voorkant en de uitrusting van het onderstation aan de achterkant. De MIVB sloot een overeenkomst met RENOVASSISTANCE en sociaal verhuurkantoor (SVK) Logement pour Tous om het woongedeelte van de drie woningen te renoveren en te verhuren aan mensen die op een sociale woning wachten.

Voldoen aan de behoeften van alle partijen

De MIVB heeft elektrische onderstations nodig voor de dagelijkse werking van haar net. Deze onderstations bevinden zich aan de achterkant van de drie gebouwen. Door de indeling van het gedeelte vooraan kan de MIVB deze woningen niet gebruiken voor haar activiteiten. Daarom heeft de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij besloten om RENOVASSISTANCE, in samenwerking met sociaal verhuurkantoor Logement pour Tous, een zakelijk recht op deze gebouwen te verlenen en kende hen een erfpacht van 50 jaar toe op de drie gebouwen. De toegang tot het onderstation gebeurt via een aparte ingang.

Deze samenwerking komt tegemoet aan de behoeften van de MIVB en helpt tegelijkertijd mensen die wachten op een betaalbare woning via de sociale huisvestingsmarkt.

Gerenoveerde woningen voor 20 personen

De vzw RENOVASSISTANCE staat in voor de renovatie van de drie huizen, die vervolgens verhuurd worden door SVK Logement pour Tous. Het huis in Vorst wordt verbouwd tot een eengezinswoning met drie slaapkamers, het huis in Schaarbeek tot een éénkamerappartement en een tweekamerappartement en dat in Etterbeek tot een duplex met drie slaapkamers, een appartement met twee slaapkamers en een appartement met één slaapkamer.

De huurders worden geselecteerd door de sociale partners van het SVK. Twee van de appartementen worden verhuurd in het kader van het Noodplan voor Huisvesting.

De MIVB investeert in haar maatschappelijke opdracht

Elke Van den Brandt : "De opdracht van de MIVB is veel ruimer dan het aanbieden van openbaar vervoer in de hoofdstad. Ze speelt ook een maatschappelijke rol in het Brusselse gewest, waar door de gezondheids- en energiecrisissen van de voorbije jaren steeds meer mensen in precaire levensomstandigheden zijn beland. Sommige van deze mensen zijn dakloos en zoeken onderdak in de stations van het openbaarvervoersnet."
Nawal Ben Hamou : "We kunnen enkel blij zijn met de complementariteit van verschillende publieke actoren en hoe ze samenwerken in hun zoektocht naar oplossingen voor alle Brusselaars. Bovenop de bestaande sociale huisvesting en de bouw ervan, helpen deze betaalbare woningen het bestaande aanbod aan te vullen en zijn ze een antwoord op de huisvestingscrisis die het Gewest momenteel kent."
Brieuc de Meeûs : ​ "Via deze samenwerking draagt de MIVB op haar manier bij tot de uitbreiding van het sociale-woningenbestand in Brussel. De MIVB werkt ook dagelijks samen met vele actoren uit de armoede- en gezondheidssector om mensen in nood die men aantreft op haar net te helpen en hen door te verwijzen naar opvang- en huisvestingstructuren, en naar diensten die aangepast zijn aan hun behoeften."

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel