Een app om zich te oriënteren op het net, wint de eerste MIVB-hackathon

Een toepassing die toelaat om voertuigen in reële tijd te zien bewegen op het netplan. De ploeg AntarticaLTD ontwikkelde dit idee en kaapte daarmee zondagavond de eerste prijs weg op de eerste hackathon die de MIVB organiseerde. Deze ploeg mag Brussel vertegenwoordigen tijdens de Global Transport Hackathon in Montreal.

De MIVB organiseerde dit weekend de eerste hackathon die 100% over openbaar vervoer gaat, onder de noemer «Hack my ride». Gedurende drie dagen (op 28, 29 en 30 april) kwamen 41 ontwikkelaars, layouters, projectleiders, app- en openbaarvervoerliefhebbers samen op het hoofdkantoor van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij om per groep na te denken over de ontwikkeling van apps op basis van de Open Data-gegevens van de MIVB. Er was voorzien in omkadering op maat (smoothies bar, gamezone, biljardtafel, DJ, massages,…) om hen in de best mogelijke omstandigheden te laten werken.

Ze hadden één gemeenschappelijk doel: toepassingen bedenken en ontwikkelen die het gebruik van het openbaar vervoer in Brussel makkelijker maken en dit rond vier onderwerpen: de integratie van openbaar vervoer in het dagelijkse, digitale leven (bijvoorbeeld geconnecteerde voorwerpen), een makkelijke toegang voor personen met beperkte mobiliteit, een chatbot voor betere real time reizigersinformatie en apps die gezondheid en openbaar vervoer combineren.

Na dit «marathon»-weekend is het de toepassing van ploeg AntarticaLTD die de titel van de beste applicatie in de wacht sleepte. Het gaat om een applicatie met de naam “UpWay”, die de gegevens van de MIVB gebruikt om zich te oriënteren rondom en in de metrostations dankzij nieuwe technologieën zoals toegevoegde realiteit. De applicatie laat ook toe om de voertuigen in reële tijd te volgen op een netplan, te zien of een station toegankelijk is voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) en indien niet, worden de PBM naar de dichtstbij zijnde stations geleid die toegankelijk zijn.

Éloi Strée en zijn applicatie vertegenwoordigen Brussel op de Global Transport Hackathon, die in de marge van het wereldwijde UITP-congres in Montreal wordt gehouden midden mei 2017. Éloi woont in Brussel en is 27 jaar. Met zijn 42ste hackathon is hij een vaste deelnemer aan hackthons. Voor de MIVB ging het om een eerste ervaring.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel