Een geldig ticket voor meer rechtvaardigheid tussen de reizigers

MIVB geeft aftrap voor nieuwe campagne tegen zwartrijden

Door in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs én het te valideren als je op het MIVB-net reist, vermijd je een boete. Maar dat is niet alles. Valideren zorgt ook voor rechtvaardigheid tussen alle reizigers. Dat is de boodschap die de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij wil geven met haar nieuwe campagne in de strijd tegen zwartrijden.

 “Geen zin om te betalen voor je rit? Wacht tot je de prijzen ziet van onze boetes”. Met deze duidelijke boodschap herinnert de MIVB haar reizigers aan het belang altijd een geldig – en gevalideerd - vervoerbewijs op zak te hebben als ze de bus, tram of metro nemen op het Brusselse net.

Een maand lang herinnert de MIVB aan de prijs van een boete die zwartrijders riskeren. Die boetes kunnen oplopen tot 408 euro als de persoon met een vervalst ticket of met een vervoerbewijs van iemand anders reist.

Afgelopen jaar voerden de MIVB-controleurs 1,4 miljoen ticketcontroles uit op het hele net. Ze stelden 59.000 processen-verbaal op. De zichtbare fraude (berekend op basis van het aantal pv’s van het afgelopen jaar) bedroeg 4,15%, tegen 3,63% in 2015. Met andere woorden een fors bedrag dat de MIVB misloopt en anders in de talloze lopende projecten voor het openbaarvervoersnet had kunnen investeren om de mobiliteit er voor iedereen op vooruit te laten gaan.

Een kwestie van rechtvaardigheid en respect

Reizen met een vervoerbewijs dat in orde is, dat wil niet alleen zeggen dat je een boete kan vermijden, maar ook dat je respect toont voor de honderdduizenden andere reizigers die niet zwartrijden. Elke dag 1 miljoen ritten verzekeren, heeft een kostprijs (materieel, infrastructuur, personeel,…). Deze kostprijs wordt deels gefinancierd door de gebruikers van het openbaar vervoer. De zwartrijders rekenen op de reizigers die in orde zijn om hun verplaatsingen te financieren, wat niet billijk is.

Vervoerbewijs valideren

Een reiziger die in orde is, is een reiziger met een vervoerbewijs op zak, dat ook gevalideerd is. Het vervoerbewijs valideren laat de MIVB toe de mobiliteitsnoden van haar reizigers beter te kennen: de drukste lijnen, op welk ogenblik, op welk traject. Bovendien kan de vervoersmaatschappij zo beter haar aanbod afstemmen op de vraag, wanneer dat mogelijk is: versterking van de frequenties, grotere voertuigen, verruiming van de spitsuren, enz. Bovendien genieten bepaalde reizigers van een voorkeurtarief (schoolabonnement, 65+, sociaal tarief). Valideren laat toe het bedrag van de compensatie die de MIVB van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt voor de verschillende abonnementstypes, te kennen. Ook hier betekent een vervoerbewijs valideren dat alle reizigers worden geholpen ten voordele van een nog performanter openbaar vervoer.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel