Een minuut geluid herdenkt slachtoffers van aanslagen 22 maart

Dinsdag 14 maart 2017 — Komende woensdag 22 maart, om 9.11 uur, brengt het voltallige personeel van de MIVB hulde aan de slachtoffers van de aanslagen die Brussel op 22 maart 2016 troffen door een minuut geluid te organiseren op het hele net, dat op dat moment zal stilstaan. Op datzelfde ogenblik zal er een privéceremonie plaatsvinden in metrostation Maalbeek.

Op 22 maart 2016 werd eerst Brussels Airport en daarna metrostation Maalbeek geraakt door een aanslag, die 32 dodelijke slachtoffers en talloze gewonden maakte. De aanslagen zetten het hele land op zijn kop en uiteraard ook het personeel van de MIVB, dat in haar hart geraakt werd.

Een minuut geluid

Eén jaar later brengt de MIVB hulde aan de slachtoffers en hun naasten. Woensdag 22 maart zal het volledige net om 9.11 uur een minuut stilstaan en het personeel zal een minuut lang lawaai maken door met bus, tram en metro te toeteren om te tonen dat ze niet vergeten wat er is gebeurd, maar tegelijk ook te tonen dat ze rechtop blijven tegen haat en terreur én nog altijd aanwezig zijn in Brussel. De MIVB vraagt de reizigers aan deze symbolische actie deel te nemen door te applaudiseren.

Een privéceremonie

Op 22 maart vindt ook een privéceremonie plaats in metrostation Maalbeek, dat tijdelijk gesloten zal zijn van het begin van de dienst tot 10.30 uur. Bij de ceremonie zijn de slachtoffers betrokken, naasten van de slachtoffers, hulpdiensten, MIVB-personeelsleden, politieke vertegenwoordigers én het koningspaar.