EMBARGO TOT 11 OKTOBER, 5 u: MIVB en Plan International binden samen de strijd aan tegen seksuele intimidatie

11 oktober: Wereldmeisjesdag

Naar aanleiding van Wereldmeisjesdag, hebben de MIVB en Plan International beslist om hun krachten te bundelen tegen seksuele intimidatie in het Brusselse openbaar vervoer. De komende maanden zullen jongerenactivisten van de ngo samenwerken met de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij om de strijd tegen seksuele intimidatie op te drijven. Een samenwerking die van start ging met een symbolische overname van de macht bij het bedrijf door Romane, een 15-jarige Brusselse jongerenactivist.

Elk jaar op 11 oktober – Internationale Dag van het Meisje - zet Plan International meisjesrechten in de spotlights. Dit jaar dus via de samenwerking tussen haar jongerenactivisten en de MIVB.

Hoewel Plan International vooral gekend is voor haar werk in kwetsbare regio’s wereldwijd, is ze ook actief in Brussel. 14 jongerenactivisten werken al sinds begin dit jaar rond gendergelijkheid en seksuele intimidatie in hun stad via het project ‘BruxELLES’. Het zijn die meisjes en jongens tussen 15 en 20 jaar, die input zullen geven voor maatregelen en campagnes met als doel seksuele intimidatie op en rond de metro’s, trams en bussen van de MIVB aan te pakken.

“Als openbaarvervoersmaatschappij worden we geconfronteerd met dit fenomeen, dat onze bevoegdheid en de grenzen van ons net overschrijdt. Om daar het hoofd aan te bieden, doen wij vanzelfsprekend een beroep op de ordediensten maar we hebben er alles bij te winnen ons ook te verrijken met de expertise van de verenigingssector. Daarom sloten we dit partnership af, zoals we in het verleden al deden met andere verenigingen”, legt Brieuc de Meeûs uit, CEO van de MIVB. “De bijzonderheid van Plan International is dat het jonge mensen zijn die zich engageren rond deze problematiek, die hen als eersten aanbelangt. Door hun sterke aanwezigheid in de stad worden jongeren inderdaad regelmatig geconfronteerd met het fenomeen “lastigvallen”, zowel als slachtoffers en soms ook als intimidator.”

Tot mei 2019 zullen de jongerenactivisten van Plan International verschillende verantwoordelijken en medewerkers van de MIVB ontmoeten: maatschappelijke referentiepersonen, veiligheidspersoneel, bestuurders, communicatiemedewerkers, … Dat moet leiden tot concrete initiatieven tegen seksuele intimidatie die voor de zomer zullen worden voorgesteld, net als een sensibilisatiecampagne gericht tot de gebruiker van het openbaar vervoer.

“Jongeren – en zeker meisjes – de kans geven om hun mening te geven is voor Plan International absolute prioriteit”, zegt Régine Debrabandere, directeur van Plan International. “In Brussel gebruiken bijna alle jongeren het openbaar vervoer. Vooral meisjes worden geconfronteerd met seksuele intimidatie en geweld. Hun mening is dus cruciaal om het fenomeen aan te pakken.”

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de meerderheid van de Brusselse meisjes en vrouwen al te maken heeft gekregen met seksuele intimidatie in de hoofdstad. De MIVB is zich daarvan bewust en heeft de voorbije jaren maatregelen genomen, zoals het versterken van haar veiligheidsmaatregelen en de vorming van personeel.

“Bovenop de maatregelen gelinkt aan veiligheid, werken wij ook vaak rond bewustmaking. We willen de thematiek van het lastigvallen opnemen in het sensibiliseringsprogramma dat we voeren in de scholen”, gaat Brieuc de Meeûs verder. “De jongeren van Plan International kunnen ons zeker helpen door hun ervaring en analyse met ons te delen. We willen met hen sensibiliseringsboodschappen opstellen die meer impact hebben bij jongeren.”

#GirlsTakeover: Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, staat zijn plaats af aan Romane, 15 jaar

Om de samenwerking tussen de MIVB en Plan International af te trappen, liet Brieuc de Meeûs, CEO van de openbare vervoersmaatschappij, de 15-jarige Romane het uitvoerend comité leiden dat hij normaal voorzit. De Brusselse - één van de jongerenactivisten met wie Plan International in het kader van het project BruxELLES samenwerkt – greep die kans om het te hebben over de te nemen maatregelen in de strijd tegen seksuele intimidatie en de aanwerving van vrouwen.

“In België wordt er maar één openbare vervoersmaatschappij geleid door een vrouw”, benadrukte Romane. “En vrouwen vind je maar weinig onder het personeel, vooral in de technische jobs. Meer vrouwen in de sector is niet alleen een kwestie van gelijkheid, maar ook van veiligheid, vooral voor meisjes.”

Een mening die ook de CEO van de MIVB deelt. “Vandaag mijn plaats afstaan aan Romane is een manier om het engagement van de MIVB te tonen voor meer gelijkheid”, legt Brieuc de Meeûs uit. “Wij versnellen de aanwerving van vrouwen nu al verscheidene jaren. Het is moeilijk, zeker voor bepaalde functies, om stereotypen te doorbreken, maar we gaan in de goede richting en ik ben tevreden vast te stellen dat we almaar meer vrouwen tellen onder ons personeel. En deze actie versterkt onze zin nog om de zaken te versnellen.”

De #GirlsTakeover-actie van Plan International wordt rond Wereldmeisjesdag in meer dan 70 landen georganiseerd. De actie herinnert eraan dat meisjes het potentieel hebben om de leiding te nemen, ook al krijgen ze vaak af te rekenen met stereotypen en discriminatie, wat hun kansen beperkt.

In totaal zijn er meer dan 1.000 personen met macht uit maar liefst 70 landen die naar aanleiding van Wereldmeisjesdag 2018 hun plaats afstonden: staatshoofden, ministers, bedrijfsleiders, enzovoort. Een succes dus, net als vorig jaar, toen in België onder meer ministers Didier Reynders en Alexander De Croo, de CEO van de Koninklijke Voetbalbond, de rectoren van de universiteiten in Bergen en Antwerpen en programmadirecteurs bij VTM en Bel RTL hun plaats afstonden.

Contacteer ons
Lies Ryckeboer Press & Communications Officer, Plan International
Lies Ryckeboer Press & Communications Officer, Plan International
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel