Ernstige hinder verwacht op MIVB-net door algemene staking van 24 juni

Woensdag 22 juni 2016 — De MIVB verwacht nu vrijdag, 24 juni, ernstige hinder op haar net door de algemene staking tegen het federale regeringsbeleid, waartoe de vakbonden oproepen. Medewerkers van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij, waaronder bestuurders, zullen de actie ondersteunen. Het is op dit ogenblik nog zeer moeilijk om de draagwijdte van de hinder in te schatten maar de MIVB stelt alles in het werk om haar reizigers zo goed mogelijk in reële tijd te informeren over de situatie.

Het MIVB-net zal mogelijk ernstige hinder ondervinden op vrijdag 24 juni door de algemene staking die de vakbonden organiseren tegen het beleid van de federale regering. Op dit ogenblik is het nog zeer moeilijk voor de MIVB om in te schatten hoeveel van haar medewerkers exact zullen deelnemen en wat de precieze hinder zal zijn op haar net. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij doet er alles aan om in de mate van het mogelijke de belangrijkste lijnen te bedienen. Ze adviseert haar reizigers die daartoe de mogelijkheid hebben om alternatieven te zoeken.

Om haar reizigers zo goed mogelijk te informeren opent de MIVB haar Contact Center (070/23.20.00) komende vrijdag al vanaf 6 uur ’s ochtends. De website www.mivb.be, de mobiele website, de MIVB-app, de Facebook-pagina (facebook.com/mijnmivb) en de Twitter-account (@stibmivb) informeren de reizigers in reële tijd.

De MIVB verontschuldigt zich bij haar reizigers voor het ongemak als gevolg van de stakingsactie en bedankt hen voor hun geduld.