Exitstrategie corona: dragen masker verplicht bij de MIVB vanaf 4 mei

Om te beantwoorden aan de maatregelen van de exitstrategie die de overheid aankondigde op vrijdag 24 april, past de MIVB haar vervoersaanbod aan tegen 4 mei. De frequenties worden versterkt en het dragen van een mondmasker wordt verplicht in het openbaar vervoer. Om te sterke druk op het net te vermijden tijdens de verschillende fases van de afbouw van de coronamaatregelen, wordt aanbevolen in het openbaar vervoer voorrang te geven aan diegenen die er het meeste nood aan hebben en zoveel mogelijk de spitsuren te vermijden.

Vanaf maandag 4 mei biedt de MIVB een traditioneel aanbod aan dat overeenstemt met de verwachte verplaatsingen tijdens de verschillende fases van deze afbouwperiode. Aangezien de scholen voorlopig nog gesloten blijven, zal de witte «prevakantie»-dienstregeling tijdens deze eerste fase van toepassing zijn.

De witte dienstregeling stemt overeen met 85% van het normale aanbod tijdens de week. De frequenties nemen toe. De metro gaat tijdens de spits naar een doorkomstfrequentie van 3 minuten 45 seconden op de gemeenschappelijke delen en 7 minuten 30 op de uiteinden van de lijnen. Nu is dat nog respectievelijk 5 en 10 minuten. Tramlijnen 3 en 4 zullen om de 5 minuten rijden tijdens de spits en lijnen 93 en 82 om de 7 minuten 30. Bovendien krijgt het busnet bijkomende versterking afhankelijk van het aantal beschikbare bestuurders.

Het aanbod op zaterdag wordt versterkt met 20% ten opzichte van de huidige situatie om te kunnen beantwoorden aan de verwachte stijging van de vraag als gevolg van de heropening van de handelskernen.

Het Noctis-net blijft opgeschort.

Dragen mondmasker verplicht

Om besmettingsrisico te vermijden voor de reizigers en het personeel, is het dragen van een masker dat de mond en de neus bedekt, vanaf 4 mei verplicht op het hele MIVB-net vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Bovenop het dragen van een mondmasker, blijven aanbevelingen voor hygiëne gelden: handen wassen of een ontsmettingsgel gebruiken, het gebruik van papieren wegwerpdoekjes en hoesten in de elleboogvouw, … Het blijft meer dan ooit noodzakelijk deze regels te volgen uit respect voor de anderen, ook bij het gebruik van het openbaar vervoer.

De verkoop aan boord van de voertuigen blijft opgeschort en de betaling met bankkaart is verplicht in de verkooppunten. Om het contact tussen reizigers en bestuurders tot een minimum te beperken, is de toegang via de eerste deur versperd, net zoals de zitplaatsen in de buurt van de stuurpost. De reizigers wordt eveneens gevraagd sociale afstand te bewaren bij contact met stations- en veiligheidspersoneel.

Schoonmaken versterkt

Al sinds de uitbraak van de coronacrisis nam de MIVB extra maatregelen voor de schoonmaak van voertuigen en stations. Deze maatregelen gelden nog altijd. Bijzondere aandacht gaat naar de stuurposten en de plaatsen die reizigers regelmatig aanraken. Twee schoonmaakbedrijven kwamen de MIVB-ploegen versterken en een honderdtal medewerkers in opleiding helpen bij de schoonmaak aan de eindpunten. Alles samen houden bijna 300 personen zich nu bezig met de schoonmaak van de voertuigen die het net opgaan.

“De MIVB en haar personeel stellen alles in het werk om de begeleiding uit de crisis zo goed mogelijk te laten verlopen met een openbaarvervoersaanbod aangepast aan de noden. Om een te sterke druk op het MIVB-net te vermijden en een te grote toestroom in de voertuigen, vragen we evenwel aan onze reizigers die de mogelijkheid hebben zich niet tijdens de spits te verplaatsen en het gebruik van het openbaar vervoer voor te behouden aan diegenen die er het meeste nood aan hebben. Ik bedank hartelijk alle MIVB-collega’s voor hun toewijding, hun solidariteit en hun voortdurende inspanningen sinds het begin van deze crisis”, verklaart Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

“Aangezien de MIVB op korte termijn niet zal kunnen opstarten op volledige capaciteit, zullen we ons allemaal solidair moeten opstellen op het vlak van mobiliteit. We weten dat 2/3 van de verplaatsingen binnen Brussel minder dan 5 km bedragen en dat bijna de helft van de trajecten in België met de wagen minder dan 2 km ver gaan. Het is noodzakelijk dat diegenen die de mogelijkheid hebben om zich te voet of met de fiets te verplaatsen, dat kunnen doen om het openbaar vervoer te ontlasten en het autoverkeer te beperken. Wij werken aan hulp bij de aankoop van een fiets en aan partnerships met operatoren van micromobiliteit zodat iedereen toegang kan krijgen tot een fiets aan een goedkope prijs. Het MIVB-personeel heeft met veel moed de Brusselse mobiliteit ondersteund tijdens de hele periode van thuisblijven. Het is nu aan ons om hen te ondersteunen”, aldus Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit en Openbaar Vervoer.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel