Skip to Content
Fietsers en buschauffeurs wisselen van rol voor meer verkeersveiligheid

Fietsers en buschauffeurs wisselen van rol voor meer verkeersveiligheid

Eerste stap naar meer samenwerking tussen MIVB en fietsverenigingen Pro Velo, Fietsersbond en GRACQ

Fietsers van Pro Velo, GRACQ en Fietsersbond en buschauffeurs van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB wisselden een hele namiddag van rol. Fietsers kropen in de huid van een buschauffeur, terwijl de bestuurders op de fiets stapten. Het gaat om de eerste stap in een samenwerking waarmee ze samen willen zorgen voor meer begrip en verkeersveiligheid. Het resultaat is te zien in een video die gepost wordt op sociale media.

In 2021 telde de MIVB 38 ongevallen tussen fietsers en bus en tram in Brussel. In 2019 en 2020 waren dat er nog respectievelijk 47 en 46. Een daling ondanks het sterk toegenomen aantal fietsers en een groter openbaarvervoersaanbod in Brussel.

Met het nieuwe initiatief willen de fietsverenigingen en de MIVB niet alleen zoveel mogelijk ongevallen voorkomen, maar ook zorgen voor een betere verstandhouding en wederzijds begrip tussen chauffeurs en fietsers. Een gebrek daaraan zorgt soms voor spanningen.

Van theorie naar praktijk

Een tiental instructeurs van de Brusselse buschauffeurs en de fietsverenigingen ontmoette elkaar in en rond de MIVB-stelplaats van Haren. De ontmoeting begon met een ludieke uitwisseling in de vorm van een quiz, waarbij een aantal minder bekende verkeersregels en nuttige weetjes aan bod kwamen.

Daarna kroop iedereen op de fiets voor een tocht in de buurt van de stelplaats, met passages langs tram- en buslijnen. De dag werd afgesloten op het oefenterrein voor buschauffeurs, waarbij de fieters achter het stuur van een bus plaatsnamen en een parcours tussen kegeltjes aflegden.

Wederzijds begrip

De wegcode, hoffelijkheid en een positieve instelling vormden de rode draad tijdens de ontmoeting. De MIVB en de fietsverenigingen beseffen dat menselijke fouten nooit uit te sluiten zijn, maar dat als iedereen aandachtig en hoffelijk is, de kans op ernstige ongelukken wel een stuk lager ligt.

Dankzij uitwisseling van ervaringen, en aan den lijve te ondervinden wat de gevaren, problemen en uitdagingen zijn van beide weggebruikers, kunnen de instructeurs van de fietsverenigingen en de MIVB hun persoonlijke ervaringen mee integreren in de opleiding.

Eerste stap naar meer samenwerking

Het gaat om een eerste initiatief van de drie fietsverenigingen en de MIVB, dat moet uitmonden in meer samenwerking. Tijdens de eerstvolgende afspraak staat een uitwisseling tussen fietsers en trambestuurders op het programma.

Op termijn willen alle partijen ook werken rond specifieke thema’s zoals de dode hoek, tramsporen of de beperktere zichtbaarheid tijdens de wintermaanden. Bedoeling is concrete tips te geven. De initiatieven moeten leiden tot meer verkeersveiligheid.

"Kwalitatief openbaar vervoer en een degelijke fietsinfrastructuur zijn essentieel voor de levenskwaliteit in de stad. We zien de MIVB dan ook als een bondgenoot en partner. Laten we in de toekomst nog beter samenwerken en blijvend uitwisselen.”

Thomas Deweer, beleidmedewerker Brussel, Fietsersbond.
"Een van de belangrijkste obstakels voor nieuwe fietsers om te gaan fietsen is het gevoel van onveiligheid [1] in het verkeer. Opleiding, zowel theoretisch als praktisch, is een doeltreffend middel om deze perceptie van onveiligheid te verminderen. Volgens onze studie "Way too Much" [2] nemen angst en stress, na een periode van oefening, met ongeveer de helft af bij beginnende fietsers. Deze uitwisseling met de MIVB stelt ons in staat de inhoud van onze opleidingen beter aan te passen en te werken aan toekomstige bewustmakingscampagnes voor fietsers.”

Christophe Winkels, directeur Pro Velo Brussel

[1] source : Vrouwen op de fiets in Brussel - Pro Velo 2019
[2] source : studie "Way Too Much" - Pro Velo en Mobiel 21 - 202
"Voor de GRACQ, is dit een eerste stap die moet leiden tot een duurzame dialoog tussen fietsers en openbaar vervoer. We moeten deze uitwisseling blijven doen, niet alleen met businstructeurs die minder vertrouwd zijn met de fiets, maar ook met opleiders van trambestuurders. We zouden ook graag in dialoog gaan met de TEC en De Lijn, die ook in het Brussels gewest rijden. Bovendien moet nagedacht worden hoe we fietsers in het algemeen beter kunnen bereiken, want het aandeel dat een opleiding volgt bij Pro Velo of de GRACQ blijft beperkt in vergelijking met het groeiend aantal fietsers in Brussel. Tot slot zou ook een manier moeten gevonden worden om gebruikers van steps te bereiken, die geen deel uitmaken van het doelpubliek van de GRACQ en waarvoor geen enkele specifieke opleiding bestaat.”

Florine Cuignet, verantwoordelijke Brussels beleid GRACQ
“De doelstelling van deze eerste ontmoeting was de standpunten dichter bij mekaar brengen, ieders dagelijkse realiteit beter begrijpen en de juiste houding, gedrag en handelingen promoten van zowel fietsers als buschauffeurs, door beroep te doen op de expertise van de fiets- en busopleiders. Dat is alvast gelukt.”

Mathieu Nicaise, Strategie MIVB
Thomas Deweer Beleidsmedewerker Brussel, Fietserbond
Christophe Winkel Directeur, Pro Velo
Florine Cuignet Beleidsverantwoordelijke Brussel, Gracq

 

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel