Frequenties, netheid, personeel op het terrein…De MIVB vraagt de mening van haar reizigers

Dinsdag 24 oktober 2017 — Omdat de klantentevredenheid de hoofdambitie is van de MIVB, is kennis over hun noden essentieel voor de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij om zo haar aanbod te kunnen aanpassen. De MIVB vraagt daarom elk jaar haar regelmatige en gelegenheidsreizigers naar hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening.

Frequenties overdag, ‘s avonds en tijdens het weekend, organisatie van aansluitingen, informatie aan reizigers, netheid van stations, comfort van voertuigen,… Ieder jaar vraagt de MIVB haar reizigers (regelmatige en occasionele) om hun mening te geven over haar diensten, om zo beter hun noden en verwachtingen te kennen.

De enquête wordt afgenomen door het onafhankelijke onderzoeksbureau IPSOS op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Essentiële bron van informatie

De tevredenheidsbarometer helpt de MIVB de verwachtingen van haar reizigers beter te kennen en te weten wat ze op prijs stellen, wat ze verbeterd willen zien, maar ook welke de sterke en zwakke punten zijn.

De barometer is een essentiële informatiebron waardoor de MIVB in de mate van het mogelijke haar dienstverlening kan verbeteren en aanpassen. om nog beter te beantwoorden aan de noden en verwachtingen van de reizigers.

De tevredenheidsenquête is een maand toegankelijk vanaf 24 oktober via de MIVB-website www.mivb.brussels.

Meer dan 10.000 respondenten in 2016

Vorig jaar beantwoordden 10.300 reizigers de enquête online of via de telefoon gedurende het laatste trimester van 2016.