Skip to Content

Het beheerscomité van de MIVB besliste geen beroep aan te tekenen

Het beheerscomité van de MIVB besliste vandaag maandag, 31 mei 2021, geen beroep aan te tekenen tegen de beschikking van de arbeidsrechtbank van 3 mei 2021 waarbij de openbaarvervoersmaatschappij werd veroordeeld voor discriminatie op grond van godsdienst en geslacht.

"De MIVB is altijd een pionier geweest op het gebied van diversiteit. Het is omdat we op de ingeslagen weg willen verdergaan dat het beheerscomité besliste niet in beroep te gaan tegen de beschikking van de arbeidsrechtbank, ondanks de onvolkomenheden ervan," zegt Merlijn Erbuer, voorzitter van het beheerscomité van de MIVB.

Daarom verzocht het beheerscomité de MIVB een participatief proces op gang te brengen om haar neutraliteitsbeleid te herzien. Het doel is een meer open neutraliteit te bevorderen, gebaseerd op een stevige basis na een participatieve aanpak, die van essentieel belang is om het draagvlak binnen de onderneming te garanderen. Op lange termijn is het de bedoeling het dragen van bepaalde religieuze symbolen in het bedrijf toe te staan, maar er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening aan het publiek neutraal blijft en dat de vrijheid van meningsuiting van alle werknemers op de werkplek is gewaarborgd. Het beheerscomité bepaalde dat de huidige regels van kracht blijven tot het einde van dit proces.

Een van de twee regeringscommissarissen behield zich het recht voor de beslissing binnen de 4 dagen op te schorten en het op de regeringstafel te brengen.

Ter herinnering: de termijn om beroep in te stellen tegen de beschikking van de arbeidsrechtbank bedraagt 30 dagen vanaf de betekening van de uitspraak, die plaatsvond op 25 mei 2021.

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 53 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2020 244,2 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel