Skip to Content
Het station Albert maakt zich op als toekomstig eindpunt van Metro 3

Het station Albert maakt zich op als toekomstig eindpunt van Metro 3

Tegen 2025 wordt het premetrostation Albert het eindpunt van de toekomstige metrolijn 3. Er wordt momenteel volop aan het station gewerkt om er een echt multimodaal knooppunt van te maken.

De werken aan het premetrostation Albert vorderen. Over enkele jaren zal het station het eindpunt vormen van de nieuwe metrolijn 3. Zo wordt het een echt multimodaal knooppunt voor tram, metro, bus en ook fiets. Daarvoor moet het station volledig worden omgebouwd en moet de indeling ervan worden gewijzigd. Het is ook een ideale gelegenheid om het toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Albert: toekomstig multimodaal knooppunt

Het eerste deel van de toekomstige metrolijn 3 wordt in 2025 in gebruik genomen tussen Albert en het Noordstation. Het eindpunt van deze nieuwe lijn komt dus in Albert. Daardoor zal het station volledig veranderen omdat de tramlijnen 3, 4 en 51 er momenteel nog rijden.

Vanaf het begin was het station ontworpen om daarna te worden omgevormd. Getuige daarvan, de grote lokettenzaal en ongebruikte ruimtes achter de muren.

Concreet zullen de tramlijnen 4 en 51, die momenteel op de verdieping -2 van het station rijden, naar de verdieping -1 worden verplaatst, waar het eindpunt komt.

Tramlijn 3 zal worden vervangen door de toekomstige metrolijn 3. Daarvoor wordt een terminus aangelegd op de verdieping -2.

Zodra metrolijn 3 in dienst is tussen Albert en het Noordstation en de werken klaar zijn, zal het station Albert een rechtstreekse, efficiëntere en regelmatiger verbinding bieden met meer plaatsen naar het stadscentrum, het Zuid- en Noordstation en, in een latere fase, naar de gemeenten Schaarbeek en Evere. De noord-zuidas is momenteel verzadigd. Door over te schakelen van de premetro op de metro verhoogt de capaciteit, aanvankelijk met 50% tussen het Zuid- en het Noordstation.

Het station Albert zal ook zorgen voor een rechtstreekse aansluiting tussen de tramlijnen 4 en 51 en metrolijn 3.

In een tweede fase zal tramlijn 7, die momenteel de Heizel en Vanderkindere verbindt, worden doorgetrokken naar het Albertstation om de reizigers een betere verbinding met het oosten van de stad te bieden en de aansluitingsmogelijkheden uit te breiden.

Toegankelijker en aangenamer

"Eenmaal klaar zal het station Albert het perfecte voorbeeld zijn van wat we willen voor het MIVB-netwerk van morgen: een modern, gebruiksvriendelijk station dat bussen, trams en de metro samenbrengt en waarop andere zachte vervoerswijzen zoals de fiets kunnen aansluiten. Deze herinrichting tot een multimodaal knooppunt is het startschot voor de nieuwe metrolijn 3. Het is de toekomst van de MIVB die hier wordt opgebouwd", zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

De werken zullen de toegankelijkheid van het station verbeteren en het station gebruiksvriendelijker maken. Het station krijgt 5 liften, waardoor het toegankelijk wordt voor alle personen met beperkte mobiliteit. De toegankelijkheid zal ook worden verbeterd door de vervanging van alle roltrappen. De werken vergemakkelijken ook de toegang tot de verschillende buslijnen die bovengronds rijden (lijnen 37, 48 en 54). Er is in een beveiligde fietsenstalling voorzien en alle uitrustingen en afwerkingen van het station worden vernieuwd (vloer, muren, plafond, verlichting, rolluiken, signalisatie, laagspanningsapparatuur, enz.)  

Ook kunst wordt niet vergeten in het vernieuwde station. Het werk "Fragments de mémoire", van de kunstenaar Jephan de Villiers, wordt opnieuw in het station geïntegreerd met twee van de drie bestaande delen. De geschriften op doek kunnen door plaatsgebrek niet in het station worden geplaatst, maar deze geschriften zullen te vinden zijn op de glazen wand die als reling zal dienen. Later wordt een nieuw kunstwerk geïnstalleerd aan het toekomstige eindpunt van tramlijn 51.

Grootse werken

De omvorming van het premetrostation tot toekomstige eindstation voor de metro, en vooral tot een multimodaal knooppunt, vergt heel wat werk. Het voor het publiek zichtbare gedeelte is afgelopen zomer begonnen, na de eerste werkzaamheden voor de nutsleidingen (water, gas, enz.).

De werken startten met de “Jupiter”-werf, waar het toekomstige eindpunt van lijn 51 wordt aangelegd. Daar wordt een middenperron gebouwd. De aanleg van de sporen is gepland voor 2022 en het eindstation moet begin 2023 operationeel zijn.  

De werken aan het station worden parallel met de binneninrichting en de voorbereiding van het toekomstige achterstation voor de metro uitgevoerd. Dit laatste moet voltooid zijn voor de overgang van de premetro naar de metro, die gepland is voor 2025.

De tweede fase van de werken is gepland van 2025 tot 2027 en heeft betrekking op de ontwikkeling van het eindpunt van lijn 4.

Hoewel werken op een dergelijke schaal uiteraard tijd vergen, zullen de heraangelegde delen in gebruik worden genomen naarmate de werf vordert.

Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt: "De capaciteit van de premetro in de noord-zuidas botst vandaag op de limieten. Door de premetro te vervangen door een volwaardige metro, kan de capaciteit met 50% worden opgetrokken. Tegelijk investeren we ook in het vernieuwde station Albert, door het toegankelijk te maken voor mensen met beperkte mobiliteit, en stukken aangenamer voor de gebruikers. Bovendien komt er een beveiligde fietsparking en nieuw tramverbinding. Het wordt op die manier een nieuwe multimodale hub, een plek die de buurt verbindt met het ruime aanbod, en de bewoners verbindt met de stad."

De werf vandaag

De hele tunnel die de halte Jupiter verbindt met het station op de verdieping -2 is ontmanteld. De sporen, ballast en diverse uitrustingen zijn verwijderd om plaats te maken voor de algemene bouwwerken, die in januari 2021 zijn begonnen met de afbraak van het perron. Dat is nodig voor de bouw van de toekomstige vloerplaat die het metro- en tramniveau scheidt.

Stap voor stap worden de toekomstige technische ruimten ingericht op de verdiepingen -1 en -2 van het station. Vivaqua voert tegelijkertijd haar rioleringswerken uit om geen tijd te verliezen bij het verplaatsen van het rioleringsstelsel.

Vandaag worden de nieuwe steunmuren gebouwd ter hoogte van de Jupiterlaan om de tunnel te verbreden, maar ook voor de liften die de verdiepingen -1 en -2 met elkaar verbinden. De werken aan lift nr. 1 gingen van start om het straatniveau te verbinden met de niveaus -1 en -2. De bouw van de vloerplaat in de Jupitertunnel, die de verdiepingen -1 (tram 51) en -2 (metro) scheidt, is bezig. De huidige helling naar de -2 zal in de loop van mei volledig worden afgebroken. Er zijn ook voorbereidende werken bezig om begin 2022 de nieuwe tram- en metrosporen aan te leggen.

"De uitdagingen van dit project zijn talrijk, maar een van de belangrijkste is dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met behoud van de uitbating van de tram in een station dat toegankelijk en comfortabel moet blijven voor de reizigers. De coördinatie van de vele disciplines die bij dit project betrokken zijn, is een dagelijkse uitdaging," aldus projectleider Nicolas Léonard.

Begeleiden en informeren

Tijdens de hele duur van de werf gaat bijzondere aandacht naar de ondersteuning van de omwonenden. Dat gebeurt met de aanwezigheid van een ombudsman en een online-permanentie. Realtime-informatiekanalen zoals WhatsApp en de website vullen de klassieke huis-aan-huisfolders aan. De werfhekken zijn zo goed mogelijk geïntegreerd in de omgeving, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat lawaai en stof door de werf tot een minimum worden beperkt. Er werden ook informatieve dekzeilen over Metro 3 aangebracht.

Grote stickers in het station informeren reizigers en buurtbewoners over de werken en geven hen een voorproefje van hoe het station Albert er zal uitzien na de werken. In de werfomheining zijn plexiglas ramen geïntegreerd om de reizigers op een veilige manier toe te laten de voortgang van de werken te volgen.

Invloed van de werken op het verkeer

Sinds september 2020 wordt lijn 51, die tussen Stadion en Van Haelen rijdt, omgeleid via tramlijn 4 (tussen de haltes Vanderkindere en Helden) om aan de halte Globe weer zijn normale traject te vervoegen. Deze omleiding maakt het ook mogelijk de spoorvernieuwingswerken uit te voeren op de Alsembergsesteenweg, en op de Alexandre Bertrandlaan en Hoogte Honderd. Een mooi voorbeeld van werfcoördinatie.

De haltes Hoogte 100, Coghen, Roosendael en Bens (alleen in de richting van Albert) worden ook bediend door de pendelbuslijn 70, die tussen de haltes Albert en Homborch rijdt ter vervanging van tram 51 langs de Alsembergsesteenweg. Wanneer over enkele maanden de wegwerkzaamheden in dit gedeelte van de Alsembergsesteenweg beginnen, zal lijn 70 dezelfde reisweg volgen als bus 37 op de Coghenlaan. Met buslijn 37 kunnen reizigers de niet-bediende haltes bereiken: Coghen en Roosendael (vanaf de halte Peyo) en Bens (vanaf de halte Collège Saint-Pierre).

De halte Jupiter zal bediend blijven door bus 54 in tegenstelling tot de halte Xavier de Bue.

Tram 51 keert begin 2023 terug naar zijn oorspronkelijke reisweg.

Bovengronds concentreren de werken zich op de zuidkant van het Albertplein. De toegang vanaf de kant van de Jupiterlaan is tijdelijk afgesloten. De Jupiterlaan is niet langer toegankelijk voor voertuigen vanaf de Alsembergsesteenweg. Die wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer om de toegang via de Cervantesstraat mogelijk te maken.

Deelname aan Open wervendag

Het publiek zal de werf van het station Albert kunnen ontdekken aan de hand van filmpjes die op zondag 30 mei, op Open Wervendag, online te zien zullen zijn. Deze video's zullen beschikbaar zijn op de website: https://openwervendag.be

Meer weten over de werken in het station Albert of over het volledige project van Metro 3? Alle informatie staat op de speciale website: www.metro3.be

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 53 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2020 244,2 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel