Hinder op het MIVB-net door nationale actiedag op 28 januari

De nationale actiedag van morgen, dinsdag 28 januari, zal gevolgen hebben voor het MIVB-net. Het is moeilijk de exacte omvang van de hinder in te schatten, maar het metronet zal ernstige hinder ondervinden. De MIVB vraagt haar reizigers daarom in de mate van het mogelijke hier rekening mee te houden en hun voorzorgen te nemen. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij informeert haar reizigers voortdurend over de toestand op haar net en dit vanaf 6 uur dinsdagochtend via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Er wordt hinder verwacht op het tram-, bus- en metroverkeer door de nationale actiedag van dinsdag 28 januari, omdat een gedeelte van het MIVB-personeel deelneemt. Het metronet zal zeker storingen ondervinden. Bovendien zal de betoging voor hinder zorgen op de bovengrondse lijnen van de MIVB die het parcours van de manifestatie kruisen.

Om de reizigers zo goed mogelijk te informeren over de toestand van het net opent de MIVB haar Contact Centre (070 23.2000) vanaf dinsdagochtend 6 uur. De website mivb.brussels informeert de reizigers voortdurend, net als de Facebook-pagina (facebook.com/mijnmivb) en de Twitter-account (@stibmivb).

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel