Jaarverslag 2023 van de MIVB: rittenaantallen, aanbod en afgelegde kilometers stijgen

Met 9,8 miljard plaatsen-kilometers bood de MIVB in 2023 meer plaatsen aan in haar voertuigen dan er inwoners zijn op de aarde. Haar bussen, trams en metro's legden 53,5 miljoen kilometer af. Dat is meer dan de afstand tussen Mercurius en Venus. Er rijden nieuwe voertuigen op het netwerk, er worden nieuwe lijnen gepland en het netwerk wordt voortdurend gemoderniseerd. Bovenal heeft de Brusselse openbaarvervoermaatschappij een dienst geleverd die haar klanten tevreden blijft stellen, zoals blijkt uit de 375,8 miljoen reizigers die het afgelopen jaar zijn vervoerd.

Het aantal reizigers op de trams, bussen en metro's van de MIVB blijft stijgen. In 2023 telde de MIVB liefst 375,8 miljoen reizigers, dat is 11% meer dan in 2022. De stijging is vooral uitgesproken tijdens het weekend en 's avonds. Deze resultaten kunnen worden verklaard door het wijdverspreide gebruik van thuiswerk, dat een impact heeft op het aantal verplaatsingen tijdens de spitsuren, en door de toename van het aantal vrijetijd gerelateerde verplaatsingen, die hoofdzakelijk buiten de spitsuren gebeurden en waarvoor het openbaar vervoer almaar vaker wordt ingeschakeld. Die stijging is mogelijk gemaakt door een aanzienlijke verhoging van de frequenties tijdens de daluren op tramlijnen 3, 4, 7, 25 en 55 ​ en verschillende buslijnen.

De MIVB-voertuigen legden het voorbije jaar 53,5 miljoen kilometer af, of 750.000 kilometer meer dan in 2022. Als we het aantal afgelegde kilometers vergelijken met het aantal beschikbare plaatsen in de voertuigen, realiseerde de MIVB 9,8 miljard plaatsen-kilometers. Dat is meer dan er mensen op aarde zijn. Deze resultaten werden mogelijk gemaakt door de komst van nieuwe voertuigen en verhoogde frequenties.

Tevreden klanten

De MIVB scoorde 7,3/10 in de tevredenheidsbarometer, een jaarlijkse enquête uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. 80% van de respondenten gaf de MIVB een score van 7/10 of hoger.

De prioriteiten van de reizigers blijven frequenties, comfort, aansluitingen, stiptheid en reistijden. De reizigers zijn vooral tevreden over het personeel van de MIVB. De levering van nieuwe M7-metrostellen en de indienststelling van grotere metrostellen (boa’s) op metrolijnen 2 en 6 werden ook bijzonder gewaardeerd door de reizigers.

Een verantwoordelijk beheer

De financiën van de MIVB hadden te lijden onder de verschillende crisissen van de afgelopen drie jaar: COVID, inflatie, stijgende energieprijzen, enz. Toch sloot de Brusselse vervoersmaatschappij 2023 af met een stijging van de verkeersinkomsten met 9,7% ten opzichte van 2022, tot 291 miljoen euro. De MIVB kan bogen op een gezond budget dankzij een streng en verantwoord beheer van haar middelen in een bijzonder ingewikkeld economisch klimaat.

Ondanks budgettaire moeilijkheden blijft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in efficiënt en kwaliteitsvol openbaar vervoer. ​ Het contract van openbare dienst 2024-2028, dat eind 2023 werd afgesloten tussen de MIVB en het Gewest, voorziet in 11,9% extra aanbod om de MIVB in staat te stellen 457 miljoen ritten te realiseren tegen 2028. In dit nieuwe contract heeft de vervoersmaatschappij een voorbeeldfunctie op het vlak van milieu, multimodaliteit, financieel beheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De MIVB zet haar inspanningen voort om haar netwerk toegankelijker te maken, haar busvloot te elektrificeren en haar gebouwen te renoveren om ze milieuvriendelijker te maken.

Nieuwe lijnen gepland

Het openbaarvervoersnet evolueerde verder in 2023: tramlijn 18 zag het daglicht tussen Albert en Van Haelen in het zuiden van Brussel. In Albert kregen de trams een nieuw eindpunt, aangelegd in het kader van de ontwikkeling van het toekomstige multimodale knooppunt, waar reizigers op termijn metrolijn 3 zullen kunnen nemen naar het noorden van de hoofdstad.

De aanleg van een nieuwe, performante tramlijn met een grote capaciteit naar Neder-Over-Heembeek ging verder in 2023 en zal in 2024 klaar zijn. De nieuwe lijn 10 wordt in september van dit jaar ingewijd. Na de studies en de voorbereidende werken startten de eigenlijke werken begin 2022. Eind 2023 was al tweederde van de sporen gelegd.

Het tramplan voorziet in de aanleg van nog eens 40 kilometer spoor tussen dit en 2035. In mei 2024 werd een bouwaanvraag ingediend voor de aanleg van een nieuwe tramlijn 15, de "Tour & Taxis"-tram. Die zal Belgica verbinden met het Noordstation, met een verlenging naar het Centraal Station in een tweede fase. De start van de werken is gepland voor 2026.

Modernisering van het metronet

Op de Noord-Zuidas vorderen de werkzaamheden aan metrolijn 3. Het nieuwe station Toots Thielemans en de meeste verbindingstunnels zijn al goed opgeschoten. De bovengrondse werf werd al kleiner en de huidige fase van de werken wordt voornamelijk ondergronds uitgevoerd.

Naast de werken aan het Albertstation, dat een van de eindstations van de toekomstige metrolijn 3 zal zijn, zijn er werken bezig in alle andere premetrostations langs de Noord-Zuidas. Het doel is om de afmetingen aan te passen aan de komst van de metro, perrons aan te passen aan de juiste hoogte, een stroomvoorziening van 900V, performante signalisatie, wissels en een hele reeks andere technische uitrustingen te installeren die nodig zijn om de metro te laten rijden.

Op de bestaande lijnen 1 en 5 wordt ook hard gewerkt aan de voltooiing van de installatie van het nieuwe CBTC-signalisatiesysteem (Communication Based Train Control). Zodra dit nieuwe systeem operationeel is, zal het de frequentie van de metro verhogen. Het is ook compatibel met geautomatiseerd rijden op de lange termijn.

In de stations zijn grote renovatiewerken bezig in Park en Centraal Station. Deze twee historische stations dateren uit 1969. Hun modernisering omvat de installatie van nieuwe liften en de vervanging van roltrappen. De capaciteit van Centraal Station zal ook met 88% toenemen dankzij de uitgraving van nieuwe ruimtes.

Nieuwe voertuigen voor alle vervoersmodi

Er zijn vijf nieuwe M7-metrostellen toegevoegd aan de vloot van de MIVB, waardoor het totale aantal M7-metro’s dat op het netwerk rijdt tegen eind 2023 op 23 komt. Vier van de 43 extra bestelde metrostellen zijn tot nu toe geleverd. De levering van de Trams New Generation (TNG) gaat eveneens verder. Momenteel rijden er 11 nieuwe voertuigen rond uit een bestelling van 90, verdeeld over twee leveringen van 60 en 30 nieuwe trams.

Zowel de M7 als de TNG’s wonnen een Red Dot award voor hun op art nouveau geïnspireerde ontwerp van de Antwerpse designer Axel Enthoven, Yelllow Window.

De MIVB bestelde ook 70 gelede en 36 standaard eCitaro-bussen in het kader van de omvorming tot een elektrische busvloot. Ze zijn bedoeld om een vijftigtal Euro 5-bussen te vervangen die binnenkort niet meer in de lage-emissiezone mogen rijden, en om de busvloot uit te breiden. Ongeveer 50 van deze gelede elektrische bussen worden geleidelijk in gebruik genomen vanaf het einde van de zomer van 2024. Tegelijkertijd worden de remises en eindpunten uitgerust om de nieuwe voertuigen te kunnen opladen, stallen en onderhouden. ​

De Marly-remise in Neder-Over-Heembeek wordt momenteel aangepast. Dit eerste 100% elektrische depot zal in 2024 onderdak kunnen bieden aan 54 elektrische bussen. In 2025 wordt er een nieuwe werkplaats gebouwd.

Dankzij de omvorming tot een elektrische busvloot kan de MIVB de impact van haar activiteiten op het milieu blijven verminderen. Via de vervanging van de oudste voertuigen door nieuwe die minder verbruiken, de recuperatie van remenergie, isolatie van gebouwen en vervanging van verlichting slaagde de vervoersmaatschappij erin om haar energieprestaties tussen 2018 en 2023 met 13% te verbeteren.

In 2023 ondertekende de MIVB ook een contract voor de levering van elektriciteit met de Belgische energieleverancier Aspiravi. Dit contract heeft een looptijd van 5 jaar en moet de MIVB in staat stellen om tussen de € 4 en € 7 miljoen te besparen door 100% groene en lokale energie te verbruiken.

Naar toegankelijker openbaar vervoer

De MIVB werkt samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vrijwilligerssector om haar netwerk aan te passen aan de behoeften van personen met beperkte mobiliteit. Het is een langetermijnproject dat stap voor stap vordert. In 2023 werden alle buslijnen AccessiBus, ook het Noctis-nachtnet. Dankzij AccessiBus krijgen mensen met beperkte mobiliteit duidelijke en betrouwbare informatie over de mate van toegankelijkheid van hun rit. Chauffeurs worden ook gesensibiliseerd over hoe ze oprijplaten moeten gebruiken en controleren. ​

In het verlengde hiervan startte de MIVB AccessiTram op, dat dezelfde doelstellingen heeft voor het tramnet. Om het in- en uitstappen voor personen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken, werden in meer dan 200 trams draagbare oprijplaten geïnstalleerd. De MIVB blijft ook de toegankelijkheid van haar bovengrondse haltes verbeteren, a rato van ongeveer zeventig per jaar.

Ondergronds waren de perrons van 55 van de 69 (pre)metrostations eind 2023 toegankelijk voor rolstoelgebruikers (53 in 2022), dankzij de installatie van liften in de stations Jacques Brel en Madou. Simonis, Horta, Park en Albert volgen in 2024 en 2025.

Geavanceerde digitale service

Een van de hoogtepunten van 2023 is waarschijnlijk de lancering van de mobiele app Floya. Deze multimodale app brengt een reeks duurzame mobiliteitsoplossingen samen die beschikbaar zijn in Brussel. De 4 Belgische openbaarvervoersoperatoren (NMBS, TEC, De Lijn en MIVB) zijn vertegenwoordigd, net als operatoren voor deelfietsen, -steps, -auto's en -taxi's. Afhankelijk van het integratieniveau van de operator kunnen reizigers hun reis plannen, boeken en betalen via de app. Floya is al meer dan 100.000 keer gedownload en heeft zo'n 10.000 actieve gebruikers per week.

Een andere belangrijke digitale innovatie is de lancering van de digitale Brupass. Sinds november 2023 kunnen reizigers Brupass- en Brupass XL-tickets rechtstreeks kopen en valideren via de MIVB-app. Om de poortjes te openen, genereert de app een QR-code die gescand moet worden. Eind 2023, twee maanden na de lancering van de digitale Brupass (XL), had de MIVB al 68.500 valideringen geregistreerd. Vandaag telt de MIVB 545.000 valideringen met het digitale ticket.

Een andere gemakkelijke en innovatieve betaaloplossing, contactloos betalen, waarmee je je ticket kunt betalen met een contactloze bankkaart, een smartphone of smartwatch, blijft aan populariteit winnen. Eind 2023 vertegenwoordigden de valideringen met contactloze betaling 54% van de tickets voor een enkele reis.

Al 10 jaar Top Employer

Eind 2023 telde de MIVB 10.477 werknemers die dagelijks voor het openbaar vervoer werken.

Om gelijke tred te houden met de veranderingen in de maatschappij en de nieuwe behoeften van haar reizigers, ontwikkelt de MIVB de vaardigheden van haar werknemers en investeert ze in opleidingen, niet alleen bij hun indiensttreding, maar ook tijdens hun hele loopbaan. In 2023 volgden 7.381 personeelsleden 398.199 opleidingsuren.

Dankzij de talrijke maatregelen die de MIVB heeft genomen op het vlak van human resources management, werd ze voor het tiende opeenvolgende jaar uitgeroepen tot "Top Employer".

"Het jaarverslag is een gelegenheid om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Met 376 miljoen reizigers, meer dan 53 miljoen afgelegde kilometers, talrijke voltooide projecten en vele anderen die gelanceerd werden voor de toekomst van de mobiliteit in de hoofdstad, mogen we allemaal trots zijn op onze bijdrage in wat we bereikt hebben ten voordele van een mobiliteit die resoluut op de toekomst is gericht. En dan heb ik het niet alleen over alle MIVB’ers, maar ook over iedereen die zijn verplaatsingen aan ons toevertrouwt", verheugt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB zich.

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel