Komst tramlijn 10 gaat gepaard met aanpassing tram- en busnet

De nieuwe tramlijn 10 wordt in dienst gesteld op 23 september 2024. De lijn werd in recordtempo aangelegd en biedt een rechtstreekse verbinding tussen Neder-Over-Heembeek en het stadscentrum en wordt verlengd tot Churchill. De lancering gaat gepaard met een herschikking van het tram- en busaanbod in het noordoosten van de stad om het hoofd te bieden aan de evolutie van de mobiliteitsnoden. Veel aandacht gaat daarbij naar maatregelen om reizigers te informeren.

De werf van tramlijn 10 komt stilaan ten einde. De eerste trams zullen tegen de herfst reizigers kunnen vervoeren.

De nieuwe lijn speelt in op de grote ontwikkelingen die Neder-Over-Heembeek (NOH) heeft doorgemaakt en nog altijd doormaakt, met nieuwe diensten, nieuwe infrastructuur, nieuwe bedrijven en een almaar toenemend aantal inwoners. Volgens de prognoses zal Neder-Over-Heembeek tussen 2018 en 2035 24% meer inwoners tellen, 32% scholieren en 36% meer jobs. Lijn 10 zal zorgen voor een rechtstreekse, snelle en comfortabele verbinding met hoge capaciteit om deze ontwikkelingen te ondersteunen en tegemoet te komen aan de toegenomen mobiliteitsbehoeften van de Brusselaars.

Tramlijn 10 rijdt van het Militair Hospitaal (NOH) naar het centrum van Brussel en dan verder naar Churchill (Ukkel), langs belangrijke punten in het gewest zoals Noordstation, Rogier, De Brouckère, Zuidstation en Albert.

De nieuwe lijn 10 krijgt tien nieuwe haltes, waaronder twee vernoemd naar vrouwen: Simone Veil en Marguerite Yourcenar. In Neder-Over-Heembeek zal tram 10 door de Heembeekstraat, de François Vekemansstraat, Groenweg, langs het Nelson Mandela-stadion, de Ransbeekstraat, de Tyraslaan en de Bruynstraat rijden.

Story image

Tram 10 zal heel wat verbindingen bieden met buslijnen (47, 53, 56, enz.), tramlijnen (4, 7, 18, 51, enz.), de metro (lijnen 1-5 en 2-6) en de trein (Noord- en Zuidstation).

Aanpassing van het net

De indienststelling van tramlijn 10 eind september gaat gepaard met een herschikking van het tramnet in het noordoosten van het gewest, om tegemoet te komen aan nieuwe verbindingsbehoeften en gelijke tred te houden met de ontwikkeling van de wijken. Bedoeling is de capaciteit en de frequentie te verhogen langs de Lambermontlaan, waar lijn 7 rijdt, en een verbetering van de frequentie en de regelmaat langs de Leopold III-laan, waar tram 62 momenteel rijdt. De reizigers worden begeleid bij het veranderen van hun gewoonten

Vanaf 23 september zal lijn 3, die momenteel rijdt tussen Esplanade en Churchill, fuseren met lijn 10 tussen Heembeek en Churchill.

Het deel van het traject van lijn 3 tussen Esplanade en Heembeek, dat niet door de nieuwe lijn 10 wordt overgenomen, zal worden verzekerd door een nieuwe lijn 35 die Esplanade met Weldoeners verbindt. Deze dienst zal het openbaar vervoer verbeteren op de grote ringlanen. Dat gedeelte is momenteel vooral tijdens de avondspits overvol tussen de haltes Van Praet en Meiser. De frequentie van de tram zal op dit traject verdubbelen van 10 naar 20 trams per uur, wat neerkomt op een capaciteitsverhoging van 70%.

Door de aanleg van een tijdelijk eindpunt op het Weldoenersplein kan tramlijn 25, die rijdt tussen Boondaal Station en Rogier, in de huidige configuratie blijven rijden.

Op termijn wordt het traject naar Bordet versterkt door de aanleg van een nieuwe tramlijn 11, die Rogier verbindt met Eurocontrol via het Noordstation. Deze nieuwe lijn zal langs de Leopold III-laan dubbel rijden met tramlijn 62.

De komst van de nieuwe lijn 10 NOH-Churchill heeft ook gevolgen voor de busdiensten. De buslijnen 47 (Heembeek - Vilvoorde Station) en 57 (Noordstation – Militair Hospitaal) worden samengevoegd tot een nieuwe lijn 47. ​

De nieuwe lijn 47 zal Heembeek verbinden met het station van Vilvoorde en neemt het traject over van de huidige lijn 57 in Neder-Over-Heembeek, die de industrieterreinen en de kanaalzone bedient. Het centrum van Neder-Over-Heembeek zal worden bediend door de nieuwe lijn 10, die eveneens het gedeelte van lijn 57 overneemt tussen NOH en het Noordstation.

Andere aanpassingen begin juli 2024

Tramlijnen 9 en 19 worden ook aangepast vanaf begin juli 2024, waarbij de noordelijke takken van deze twee lijnen worden verwisseld. Lijn 9, die momenteel rijdt tussen Simonis en Koning Boudewijn, zal tussen Groot-Bijgaarden en Koning Boudewijn rijden. Lijn 19 rijdt momenteel tussen Groot-Bijgaarden en De Wand en zal nu rijden tussen Simonis en De Wand. Deze herschikking zal de frequentie tussen Simonis en UZ Brussel verbeteren en een grotere regelmaat bieden tussen Simonis en Groot-Bijgaarden, dankzij de integraal eigen bedding tussen de haltes Simonis en Koning Boudewijn.

Lijn 62, die momenteel rijdt tussen Eurocontrol en het Kerkhof van Jette, wordt vanaf begin juli 2024 verlengd tot Heizel. De reizigers zullen dus kunnen genieten van twee tramlijnen vanuit Heizel (lijnen 7 en 62).

Een belangrijk begeleidingsplan

De MIVB voorziet in een uitgebreid begeleidingsplan rond deze veranderingen om haar reizigers te informeren en te begeleiden voor de ingebruikname van lijn 10, op de dag van de indienststelling zelf en de dagen daarna.

Het personeel van de MIVB zal gedurende meerdere dagen aanwezig zijn op het net, in voertuigen op de tramlijnen 3, 10 en 35 en de buslijnen 47 en 57, en aan de verschillende haltes van deze lijnen, om te antwoorden op vragen van de reizigers en, indien nodig, alternatieve routes voor te stellen die aangepast zijn aan hun behoeften.

Deze aanwezigheid op het terrein zal de communicatie versterken aan de haltes, op de website van de MIVB, in haar nieuwsbrief, in de app, op haar sociale media, in gesproken mededelingen en op schermen in stations en voertuigen. Voorafgaand aan de lancering zullen er flyers worden verspreid, ook huis-aan-huis.

"De komst van een nieuwe lijn is altijd een belangrijke gebeurtenis. De ingebruikname van lijn 10 zal zorgen voor een betere verbinding tussen Neder-Over-Heembeek en het stadscentrum en gaat gepaard met een herziening van de structuur van het net om relevante nieuwe verbindingen tot stand te brengen die rekening houden met de behoeften van de klanten, de exploitatiebeperkingen en de mogelijkheden om de capaciteit en de frequentie te verhogen ten voordele van zoveel mogelijk mensen", aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.
"Tijdens deze legislatuur heeft de MIVB 7 nieuwe buslijnen kunnen realiseren en de frequentie van zowel bussen, trams als metro’s enorm kunnen verhogen. Dit vertegenwoordigt een toename van het aanbod met 15% op het MIVB-netwerk. Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de inwoners van het noorden van Brussel ook een gloednieuwe tram 10 om hen van NOH naar het stadscentrum te brengen. Dit zijn de vruchten van de enorme investeringen van het Gewest in het openbaar vervoer. Elke dag biedt de MIVB een efficiënter en comfortabeler netwerk aan alle Brusselaars", legt minister van Mobiliteit uit.

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel