Skip to Content

Lijn 9 verbindt Simonis, UZ Brussel en de Heizelvlakte

De verlenging van tramlijn 9 is klaar. De lijn verbindt nu Simonis met de Heizelvlakte, via onder andere het UZ Brussel, het centrum van Jette, het Eeuwfeestplein en de Modelwijk. Dit nieuwe gedeelte wordt morgen in dienst gesteld en biedt een snelle verbinding tussen de gemeenten Jette, Ganshoren, Brussel-stad en Koekelberg, én sluit aan op metrolijnen 2 en 6.

Simonis verbinden met de Heizelvlakte in nauwelijks 20 minuten via UZ Brussel en het centrum van Jette. Daarvoor staat tramlijn 9 vandaag, met de verlenging tot metrostation Koning Boudewijn. Deze nieuwe verbinding wordt morgen, 11 december in dienst gesteld en beantwoordt aan de noden om zich snel en makkelijk te verplaatsen in het noordwesten van het Brusselse Gewest, dankzij een traject dat volledig in eigen bedding ligt tussen de beide eindpunten. De lijn biedt zeer veel aansluitingen met andere tram- en buslijnen (waaronder ook van De Lijn) én met metrolijnen 2 en 6, in Simonis en Koning Boudewijn.

Een eerste stap in 2018

De geschiedenis van lijn 9 is in twee fasen verdeeld. De eerste fase vindt plaats in september 2018, wanneer koning Filip de allereerste tram 9 bestuurt vanuit het station Simonis. De toen nieuwe lijn is 4 km lang en verbindt (pre)metrostation Simonis met de halte Dikke Beuk. Goed voor 10 haltes en 14 minuten. Lijn 9 biedt reizigers een nieuw, modern en efficiënt openbaar vervoer, dat aansluit op de metrolijnen 2-6 en de wijken van Jette en het oosten van Ganshoren met elkaar verbindt. De lijn maakt het ook makkelijker om naar het commerciële hart van Jette (Astridplein, ook bekend als Spiegelplein) en het UZ Brussel ziekenhuis te gaan.

De lijn was een onmiddellijk succes. Er zijn nu gemiddeld 12.000 reizigers per dag op dit eerste deel van de lijn.

Een nieuwe stap vandaag

Vanaf het begin was het voorzien om lijn 9 door te trekken tot aan de Heizelvlakte.

Vandaag is het zover: lijn 9 is verlengd vanaf het tijdelijke eindpunt bij Dikke Beuk tot het metrostation Koning Boudewijn, waar het nieuwe eindpunt van de lijn ligt. Deze verlenging, die 1,6 km lang is, telt 4 haltes en duurt 6 minuten.

De verlengde lijn 9 bedient de Modelwijk, het Palfijnplein en de Houba de Strooperlaan.

"Lijn 9 was een onmiddellijk succes. De uitbreiding ervan zal de lijn nog aantrekkelijker maken, aangezien ze een nieuwe verbinding biedt met de metro in het station Koning Boudewijn, naast de al bestaande verbinding in het station Simonis. Dit vergemakkelijkt de toegang voor patiënten, bezoekers en personeel van het ziekenhuis UZ Brussel. Temeer omdat de MIVB zopas de frequentie van haar metrolijnen 2-6 verhoogde, om reizigers in betere omstandigheden te laten reizen en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar duurzame mobiliteit," zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

Een kwalitatieve openbare ruimte

Het gaat om veel meer dan de verlenging van tram 9: Brussel Mobiliteit gaf een echte verjongingskuur aan de wijken dankzij een volledige aanleg van de openbare ruimte op het traject, compleet met een eigen bedding, de oplossing van veiligheidsproblemen aan de verschillende kruispunten en de verbetering van de voetgangers- en fietspaden. Het project vormde de Dikke Beuklaan om tot een échte bomenlaan.

Een duurzaam project

De materialen werden zorgvuldig gekozen om de doorlaatbaarheid van de bodem te behouden en zo afvloeiing en overstroming bij hevige regenval te voorkomen. Het project gaf de voorkeur aan gras en half-doorlaatbare materialen zoals kleine kasseien boven "harde" ondoordringbare oppervlakken. In totaal komen er langs het traject 210 bomen. De laatste bomen worden binnenkort geplant.

Het groene karakter van het tramtraject wordt versterkt door de vergroening van de eigen trambedding en door het aanplanten van hagen en grassen langs de lijn. Deze groenaanleg gebeurt nadat de tramlijn 6 maanden in dienst is, nadat de ballast onder de sporen is aangestampt.

De nieuw aangelegde tramhaltes zijn zo gebouwd dat de trams er op gelijke hoogte mee komen, wat de toegankelijkheid voor iedereen ten goede komt. ​

Christophe Vanoerbeek, directeur-generaal van Brussel Mobiliteit: «Met deze netuitbreiding droeg Brussel Mobiliteit bij tot de ontwikkeling van efficiënt openbaar vervoer in het noorden van Brussel, met een aansluiting op de belangrijke zones in ons gewest. We hebben er gebruik van gemaakt om de openbare ruimte volledig heraan te leggen, om de bewoners en voorbijgangers een kwalitatief en veilige omgeving aan te bieden.»

Naar een derde fase

« Nog een voorbeeld van de dynamiek van het MIVB-net! Nu kan iedereen dankzij de verlengde tram 9 van Simonis naar de Heizel reizen in nauwelijks 20 minuten via het UZ Brussel en het centrum van Jette. In een volgende fase wordt lijn 9 nog verlengd tot metrostation Heizel”, voegt eenenthousiaste Elke Van den Brandt toe, Brussels minister van Mobiliteit.

In een volgende stap is nog voorzien lijn 9 te verlengen tot aan metrostation Heizel. Dat nieuwe stuk moet de rechtstreekse bediening met het congrescentrum en de Heizelpaleizen mogelijk maken en een directe aansluiting bieden met tramlijn 7.

Lijn 14 aangepast

Het traject van buslijn 14, die momenteel het Noordstation verbindt met de Heizel via UZ Brussel, Dikke Beuk, Palfijn, Amethist en Koning Boudewijn, wordt aangepast na de invoering van de verlengde lijn 9. De lijn is nu beperkt tot het UZ Brussel, om geen overlapping te hebben met lijn 9, die dezelfde wijken bedient.

“De verbinding die tram 9 vormt tussen Simonis en Koning Boudewijn, vergemakkelijkt de toegang tot het stadscentrum en zorgt tegelijkertijd voor een betere bereikbaarheid voor de Lakenaars en de inwoners van de Modelwijk. De toegankelijkheid tot de aansluitingsmogelijkheden is een prioriteit voor ons project van Stad op 10 minuten. De inrichting van de openbare ruimte op het traject laat ook toe de veiligheidsproblemen op de verschillende kruispunten op te lossen en de voet- en fietspaden te verbeteren,” legt Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel, uit.
Hervé Doyen, burgemeester van Jette: "Toen het project voor de verbinding tussen Simonis en UZ Brussel werd uitgewerkt, heb ik sterk gepleit voor een proactiever, ambitieuzer en aantrekkelijker traject voor de gebruikers van het openbaar vervoer... en dus om tot aan de Heizel te gaan! Duizenden extra inwoners, werknemers en pendelaars kunnen nu op tram 9 stappen en snel en comfortabel hun bestemming bereiken. Ik ben eens te meer verheugd over deze samenwerking met het Gewest bij dit mooie project, dat volkomen logisch is in een tijd waarin we een modal shift naar alternatieven voor de auto willen aanmoedigen.”
Steven Fierens woordvoerder, Brussel Mobiliteit

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 55 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel