Marie-Joséplein onthult nieuwe “look”

De werken voor de heraanleg van het Marie-Joséplein in Elsene zijn klaar. Het is een nieuw, groener plein geworden, dat uitnodigt om te wandelen en te ontspannen, dat aantrekkelijk is voor de omwonenden, passanten én de gebruikers van de openbare ruimte (studenten, reizigers van het openbaar vervoer,…). Het project voor de heraanleg betrof eveneens de tramlijnen 8 en 25, die het plein aandoen en waarvan de sporen en haltes werden vernieuwd.

De werken voor de heraanleg van het Marie-Joséplein en de Waaglaan gingen midden 2019 van start en zijn nu afgerond.

De nieuwe omgeving in deze Elsense wijk kwam tot stand in een samenwerking tussen de MIVB en de gemeente Elsene.

De tramsporen vervangen

De tramsporen op het Marie-Joséplein (lijnen 25 en 8) moesten worden vervangen door slijtage. De MIVB maakte van de gelegenheid gebruik om een anti-trillingstapijt onder de sporen te leggen en zo de trillingshinder voor omwonenden te beperken.

De MIVB greep die gelegenheid ook aan om de haltes «Marie-José» aan te pakken en conform te maken met de toegankelijkheidsnormen en functionele, comfortabele, ruime haltes te voorzien met alle noodzakelijke stadsmeubilair. De haltes «Marie-José» werden ook heraangelegd om verschillende tramtypes te kunnen ontvangen die mogelijk op deze lijn zouden kunnen rijden, zoals de nieuwe trams T3000-T4000. Er kwamen ook nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers vlakbij de haltes, wat onder andere gunstig is voor personen met beperkte mobiliteit (PBM). De MIVB haalde ook de sporen weg die de lus vormden van het eindpunt op het Marie-Joséplein. Deze lus werd niet gebruikt.

De plaatsen voor Villo, taxi’s en Cambio werden verplaatst om ze zichtbaarder te maken.

De openbare ruimte heraanleggen

De gemeente Elsene greep de MIVB-werken, en in het bijzonder van het weghalen van de tramsporen rondom het plein, aan om een nieuw elan te geven aan het Marie-Joséplein en er de situatie voor voetgangers en personen met beperkte mobiliteit te verbeteren. Het idee bestond erin de groene ruimte uit te breiden, terwijl het plein toch behouden blijft en er zo een ontspanningsplaats van te maken en een speelruimte voor kinderen.

Het project had geen impact op het schuilhuisje aan de tramhalte, dat beschermd is als monument door de regering in 2006. Het bleef behouden op dezelfde plaats.

Een gemeenschappelijk project

De gemeente Elsene en de MIVB voerden een studie uit voor de volledige heraanleg van de zone. Na overleg met de verschillende betrokken partijen, mondde het project uit in een herwaardering van de rijweg en de heraanleg van het plein.

Vervanging van de sporen, bovenleidingen, beveiliging van de oversteekplaatsen en voetpaden, aanleg van een weg voor lokale bediening, vereenvoudiging van een kruispunt, vernieuwing van de voetpaden, aanleg van groene ruimte, aanleg van wandelpaden met zitbanken, aanleg van granieten bestrating,…

Alles samen zijn het de tramsporen, het plein en de onmiddellijk omgeving ervan die volledig vernieuwd en heraangelegd zijn.

“Dit nieuwe Marie-José-plein is een echte en nauwkeurige weergave van een aangename, vredige en lokale openbare ruimte. Dankzij de zeer goede samenwerking tussen de MIVB en de gemeente Elsene was het mogelijk om de vervanging van onze sporen te combineren met een heraanleg van het plein ten voordele van iedereen. Het is nu een gloednieuwe omgeving die wordt onthuld voor de verschillende gebruikers ervan”, zegt een tevreden CEO van de MIVB, Brieuc de Meeûs.
"Het project werd ontworpen door de gemeente, in samenwerking met de bewoners en gebruikers, en uiteindelijk aangelegd door de MIVB. Het is een zeer mooie samenwerking die het mogelijk maakt om de openbare ruimte te verbeteren, terug te geven aan de bewoners, een speelpleintje voor kinderen en rustplekken voor de bewoners aan te bieden. Ik feliciteer iedereen die constructief heeft deelgenomen aan dit project", zegt Romain De Reusme, schepen van Openbare Werken van de gemeente Elsene.
Romain De Reusme Schepen van Openbare Werken van Elsene

 

 

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel