Skip to Content

Meer voertuigen, frequenties en nieuwe lijn op het MIVB-net

Er staan in 2022 heel wat nieuwigheden op stapel op het MIVB-net. Allemaal met eenzelfde doel voor ogen: meer plaatsen en comfort voor de klanten. Dat gebeurt met nieuwe voertuigen, de stijging van de frequenties, de lancering van nieuwe diensten,… De klant blijft altijd centraal staan in deze projecten voor 2022.

Ondanks de coronacrisis die het hele land in de ban houdt, blijft de MIVB verder investeren in tal van projecten om het de reizigers nog meer naar hun zin te maken. Meer dan ooit is het openbaar vervoer noodzakelijk voor de Brusselse mobiliteit. De reizigersaantallen, die in 2021 opnieuw stijgen, zijn daar het perfecte voorbeeld van.

Dit jaar nog zorgen nieuwe voertuigen, verbeterde frequenties, de verdere invoering van het busplan en de digitale diensten voor meer aantrekkingskracht van de MIVB, die een noodzakelijke speler is in de mobiliteit. Hieronder volgt een overzicht van de de cijfers en de talrijke projecten die in 2022 gepland staan.

273,8 miljoen reizigers in 2021

Het jaar 2021 sloot af met 273,8 miljoen reizigers in 2021. Dat is 12% meer dan in 2020 (dat 2 “normale” maanden kende) en 64% van de reizigersaantallen van het referentiejaar 2019.

De 10 jaar die aan de crisis vooraf gingen, kenden de reizigersaantallen van de MIVB een voortdurende stijging met ongeveer 4,3% per jaar, om 427,5 miljoen reizigers te bereiken in 2019.

In 2020 trof de gezondheidscrisis het land en had een sterke impact op het gebruik van het openbaar vervoer in het algemeen. Lockdown, afbouwstrategie, sluitingen en openingen van niet-essentiële winkels, hotels en restaurants en culturele activiteiten... De reizigersaantallen van het MIVB-net volgen de maatregelen die van kracht zijn in Brussel. Over het hele jaar waren er in 2020 244,2 miljoen reizigers, een daling van 42,9% ten opzichte van 2019.

De reizigersaantallen namen eind 2020 geleidelijk toe en deze opwaartse trend zette zich in 2021 voort. Begin januari 2021 tekende de MIVB 57% van het niveau van 2019 op, een cijfer dat in december 2021 tot 70% steeg met pieken van 90% op bepaalde zaterdagen in december.

"Wij denken dat er een periode voor en na Covid zal zijn in termen van mobiliteitsgedrag. De veralgemening van telewerken meerdere dagen per week zal een invloed hebben op de jaarlijkse reizigersaantallen, zoveel is zeker. Maar voor 2022 gaan we ervan uit dat het aantal reizigers geleidelijk blijft toenemen en dat het aantal reizigers opnieuw ongeveer 80% tot 85% zal bedragen van het niveau van 2019", zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. "Uiteraard blijft dit een hypothese. Het is zeer moeilijk om vooruitzichten voor 2022 te geven, alles zal afhangen van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie en de maatregelen die daaraan gekoppeld worden. Maar wat de situatie ook is, wij zullen blijven investeren in ons netwerk en onze reizigers een zo breed mogelijk dienstenpakket blijven aanbieden.“

Stijging van de frequenties: comfort en aantrekkingskracht

Hoewel het aantal reizigers dat gebruik maakt van het openbaar vervoer nog altijd onder de benchmark van 2019 ligt, verminderde het aanbod van de MIVB niet en nemen de frequenties nog altijd toe. Dit maakt reizen in minder volle voertuigen mogelijk en verhoogt het comfort van de reizigers.

Eind 2021 kreeg buslijn 71 al een betere omlooptijd en verbeterde de regelmaat dankzij de verschillende aanpassingen op het traject de afgelopen jaren. De gebruikers genieten vandaag van een bus om de 5 minuten en deze frequentie zal nog stijgen tijdens de spitsuren in 2022.

Het jaar 2022 is al goed begonnen, met een verdere verhoging van de frequenties op de metrolijnen 2 en 6. Door de indienstname van de nieuwe M7-metrostellen op de lijnen 1 en 5 komen er metro’s vrij die kunnen worden toegevoegd op de lijnen 2 en 6. Tijdens de spitsuren rijdt er voortaan om de 2,5 minuten een metro op het gemeenschappelijke stuk tussen Elisabeth en Simonis en om de 5 minuten tussen Simonis en Koning Boudewijn. Dat komt neer op 20% extra capaciteit ten opzichte van midden 2021. Alle metrolijnen hebben nu dezelfde frequentie van 2,5 minuten op hun gemeenschappelijke deel tijdens de spitsuren.

Bovendien verhogen de frequenties 's avonds vanaf september op de vier metrolijnen, met elke 10 minuten een metro tot het einde van de dienst.

Nieuwe voertuigen op het net

De reizigers krijgen dit jaar ook nieuwe voertuigen op het net te zien: de Tram New Generation en extra M7-metrostellen.

Na maanden van tests, in de remise en op het netwerk, zal de TNG ("Tram New Generation") zijn eerste reizigers in de loop van 2022 verwelkomen.

De TNG is ruimer en comfortabeler en is uitgerust met brede deuren en een integrale lage vloer. Alles is ontworpen om de toegang tot het voertuig te vergemakkelijken voor personen met beperkte mobiliteit en om de doorstroming en het comfort van de reizigers aan boord te verbeteren.

Door de invoering van deze nieuwe voertuigen neemt de capaciteit van het netwerk geleidelijk toe. De komst van de 90 nieuwe trams, in combinatie met de vervanging van de oudere trams, zal de totale capaciteit van de tramvloot van de MIVB met ongeveer 10.000 plaatsen doen stijgen. Bovendien maken deze extra voertuigen het mogelijk nieuwe lijnen te openen, zoals de toekomstige lijn 10 in Neder-Over-Heembeek.

De indienststelling van de M7-metrostellen gaat verder in 2022. Tien nieuwe metrostellen maken dit jaar hun opwachting op het net.

De omvorming van de busvloot wordt voortgezet. Op de agenda staan onder meer de opstelling van een lastenboek voor de aankoop van nieuwe elektrische bussen, er zijn plannen voor laadpalen aan de eindpunten van de volgende lijnen die op elektriciteit overschakelen en de verdere ontwikkeling van de Marly-remise, waar deze nieuwe voertuigen worden ondergebracht.

Nieuwe lijnen

Eind 2021 werd een nieuw stuk van tramlijn 9 in dienst gesteld. Lijn 9 verbindt voortaan Simonis met de Heizelvlakte, onder andere via het centrum van Jette, het Eeuwfeestplein, het UZ Brussel en de Modelwijk. De reizigers ontdekken de lijn momenteel volop, nadat ze al zeer enthousiast reageerden op het eerste stuk van lijn 9, dat in 2018 het daglicht zag.

De werken voor de nieuwe tramlijn 10 beginnen in het najaar van 2022, na het openbaar onderzoek. Tegen eind 2024 verbindt de nieuwe lijn het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek met Rogier en zal die talrijke belangrijke plaatsen bedienen: dichtbevolkte wijken, openbare infrastructuur, scholen, bedrijven, enz. Ze zal zorgen voor een snelle en directe verbinding tussen Neder-Over-Heembeek en het stadscentrum.

De uitvoering van het busplan eindigt in 2022. Een nieuwe lijn 73(tussen het Zuidstation en COOVI), verlengingen en herstructureringen van lijnen, nieuwe diensten, maar ook versterkte spitsuren op verschillende lijnen... Al die nieuwigheden van de laatste fase van het busplan maken het mogelijk om in 2022 10% meer plaatsen op het busnet aan te bieden. Sinds de invoering in 2018 zal het busnetwerk 30% meer zitplaatsen tellen.

De metro van morgen

De werken voor de toekomstige metrolijn 3 gaan verder. De omvorming van het premetrostation Albert tot metrostation gaat vooruit, net als de bouw van het toekomstige metrostation Toots Thielemans en de werken aan het achterstation van het Noordstation.

Tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan de modernisering van de metro. Het nieuwe signalisatiesysteem wordt geïnstalleerd in de Erasmusremise en op de lijnen 1 en 5. De oudere metrostellen worden uitgerust met het nieuwe signalisatiesysteem en de Erasmusremise wordt volledig in gebruik genomen nadat de laatste verbeteringen zijn aangebracht. De MIVB werkt ook aan het ontwerp en de ontwikkeling van de perronwanden die over enkele jaren worden geïnstalleerd, in een eerste fase op de lijnen 1 en 5 tussen Erasmus en COOVI.

Technologie ten dienste van de reizigers

De test die de MIVB sinds de herfst van 2020 uitvoert met de MoveBrussels-app, zal klaar zijn in de zomer van 2022. Deze nieuwe MaaS-app (Mobility as a Service) zal vanaf de herfst worden aangeboden aan het grote publiek. Doel is de gebruiker van de app de best aangepaste mobiliteitsoplossing voor te stellen voor zijn huidige plaats en tijd, rekening houdende met zijn persoonlijke voorkeuren. De app houdt daarbij rekening met het bestaande vervoersaanbod zowel openbaar als privé: de gebruiker krijgt dus niet alleen een oplossing via openbaar vervoer, maar mogelijk ook met (deel)fiets, deelauto, step, taxi's, etc.

Met een digitaal ticket zullen reizigers hun smartphone kunnen gebruiken om rechtstreeks tickets te kopen en te valideren. Dit systeem heeft in eerste instantie betrekking op de Brupass en Brupass XL-tickets die worden uitgegeven door de vier openbaarvervoersmaatschappijen: MIVB, TEC, De Lijn en NMBS. Elke operator zal zijn eigen mobiele app creëren en valideren gebeurt in de app waarin het ticket werd gekocht.

In bussen en trams valideren de reizigers hun vervoerbewijzen rechtstreeks op de app. Je hoeft niet langs een valideringstoestel te gaan.

In de (pre)metro valideert de reiziger eveneens zijn vervoerbewijs in de app. De app genereert een QR-code en de reiziger moet die scannen aan een specifieke lezer om de poortjes te openen.

Reizigers aantrekken en behouden

In 2021 werd het schoolabonnement verlaagd tot 12 euro per jaar voor alle studenten tot 24 jaar. In 2022 is het de beurt aan de Brusselse jongeren tussen 18 en 24 jaar, die niet meer studeren, om te genieten van een MIVB-abonnement aan de prijs van 12 euro per jaar. Dit moet nog meer mensen aanmoedigen om het openbaar vervoer te gebruiken voor hun verplaatsingen.

Brussels minister voor Mobiliteit, Elke Van den Brandt : “Brussel maakte van de ontwikkeling van zijn openbaar vervoer een echte politieke prioriteit. Alleen al in 2022 wordt 1,090 miljard euro, of 17% van de totale begroting van het Gewest, geïnvesteerd in de verbetering van het aanbod van de MIVB. Dit zal op middellange termijn te zien zijn met de nieuwe tramlijnen en de metro die worden ontwikkeld. En dat zal dit jaar ook blijken wanneer de reizigers kunnen profiteren van nog betere frequenties, meer voertuigen, vernieuwde stations en haltes, extra lijnen, een MaaS-app, maar ook van nieuwe tarieven voor alle jonge Brusselaars. Elke dag wordt de MIVB meer en meer het vervoermiddel voor het heden en de toekomst van Brussel.”

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 55 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel