Metro 3: werfbezoek van het toekomstige station Toots Thielemans

Binnen dit en enkele jaren heeft Brussel een nieuwe metrolijn. Lijn 3 verbindt het station Albert met Bordet, in het noorden van de stad, via de huidige premetro noord-zuidas. Het gaat om een zeer omvangrijke werf in verschillende fasen, waarvan de werken al een jaar geleden startten. De voorbereidende werken voor het toekomstige station Toots Thielemans lopen op hun laatste beentjes en treden binnenkort de tweede fase binnen.

Brussel groeit en breidt uit en de mobiliteitsnoden van de bewoners, pendelaars en toeristen evenzeer. Om daar het hoofd aan te bieden lopen er talloze projecten voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer, met onder andere de ontwikkeling van een gloednieuwe metrolijn 3, die Albert met Bordet zal verbinden.

Werf in verschillende fases

De ontwikkeling van deze nieuwe lijn gebeurt in twee stappen: eerst wordt de premetro noord-zuidas, die momenteel de stations Albert en Noordstation met elkaar verbindt, omgevormd tot een volwaardige metro tegen eind 2024. Dat zal de huidige verzadigde noord-zuidas ontlasten. Daarvoor wordt station Albert omgevormd tot een multimodaal station en zal een gloednieuw metrostation het daglicht zien: Toots Thielemans in de wijk van het Zuidstation. Er komen vanzelfsprekend ook verbindingstunnels.

Tweede stap: er wordt een nieuwe metrotunnel gegraven tussen het Noordstation en Bordet en zeven nieuwe metrostations gebouwd.

Tegen 2030 zal Metro 3 volledig operationeel zijn en rechtstreeks Albert met Bordet verbinden. Het gaat om een nieuwe, snelle verbinding met een grote capaciteit voor de reizigers.

Toots Thielemans

Het station Lemonnier en de tunnels, waar momenteel de trams passeren van de premetro op de noord-zuidas, zijn niet aangepast aan de doorkomst van metrostellen. Daarom moet vlakbij een nieuw station worden gebouwd zodat de premetro een volwaardige metro kan worden.

Dit nieuwe station kreeg de naam Toots Thielemans, ter ere van de jazzmuzikant die in de Marollen woonde en in 2016 overleed. Het station komt hoofdzakelijk onder de Stalingradlaan te liggen (een gedeelte van de tunnels bevindt zich eveneens onder de Jamarlaan, de Zuidlaan en het Zuidpaleis). Het station Lemonnier, dat ook nog trams zal ontvangen (vandaag lijnen 51 en 82), wordt omgebouwd en verbonden met het toekomstige station Toots Thielemans via een ondergrondse doorgang onder de Zuidlaan.

Tweede werffase

De voorbereidende werken voor de verplaatsing van de nutsleidingen, gecoördineerd door Vivaqua en Silbelga, startten ongeveer een jaar geleden in de wijk van premetrostation Lemonnier en zijn bijna klaar.

Met de start van de bouwwerken van het toekomstige station Toots Thielemans, onder de Stalingradlaan, begint een nieuwe fase. Er komen ook nieuwe tunnels onder het Zuidpaleis, de Zuidlaan en de Jamarlaan, om het nieuwe station te verbinden met de bestaande infrastructuur.

Begeleidingsplan

Er werden verschillende begeleidingsmaatregelen genomen in het kader van het Toots Thielemans-pact om de gevolgen van deze grote werf voor omwonenden en handelaars zoveel mogelijk te beperken. Een ombudsman (bemiddelaar) staat in permanent contact met hen, onder andere via het infopunt op de Lemonnierlaan. Buurtbewoners en handelaars krijgen eveneens geregeld informatie tijdens infosessies, berichten, brochures en nieuwsbrieven.

Via het pact voorziet het Brussels Gewest ook een compensatie voor de handelaars die door de werken geraakt worden. Eens de werken beëindigd, volgt een kwaliteitsvolle heraanleg van de bovengrondse openbare ruimte. Buurtbewoners en handelaars wordt gevraagd deel te nemen aan de opstelling daarvan via een participatief traject.

“De rittenaantallen op het MIVB-net nemen ongeziene proporties aan: tussen 2009 en 2019 stegen deze met 50% en bereikten zo een totaal van 434 miljoen eind 2019. En daarmee is de kous niet af. Brussel blijft verder groeien en de mobiliteitsnoden nemen toe. We weten dat de noord-zuidas verzadigd is. Daarom is deze nieuwe metrolijn essentieel, niet alleen voor het noorden van het gewest, maar voor alle reizigers. Elke nieuwe stap brengt ons dichter bij dit nieuwe, efficiëntere en snellere mobiliteitsaanbod”, beklemtoont Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

“De werken zijn begonnen! We hopen dat ze geen extra vertraging oplopen en dat we binnenkort kunnen rekenen op een extra metrolijn als alternatief voor een snelle en efficiënte mobiliteit voor de Brusselaars”, voegt Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, toe.

“Brussel groeit en evolueert en ook de mobiliteit van onze stad moet hierin meegaan. De nieuwe metrolijn 3, die zal zorgen voor een vlotte ondergrondse verbinding dwars door de vijfhoek, zal ook de noodzakelijke connectie maken van de stad met het zuiden en het noorden van het gewest. Hiervoor zullen werken moeten worden uitgevoerd in het zuidelijke deel van de Stalingradlaan. Ik begrijp uiteraard dat dit een moeilijke periode wordt voor handelaars en bewoners van die buurt. Samen met de MIVB zullen we  alles in het werk stellen om hen daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar, de werken willen ook zeggen dat we nu samen met burgers kunnen bekijken hoe de ‘toekomstige’ Stalingradlaan eruit zal zien. Via een participatief traject zullen burgers, bewoners en handelaars hun mening kunnen geven en kunnen meewerken aan de heraanleg van de laan.”, aldus Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel