MIVB: 376 miljoen ritten in 2023 en tal van projecten voor 2024

Almaar meer reizigers maken gebruik van het MIVB-net. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij telde in 2023 liefst 376 miljoen ritten, 11% meer dan in 2022. In 2024 wachten heel wat uitdagingen om nog beter in te spelen op de behoeften van de reizigers, de klantentrouw te verhogen en nieuwe klanten te werven met het oog op een duurzame mobiliteit. ​

Het aantal personen dat voor de bussen, trams en metro’s van de MIVB kiest om zich in Brussel te verplaatsen, blijft toenemen. In 2023 tekende de MIVB 376 miljoen ritten op, meer dan 1 miljoen per dag. Dat is een stijging van 11% in vergelijking met 2022. De stijging is vooral merkbaar in de weekends, dan krijgt het openbaar vervoer almaar vaker de voorkeur boven de wagen. Ook 's avonds (na 21 u), zowel in het weekend als op weekdagen, stijgt het aantal reizigers gestaag.

Deze trend werd bevestigd op oudejaarsavond. In de nacht van 31 december 2023 op 1 januari 2024 maakten de reizigers 125.000 ritten, tegenover 115.000 in 2022 (8,6% stijging van 2022 naar 2023).

Dankzij de vele lopende en toekomstige projecten bij de MIVB zal de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij haar reizigersaantallen de komende jaren nog verder kunnen verhogen door steeds efficiënter vervoer aan te bieden dat is afgestemd op de behoeften van haar reizigers.

Nieuwe tramverbindingen

De nieuwe tramlijn 10 wordt in het najaar van 2024 in gebruik genomen. De lijn verbindt het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek (NOH) met Churchill, en loopt langs het Noordstation en het Zuidstation. Ze biedt een snelle, rechtstreekse verbinding met hoge capaciteit tussen Neder-Over-Heembeek, het stadscentrum en het zuiden van Brussel.

De ingebruikname van lijn 10 gaat gepaard met een reorganisatie van het tramnet om nieuwe verbindingen aan te bieden en de tramdienst te versterken in verschillende delen van het Brussels Gewest, met name op de Lambermontlaan en in de buurt van de NAVO. Tramlijn 3 zal samensmelten met lijn 10 tussen Churchill en Heembeek. Lijn 25, die momenteel Rogier verbindt met het station van Boondaal, wordt gesplitst. Het traject tussen Boondaal en Meiser wordt overgenomen door een nieuwe lijn (lijn 11). Het gedeelte tussen Meiser en Rogier wordt overgenomen door een andere nieuwe lijn (lijn 22).

De nieuwe lijn 11 verbindt Station Boondaal met Esplanade. Deze lijn neemt het deel van de tramlijn tussen Heembeek en Esplanade over dat nu door lijn 3 wordt uitgebaat, zodat er een nieuwe rechtstreekse verbinding ontstaat tussen Boondaal en Esplanade en het tramaanbod tussen Meiser en Heembeek wordt verdubbeld (lijn 7 + lijn 11).

De nieuwe lijn 22 verbindt Rogier met Eurocontrol. Ze zorgt voor een nieuwe verbinding tussen Evere en Rogier en verdubbelt het tramaanbod tussen Meiser en Eurocontrol (lijn 62 + lijn 22).

Lijn 62, die momenteel rijdt tussen Kerkhof van Jette en Eurocontrol, wordt verlengd van Kerkhof van Jette tot de Heizel. De reizigers kunnen dus genieten van twee tramlijnen vanuit de Heizel (lijn 7 + lijn 62).

De levering van nieuwe TNG-trams en M7-metrostellen gaat door in 2024.

Momenteel zijn er werken aan de tramstelplaats Koningslaan in Sint-Gillis om de T3000-, T4000- en TNG-trams ook daar te kunnen stallen en onderhouden. De werkzaamheden worden volgende zomer afgerond.

Almaar groenere bussen

De elektrificatie van de busvloot zet zich door in 2024. Het eerste voertuig van de bestelling van de 56 gelede elektrische bussen bij fabrikant Daimler Buses wordt in het voorjaar van 2024 geleverd. ​ De 55 volgende worden in de zomer en het najaar geleverd. Ze dienen ter vervanging van de Euro 5-bussen die niet meer in de hoofdstad mogen rijden vanaf 1 januari 2025 in het kader van de Low Emission Zone (LEZ). Met deze leveringen en andere - vroegere en toekomstige - bestellingen van elektrische bussen zet de MIVB de geleidelijke elektrificatie van haar busvloot voort, om een volledige elektrificatie te bereiken tegen 2035.

In 2024 worden vier nieuwe buslijnen uitgerust met elektrische bussen (lijnen 46, 53, 87 en 89). Een aantal eindpunten zal daarom moeten worden heringericht om plaats te bieden aan laadpalen. Dit zijn onder andere de eindpunten Pannenhuis, Beekkant, Westland-Moortebeek, Simonis en Loxum (vlakbij het Centraal Station). De eindpunten Pannenhuis, Simonis en Loxum worden tegen eind 2024 heringericht. De werken aan de eindpunten Beekkant en Moortebeek worden in 2025 voltooid.

Dankzij de uitvoering van het busplan van de MIVB is het busaanbod de voorbije jaren met 30% toegenomen, wat zorgde voor nieuwe reizigers. De komst van de nieuwe gelede elektrische bussen maakt deze vervoerswijze nog aantrekkelijker.

De bouw van fase 2 van de Marly-busremise in Neder-Over-Heembeek gaat voort. De grondplaat is in 2024 klaar en is voorzien van de laders die nodig zijn om de nieuwe gelede elektrische bussen uit te baten. Na de uitbreidingswerkzaamheden kunnen een honderdtal elektrische bussen worden gestald, opgeladen en onderhouden.

Veiligere stations

De Brusselse regering kende de MIVB extra middelen toe om de veiligheid in de metrostations te verhogen en ronddwalende daklozen en drugsverslaafden te oriënteren en te leiden naar een aangepast programma voor opvang, zorg en onderdak, in samenwerking met sociale organisaties die gespecialiseerd zijn in dit type van hulpverlening.

De aanpak omvat een sociaal luik en een veiligheidsluik. De MIVB richt een nieuw intern team op dat verantwoordelijk is voor de evaluatie en de begeleiding van drugsverslaafden en zwervers naar gepaste opvang-, zorg- en verblijfsvoorzieningen. Deze medewerkers zullen 24 uur per dag, 7 dagen per week op het netwerk aanwezig zijn. De MIVB zal ook het aantal Patrouilleurs Veiligheid Station met 30% verhogen. Hun opdracht bestaat erin de veiligheid van de stations verzekeren en wordt uitgebreid aan het begin en het einde van de nacht.

Deze extra teams zijn vanaf volgende winter op het net aanwezig. Het doel is om daklozen door te verwijzen naar de juiste verenigingen en opvangdiensten, naargelang het aantal beschikbare plaatsen, in samenwerking met de partners van het SubLink-project dat door de Brusselse regering is opgezet.

De stations worden gemoderniseerd

Brussel Mobiliteit en de MIVB werken voort aan de renovatie en de herinrichting van de stations Park en Centraal Station.

In het Centraal Station worden de werkzaamheden op niveau -1 voortgezet met als doel de voltooiing van de nieuwe buitenzijde van de stationsuitbreiding tegen eind 2024. De voetgangerstunnel naar het NMBS-station wordt in de loop van het jaar aangepast naarmate de werkzaamheden vorderen.

Het project voor een betere toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit in het station Park wordt in 2024 voltooid met de installatie van twee interne liften en vier nieuwe roltrappen. Ook de andere werken aan het station worden afgerond, inclusief de vernieuwing van de technische uitrusting.

Er wordt ook verder gewerkt aan de omvorming van het premetrostation Albert tot een multimodaal tram- en metrostation, en aan de bouw van het nieuwe metrostation Toots Thielemans als onderdeel van het Metro 3-project, dat het zuiden en het noorden van de stad met elkaar verbindt.

De renovatie van het station Naamsepoort wordt in 2024 voltooid. De toegankelijkheid van de stations wordt verbeterd, met nieuwe projecten (installatie van liften, noppentegels, enz.) die dit jaar van start gaan of worden afgerond in de stations Simonis, Horta, Coovi en Boileau.

Daarnaast gaan de MIVB en Brussel Mobiliteit voort met de installatie van nieuwe afvalsorteerbakken in de stations, die in 2023 van start ging. Er zijn nu bijna 300 eilanden geïnstalleerd en tegen de lente van 2024 zullen dat er in ​ totaal 552 eilanden zijn in de 69 stations van het ondergronds net van de MIVB.

Floya evolueert

Floya, de MaaS (Mobility as a Service)-toepassing die werd ontwikkeld en gelanceerd door de MIVB in 2023, blijft evolueren. ​

Binnenkort zijn nieuwe mobiliteitsdiensten VOI (deelfietsen) - en BOLT (deelsteps en -fietsen) beschikbaar in de app. Ook uitbaters van openbare en privéparkings zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de andere mobiliteitsaanbieders.

De mogelijkheid om digitale tickets te kopen bij de MIVB en de TEC is ook gepland voor de komende maanden.

Er komen nieuwe betaalmethoden en de zoekresultaten en voorgestelde routes worden verbeterd.

De Floya-app zal de komende maanden en jaren blijven evolueren, met de toevoeging of verbetering van functionaliteiten voor gebruikers en de uitbreiding van het aanbod van mobiliteitsaanbieders.

"De tram staat in 2024 in de schijnwerpers, met de opening van de gloednieuwe tramlijn 10 naar Neder-Over-Heembeek en de herziening van een deel van het tramnet. Zo kunnen we de reizigers nieuwe verbindingen en nieuwe diensten aanbieden, voor een steeds aangenamere en vlottere mobiliteit in de hoofdstad. Met de ingebruikname van de nieuwe elektrische bussen komt de MIVB steeds dichter bij een 100% elektrische vloot, wat de levenskwaliteit en de luchtkwaliteit in Brussel ten goede komt", aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel