MIVB en IBM bekroond op Hack Belgium

De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij en IBM kaapten afgelopen weekend de eerste prijs weg in de categorie «mobiliteit» tijdens Hack Belgium met de app BeMoTo (Be Mobile Together).

De MIVB en IBM sloegen dit weekend de handen in elkaar tijdens Hack Belgium, dat van 4 tot 6 mei liep in Tour & Taxis in Brussel. Het team won de eerste prijs in de categorie “mobiliteit” en liet zo acht andere deelnemende ploegen achter zich.

Van de kant van de MIVB en IBM, was de ploeg samengesteld uit ontwikkelaars, business analysts, medewerkers van de afdeling Innovation, de verantwoordelijke voor toegankelijkheid en een project manager.

De toepassing die door MIVB en IBM werd ontwikkeld, heet BeMoT en staat voor «Be Mobile Together». De app heeft tot doel personen met beperkte mobiliteit (PBM) te helpen op het MIVB-net. Het prototype integreert een routeplanner met informatie over de infrastructuur voor PBM. Daarnaast is er ook een “social” laag in opgenomen aangezien het mogelijk is reizigers die moeilijkheden ondervinden in contact te brengen met personeel op het terrein of met reizigers die willen helpen. De toepassing zou eveneens problemen kunnen signaleren op het traject en deze informatie overmaken aan de routeplanner.

Hack Belgium, “Hack my ride” en Open Data

Tijdens het weekend van 28, 29 en 30 april organiseerde de MIVB zelf nog een hackathon die volledig werd toegespitst op openbaar vervoer, onder de noemer «Hack my ride». Gedurende drie dagen verzamelden ontwikkelaars, layouters, projectleiders,… in het hoofdkantoor van de MIVB om samen ideeën te bedenken en mobiliteitsgebonden apps te ontwikkelen op basis van de Open Data die de MIVB sinds december 2016 ter beschikking stelt.

De app van de ploeg AntarticaLTD werd uitgeroepen tot de beste app (met als naam “UpWay”). Dat is een toepassing die toelaat zich te oriënteren rondom en in de metrostations dankzij de nieuwe technologie zoals verhoogde realiteit. De app laat ook toe te zien hoe de voertuigen zich in reële tijd verplaatsen op het net, of het station toegankelijk is voor PBM en als dat niet het geval is, worden de PBM naar de dichtstbij zijnde stations geleid die toegankelijk zijn.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel