MIVB: herroepingsrecht niet gerechtvaardigd

De rechter erkent het ernstige en dringende gevaar niet

De arbeidsrechtbank van Brussel wees gisteren, maandag 17 april, de MIVB-werknemers af die in mei 2020 het herroepingsrecht inriepen om verschillende dagen werkonderbreking tijdens het einde van de lockdown te rechtvaardigen. Omdat de MIVB hen ongerechtvaardigd afwezig beschouwde, werden ze niet betaald tijdens de dagen dat ze niet aan het werk waren.

De betrokken werknemers stelden bij de arbeidsrechtbank een vordering tot schadevergoeding in. De rechter erkende het herroepingsrecht in België, maar vond dat de MIVB-werknemers er ten onrechte een beroep op hadden gedaan. Hun eis tot schadevergoeding werd dus afgewezen.

De rechter achtte de maatregelen van de MIVB om haar werknemers tijdens de coronacrisis te beschermen, toereikend. De MIVB moet echter het symbolische bedrag van 1 euro betalen aan de werknemers die zich tot de rechter hebben gewend omdat zij, door de uitzonderlijke omstandigheden, niet in staat was de door de welzijnscode vastgestelde vorm volledig te volgen. Zo organiseerde ze in eerste instantie uit voorzorgsmaatregel vergaderingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk met een beperkt aantal aanwezigen voordat de MIVB technisch gezien de vergaderingen op afstand kon organiseren waar alle vertegenwoordigers aan konden deelnemen. Dit doet echter niets af aan de relevantie van de beschermingsmaatregelen die de onderneming voor haar werknemers had getroffen.

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel