MIVB legt oor te luister bij reizigers

De MIVB vraagt advies aan haar reizigers over de dienstverlening. Deze jaarlijkse tevredenheidsenquête is essentieel om de noden en verwachtingen van de klanten beter te kennen en er iets aan te doen. Het stelt de MIVB eveneens in  staat de sterke en zwakkere punten te weten te komen. De inspanningen die de MIVB voortdurend doet om haar dienstverlening en aanbod te verbeetren, worden sterk op prijs gesteld door de reizigers, die de voorbije drie jaar een onderscheiding toekenden.

Frequenties en aansluitingen overdag, ‘s avonds en tijdens het weekend. Netheid in de stations en in de voertuigen. Comfort van de voertuigen. De website, de app en de wachttijdaanduiders. Zoals ieder jaar vraagt de MIVB haar reizigers hun mening te geven over de diensten door deel te nemen aan de tevredenheidsbarometer.

Mening geven

De enquête wordt uitgevoerd op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een onafhankelijk studiebureau. De vragenlijst is beschikbaar tot begin december op de website van de MIVB: www.mivb.brussels  

Dit jaar kunnen de reizigers onder andere hun mening geven over de talloze verbeteringen en nieuwigheden die de MIVB aanbracht in 2018, zoals de nieuwe tramlijnen 8 en 9, de lijn 33 (eerste lijn met volledig elektrische bussen), de komst van de eerste elektrische mini- en standaardbussen, enz.

De antwoorden en meningen van de respondenten bevatten een essentiële informatiebron voor de MIVB. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij kan zo beter de noden inschatten en de verwachtingen kennen van haar reizigers. De enquête stelt de MIVB eveneens in staat de sterke punten te ontdekken en de zwakkere punten te verbeteren.

Meer dan 9.000 respondenten in 2017

Meer dan 9.000 personen vulden eind 2017 de enquête in die online en via telefoon verliep. De MIVB-diensten kregen in 2017 dezelfde score als in 2016: 7,1/10 (een onderscheiding voor het derde opeenvolgende jaar). Afgelopen jaar gaven 75% van de ondervraagde reizigers de MIVB een score van 7/10 of meer.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel