Skip to Content

MIVB neemt op autoloze zondag mobiliteitshub aan het station Albert in gebruik

De MIVB opent op 19 september, autoloze zondag, een mobiliteitshub aan het premetrostation Albert. De hub wil reizigers en voorbijgangers aanzetten tot nadenken over hun mobiliteit en ook intermodaliteit in overweging te nemen voor hun verplaatsingen. Er komt een zone bovengronds waar deelsteps en -fietsen altijd beschikbaar zijn. De mobiliteitshub is een fysieke versie van de testapp MoveBrussels van de MIVB, die ook nog eens nieuwe testers wil aantrekken voor de app.

Om een duurzaam alternatief en een zo gepersonaliseerd mogelijk antwoord te bieden op de noden van de reizigers wil de MIVB hen vernieuwende multimodale diensten voorstellen. De multimodaliteit (gebruik van verschillende vervoersmodi tijdens de week) en de intermodaliteit (gebruik van verschillende vervoersmodi op eenzelfde traject) maken deel uit van het Good Move-programma. Dat is het mobiliteitsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat een vlottere, efficiëntere mobiliteit wil aanbieden én de klimaatuitdaging aangaat. In dat perspectief lanceerde de MIVB haar MoveBrussels-app. De app vergemakkelijkt de toegang tot mobiliteitsoplossingen als alternatief voor de individuele wagen en bevoorrecht de combinatie van zachte vervoerswijzen.

De MoveBrussels-app omvat vandaag een eerste fysieke mobiliteitshub. Deze wordt geïnstalleerd aan de ingang van het premetrostation Albert en heeft tot doel de reizigers te informeren over de vele mogelijkheden om zich te verplaatsen en vooral om hen aan te moedigen andere, zachte vervoerswijzen te overwegen en te gebruiken. ​

Het Albertstation is een belangrijke overstapplaats voor het openbaar vervoer met 3 tramlijnen (3, 4, 51), 4 buslijnen (37, 48, 54, 70) en een Noctislijn (N11). Het station zal ook de toekomstige metrolijn 3 herbergen.

De mobiliteitshub aan Albert moet op termijn van het station een echte overstapplaats maken waar openbaar vervoer en de andere mobiliteitsmogelijkheden samenkomen zoals de deelfiesten, -steps en -auto’s, taxi’s, enz. Het aanbod zal in de toekomst alleen maar toenemen.

De mobiliteitshub gaat van start op autoloze zondag 19 september.

Multimodaliteit vergemakkelijken

Het testproject wordt verwezenlijkt dankzij de samenwerking met de partners Dott (deelsteps) en Billy Bike (deelfietsen). Het werd ontwikkeld in het kader van het MoveBrussels-project. Bovengronds komt er een parkeerzone die specifiek voorzien is voor deelfietsen en -steps.

Het is de eerste hub van dit type die de MIVB installeert. Opzet van de test is de gebruikers ertoe aan te zetten de filosofie van de MoveBrussels-app “in de praktijk” om te zetten en gebruik te maken van het multimodale aanbod in Brussel. Voorts wil de test de noden op het terrein bestuderen en evalueren én het gebruik van de verschillende vervoersmodi nagaan.

De installatie van de andere hubs zal afhangen van de resultaten van de test voor het beheer van de fysieke hub in Albert. De MIVB wil drie categorieën hubs ontwikkelen: hubs in het stadscentrum van Brussel zoals deze aan Albert, hubs vlakbij grote stations en hubs in de rand vlakbij de pendelparkings.

"Deze mobiliteitshub is een concrete en fysieke implementatie op het terrein van wat we geleidelijk tot stand brengen met het testproject MoveBrussels. Het doel is nog altijd hetzelfde: de reiziger in één enkele toepassing of in dit geval op één enkele plaats verschillende middelen aanbieden om milieuvriendelijk te reizen, zodat die de oplossing of oplossingen kan kiezen die het best bij de individuele situatie en behoeften past. Deze mobiliteitshub versterkt dus de MoveBrussels-app, die midden 2022 in haar definitieve vorm wordt gelanceerd. Die moet het gebruik van actieve vervoerswijzen, met het openbaar vervoer als ruggengraat, om zich in en rond Brussel te verplaatsen, nog meer vergemakkelijken. Het is ook de bedoeling om nieuwe testers aan te trekken voor de app," legt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, uit.
"Almaar meer Brusselaars stappen over van mobiliteit die ze bezitten (auto, fiets...) naar een dienstverlenende mobiliteit (openbaar vervoer, deelfietsen, -scooters en -auto's, taxi's...). Dankzij de goede samenwerking tussen de MIVB, Brussel Mobiliteit en de gemeente Vorst zal de mobiliteitshub in Albert, de vele mobiliteitsoplossingen zichtbaar maken voor wie ze nog niet kent", zegt Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit.

MoveBrussels

De Brusselse regering gaf de MIVB in 2019 de opdracht om een MaaS-oplossing (Mobility as a Service) te ontwikkelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze oplossing, met de naam MoveBrussels, biedt verschillende reismogelijkheden van punt A naar punt B in één enkele toepassing, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en voorkeuren van de gebruikers (bijvoorbeeld niet fietsen, meer stappen, niet te veel hellingen, enz.).

De app is gebaseerd op het openbaar vervoer, dat de ruggengraat van de zachte mobiliteit in Brussel is en biedt ook andere vervoerswijzen aan, zoals scooters, fietsen en autodelen. Gecombineerd maken zij het gemakkelijker om zich in de stad te verplaatsen en moedigen zij reizigers aan om almaar vaker een beroep te doen op alternatieve mobiliteit in plaats van de eigen auto.

Een testpanel

De MIVB startte midden 2020 met het testen van de MoveBrussels-app met een panel van vrijwilligers. ​ Het doel is het mobiliteitsgedrag van de gebruikers te analyseren (neiging om minder gebruik te maken van de eigen auto, besef van het budget dat aan mobiliteit wordt besteed, uitproberen van nieuwe mobiliteitsvormen, enz.), maar ook een nauwkeurig beeld te krijgen van het beheer van de toepassing zelf (ergonomie, beheer van de stromen, uitwisseling van gegevens tussen de exploitanten, enz.)

De testers hebben momenteel toegang tot reizigersinformatie van de vier openbaarvervoersmaatschappijen (MIVB, NMBS, TEC en De Lijn), Dott (deelsteps), Billy Bike en Villo! (deelfietsen), Cambio (deelauto’s) en zeer binnenkort van Taxis Verts. De partners werden zo geselecteerd om een gevarieerd mobiliteitsaanbod te kunnen voorstellen.

Het is vandaag mogelijk om rechtstreeks elektronische MIVB-tickets te kopen in de app en zo met het ticket de toegangspoortjes in de metro te openen en te valideren in de voertuigen. Voor de andere operatoren kan dat via een link naar hun app. De bedoeling is dat op termijn alle verplaatsingswijzen direct kunnen worden betaald in de app.

De coronacrisis had een grote impact op de verplaatsingen en de verplaatsingsgewoonten van de reizigers. Daarom verlengt de MIVB haar test tot aan de lancering van de app voor het grote publiek midden 2022. De vervoersmaatschappij zoekt daarvoor nog nieuwe testers. De mobiliteitshub aan Albert heeft tot doel meer personen aan te zetten om de MoveBrussels-app uit te proberen.

Story image

 

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 55 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel