MIVB-reizigers almaar meer tevreden en betrokken in 2022

De reizigers zijn nog altijd tevreden over de dienstverlening van de MIVB. Ze kennen een algemene score toe van 7,3/10 op de tevredenheidsbarometer 2022. Het merendeel van de indicatoren kleurt groen en 70 van de 94 criteria verbeteren. Dat is een duidelijke erkenning van de reizigers voor de investeringen in het openbaar vervoer. En die reizigers tonen zich almaar meer betrokken en zijn ook tweemaal zo talrijk om deel te nemen aan de enquête.

Elk jaar meet de tevredenheidsbarometer van de MIVB de mate van tevredenheid van de reizigers over haar diensten. Talrijke criteria worden beoordeeld: aansluitingen, snelheid, netheid, comfort, veiligheid, enz. Dankzij de barometer kan de MIVB bepalen welke diensten door de reizigers positief worden beoordeeld en welke extra aandacht noodzaken.

In 2022 behoudt de MIVB haar algemene score van 7,3/10, die ze ook behaalde in 2020 en 2021. 79% van de reizigers kent de vervoersmaatschappij een zeer goede score toe van 7/10 of meer voor algemene tevredenheid. De snelheid, het milieuvriendelijke en voordelige karakter om zich te verplaatsen met de MIVB worden benadrukt door de gebruikers, van wie er almaar meer zeggen dat ze bewust voor de MIVB kiezen voor hun verplaatsingen in de hoofdstad.

Prioritaire criteria stijgen

Frequenties, comfort, aansluitingen, stiptheid en reistijd zijn de top 5 prioriteiten voor zowel regelmatige als onregelmatige gebruikers van de MIVB. Deze informatie is essentieel voor de MIVB om haar acties en investeringen te sturen. ​ 15 van de 22 prioritaire criteria behaalden een hogere tevredenheidsgraad dan de voorbije jaren.

Aansluitingen, klantvriendelijke houding van het personeel, rijstijl en veiligheidsgevoel 's avonds stijgen het sterkst.

Ook de scores voor frequenties en reistijden, informatie in het algemeen, het aanbod ‘s avonds, veiligheid in het algemeen, klantenservice, veiligheidsgevoel overdag, tarieven, website, beschikbaarheid van liften en toegankelijkheid voor fietsen namen toe.

Verschillende criteria kregen een 8/10 of hoger: de aangeboden betalingsmogelijkheden (contactloos betalen, online aankopen, ticketautomaten, enz.), de rijstijl in de metro, de aangeboden diensten in BOOTIK en de klantvriendelijke houding in BOOTIK en KIOSK, en ook de weergave van de wachttijd in de metro.

De metro nog altijd op kop, grote stijging van de bus

Ondanks een daling ten opzichte van 2021 blijft de metro het favoriete vervoermiddel voor reizigers. De vervoerswijze behaalt een tevredenheidsscore van 7,3/10 in 2022.

De tram komt vlak na de metro met een score van 7,2/10 en staat al drie jaar op rij op het hoogste niveau.

De meest spectaculaire vooruitgang wordt geboekt bij de bussen. Met een score van 6,3/10 vijf jaar geleden, leunt de bus nu aan bij de tram en de metro met een score van 6,9/10, wat het hoogste tevredenheidscijfer ooit is voor deze vervoerswijze.

Dankzij de aanleg van nieuwe lijnen, de verhoging van de frequentie en de capaciteit van het netwerk in het kader van de uitvoering van het busplan en de komst van nieuwe hybride bussen in de afgelopen jaren, verbeterden de prestaties van de bus ten gunste van de reizigers, waarvan de tevredenheid zichtbaar toeneemt.

Verbeteringen bezig bij de metro

Na de daling van het aantal reizigers door de coronacrisis, keren de reizigers volop terug op het metronet. Dat heeft een negatief effect op hun tevredenheid, vooral wat betreft het comfort aan boord van de voertuigen. Verschillende technische problemen als gevolg van de lopende moderniseringswerkzaamheden bemoeilijkten de situatie voor de gebruikers. Bovendien nam het aantal rondzwervende en/of onder invloed verkerende personen in Brussel aanzienlijk toe, een fenomeen waarvan de (pre)metrostations van de MIVB niet gespaard bleven.

In dit verband kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met de vrijwilligerssector een gecoördineerde en structurele aanpak aan. Verscheidene verenigingen werden gemobiliseerd om deel te nemen aan de uitvoering van een proefproject in het station Naamsepoort. De MIVB van haar kant zet haar preventie- en ondersteuningsacties voort en intensifieert het aantal schoonmaakbeurten in de meest problematische stations.

Nieuwe voertuigen op het net

De komst van nieuwe voertuigen op het net in 2023 en de volgende jaren zal het aanbod van openbaar vervoer in Brussel en het comfort van de reizigers nog vergroten.

De MIVB bestelde zopas 70 elektrische gelede bussen, die vanaf 2024 worden geleverd. Deze bussen vervangen de Euro 5-bussen, maar zorgt ook de vloot ​ voor met meer dan 2.000 extra zitplaatsen op de bussen van de MIVB. Deze bestelling wordt gevolgd door een nieuwe bestelling van een twintigtal standaard elektrische bussen. De MIVB streeft dus naar een volledig elektrische busvloot tegen 2035.

De tram van de nieuwe generatie (TNG) zal eind april zijn eerste reizigers vervoeren. In totaal bestelde de MIVB 90 van deze nieuwe trams, die geleidelijk op het net in gebruik zullen worden genomen. Ze zijn comfortabeler, ruimer en toegankelijker en worden ingezet op nieuwe lijnen zoals lijn 10 in Neder-Over-Heembeek en ter vervanging van sommige oudere trams.

In de metro wordt de invoering van de nieuwe M7-metrostellen voortgezet. Door de geleidelijke komst van de nieuwe voertuigen op de lijnen 1 en 5 kunnen de M6-metrostellen op de lijnen 2-6 worden ingezet en verbetert het reizigerscomfort.

Het net breidt uit

Het tramnet breidt de komende jaren verder uit. De werken aan lijn 10 naar Neder-Over-Heembeek vorderen goed. Op sommige gedeelten liggen al sporen. De eerste trams maken er in het najaar van 2024 hun opwachting.

Het tramplan van de Brusselse regering voorziet in de aanleg van verschillende tramlijnen tegen 2030. Tot de projecten die deel uitmaken van deze "tramvisie" behoren de tramlijn Tour&Taxis, die op termijn Belgica zal verbinden met het Centraal Station via de site van Tour&Taxis. Voorts is er de zogenaamde Mediatram, die door de site van het nieuwe Mediapark zal lopen aan de VRT en RTBF. Daarnaast staan de gedeeltelijke “vertramming” van buslijn 95 op stapel, de verlenging van lijn 8 van Roodebeek tot Bordet en de verlenging van lijn 62 tot de luchthaven van Zaventem.

 

Twee maal meer respondenten

De tevredenheidsbarometer wordt elk jaar uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau (IPSOS) in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De enquête vond plaats tussen half oktober 2022 en half januari 2023, deels online, deels telefonisch. Meer dan 15.000 mensen beantwoordden de vragenlijst. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als vorig jaar.

"Dit toont de sterke betrokkenheid van onze klanten en daar zijn we blij mee. Het verbeteren van de dienstverlening aan reizigers is een dagelijkse taak en het is ook belangrijk te anticiperen. We moeten vandaag een kwalitatieve dienst aanbieden en tegelijk nadenken over het netwerk van morgen en dit verder ontwikkelen. Aansluitingen, veiligheid, reizigersinformatie, frequenties... Dat zijn essentiële punten voor de reizigers, en essentieel voor de MIVB. Het is voor onze reizigers dat de hele MIVB elke dag werkt en de resultaten van de barometer 2022 tonen aan dat al onze inspanningen vruchten afwerpen", zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB.
Minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt: "De tevredenheidsbarometer toont aan dat een verbetering van het MIVB-aanbod meteen leidt tot een grotere tevredenheid bij de reizigers. Het kleine broertje van het openbaar vervoer is groot geworden: de bus haalt tram en metro bij in de ervaring van de reizigers. Daarmee ben ik bijzonder blij. Het is de bus die voor de fijnmazigheid van ons vervoersnetwerk zorgt, tot in het hart van de Brusselse wijken. Het Richtplan Bus, dat de laatste jaren werd uitgerold, werpt duidelijk z'n vruchten af. Binnen enkele jaren zien we ongetwijfeld eenzelfde effect voor de tram, nu we met de regering ook een Richtplan Tram hebben goedgekeurd, Horizon 2030.”
Story image
Story image

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel