MIVB test kersverse wachttijdaanduiders

De reizigersinformatie is een essentieel onderdeel van het openbaarvervoersaanbod dat de MIVB aanbiedt. Wachttijdaanduiders, dynamische informatieborden, customer care, sociale media… De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij breidde haar communicatiekanalen de afgelopen jaren uit en test vandaag een nieuwe versie wachttijdaanduiders aan de bovengrondse tram- en bushaltes. Tegen eind 2016 worden 900 bovengrondse haltes uitgerust met een dergelijk scherm. Dankzij deze aanduiders en deze die aanwezig zijn in de metrostations, zullen 85% van de reizigers kunnen genieten van een wachttijdaanduider aan hun halte tegen eind 2016.

In de tevredenheidsbarometer voert informatie de top 10 aan van de bekommernissen van de reizigers, ver voor veiligheid en tarieven. Daarom vernieuwt de MIVB voortdurend haar middelen voor reizigersinformatie. Sinds maandag test de MIVB een nieuw type wachttijdaanduider aan de bovengrondse tram- en bushaltes. Vijftien exemplaren werden op het net geïnstalleerd. Als de test positief wordt geëvalueerd, worden ongeveer 200 nieuwe schermen besteld en tijdens het tweede semester van 2016 geplaatst.

Deze nieuwe schermen werken op batterij en hebben dus geen specifieke paal nodig of een aansluiting op het elektriciteitsnet. De installatie kan dus veel sneller verlopen. Er is evenmin een vergunning nodig en de kostprijs ligt lager dan de klassieke wachttijdaanduiders op het bovengrondse net.

De nieuwe schermen vullen het huidige aanbod aan tot ongeveer 900 wachttijdaanduiders aan de drukste bovengrondse haltes. De MIVB behaalt zo de doelstelling die werd vastgelegd in het beheerscontract 2013-2017 om 40% van de bovengrondse haltes uit te rusten met wachttijdaanduiders.

«De nieuwe schermen vullen de reeds bestaande aan die zich bevinden aan talloze bovengrondse haltes en in al onze metrostations. Met de installatie kunnen 85% van onze reizigers genieten van een wachttijdaanduider aan de halte tegen eind 2016”, verheugt Brieuc de Meeûs zich, CEO van de MIVB.

5 minuten lang niet weten of en wanneer je bus komt, dat is een eeuwigheid”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet. “Het is essentieel voor mij om de reiziger te informeren over de reële wachttijd. Ik heb de MIVB gevraagd om sterk in te zetten op een duidelijke communicatie naar de reizigers en hen te informeren over hun reistraject. Deze schermen passen perfect in die doelstelling. Ze geven real-time informatie en zorgen zo mee voor een comfortabele rit. Want de tijd gaat sneller voorbij als je weet hoeveel minuten je nog moet wachten op de volgende bus of tram.”

Reizigersinformatie is essentieel

De informatie die reizigers krijgen, maakt een essentieel onderdeel uit van het vervoersaanbod en de inspanningen die de MIVB op dat vlak levert worden gewaardeerd door de reizigers, die daarvoor een hoge scores gaven in de laatste tevredenheidsbarometer (8,2/10 voor de wachttijdaanduiders in de metrostations, 7,5/10 voor de wachttijdaanduiders bovengronds)

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel