Mondjesmaat meer reizigers in Brusselse metro

Reizigers beginnen langzamerhand opnieuw gebruik te maken van het metronet. Terwijl de rittenaantallen de dagen meteen na de aanslagen van 22 maart een duik namen met 90%, begonnen ze aan een stevige klim naarmate de MIVB opnieuw meer metrostations kon openen en de exploitatie-uren kon uitbreiden. Op 29 april ontving de metro maar 19% reizigers minder dan in een normale situatie. Een gedeelte van de metroreizigers maakte duidelijk gebruik van het bovengrondse net. Een maand na de aanslag bedraagt het totaal aantal valideringen bij de MIVB 9% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Meteen na de aanslag in metrostation Maalbeek op 22 maart werd het metroverkeer in Brussel stilgelegd. De volgende dag kon de MIVB metrolijnen 1 en 5 opnieuw gedeeltelijk uitbaten met een beperkt aantal stations (14). Op 25 maart kon de MIVB opnieuw de vier metrolijnen uitbaten, met aanvankelijk een beperkt aantal stations (39 van de 69) en maar van 7 tot 19 uur. Op 10 april mocht de Brusselse vervoersmaatschappij 51 van de 69 stations uitbaten en dit van 7 tot 21 uur. Sinds 13 april zijn alle stations (behalve Maalbeek) opnieuw open, maar slechts van 6 tot 22 uur. En sinds 25 april wordt het gehele net uitgebaat van begin tot einde dienst.

De beperkte uitbating en openingsuren van de metro hadden -samen met de psychologische impact van de aanslag- vanzelfsprekend ook gevolgen voor de rittenaantallen. De eerste dagen na de aanslag tekende de MIVB een forse daling op van de rittenaantallen in de metro:  -93% op woensdag 23 maart, -89% op donderdag 24 maart, -71% op vrijdag 25 maart. Tijdens de twee weken van de paasvakantie tekende de MIVB een daling op van 60% van de rittenaantallen ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien.

De MIVB beschikt momenteel over cijfers tot en met 29 april. Op dat ogenblik bedroeg het verlies aan ritten al maar 19% meer en werd het volledige metronet uitgebaat. Uit deze eerste cijfers blijkt dat de reizigers langzamerhand opnieuw beginnen gebruik te maken van het metronet.

Mogelijk kozen sommige reizigers iets vaker voor de tram en de bus in plaats van voor de metro. Op 29 april beliep het totaal aantal valideringen (bus, tram en metro samen) namelijk slechts 9% minder dan tijdens dezelfde periode in 2015.

Nu het volledige metronet open is sinds 25 april en volgens de normale dienstregeling van het begin tot het einde van de dienst werkt, beginnen de reizigersaantallen geleidelijk te normaliseren.

Contacteer ons
Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 kmĀ². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1.100.000 inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. De MIVB verzorgde in 2019 liefst 433,5 miljoen ritten.

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel