Skip to Content

Nationale actiedag op 21 september: hinder verwacht op het MIVB-net

De MIVB verwacht storingen op haar net op woensdag 21 september door de nationale actiedag rond koopkracht die in Brussel plaatsvindt. ​

De verschillende vakbondsorganisaties in het land roepen op tot mobilisatie op woensdag 21 september in Brussel. Deze actie zal gevolgen hebben voor het bus-, tram- en metroverkeer van de MIVB. Het is mogelijk dat sommige voertuigen de stelplaatsen die dag niet verlaten. De MIVB verontschuldigt zich nu al voor de moeilijkheden die haar reizigers zullen ondervinden en vraagt in alternatieven te voorzien voor wie dat kan.

De vakbondsbijeenkomst op het Muntplein kan ook verkeersproblemen veroorzaken op de lijnen die door die wijk lopen.

Informatie in realtime

Het is op dit moment onmogelijk om de omvang van de hinder in te schatten, maar de MIVB doet haar uiterste best om haar klanten te vervoeren, afhankelijk van het beschikbare personeel die dag. In de mate van het mogelijke worden vooral de drukste, grootste lijnen ingezet die een maximaal aantal wijken bedienen.

De MIVB informeert haar reizigers woensdag de hele dag in realtime. De informatie is ook beschikbaar op de website www.mivb.brussels, de mobiele app en de sociale mediakanalen Facebook (facebook.com/mijnmivb) en Twitter (@STIBMIVB).

De dienst Customer Care staat die dag eveneens paraat vanaf 6 uur om de vragen van reizigers te beantwoorden via de telefoon 070 23 2000 en sociale media.

De MIVB verontschuldigt zich voor het ongemak en zal haar reizigers de hele dag op de hoogte houden van de evoluties op het net.

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 17 tramlijnen, 55 buslijnen en 11 nachtbuslijnen. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel